fredag, oktober 16, 2009

Geotermisk energi stanset av regelverket


I Danmark har man etterhvert forstått at utviklingen av geotermisk energi blir stanset av regelverk og byråkrati. Med andre ord står det på politisk vilje til å legge forholdene til rette.

Ifølge konsulent Mads Keller fra brancheforeningen Dansk Fjernvarme så er der tre store problemer for geotermi i Danmark:

»Det største problem er den usikkerhed der er, når man prøver at komme i gang med geotermi. Man skal bruge rigtig mange penge, før man ved, om anlægget kan blive til noget. Hvis anlægget ikke bliver til noget, så kommer kunderne til at hænge på en stor udgift, som de ikke har fået noget for.«

Det andet problem er, at når man borer i Danmark, skal man stille med en stor forsikringssum, der garanterer, at hvis noget går galt under boringen, så er man i stand til at rydde op.

»Danske forsikringsselskaber er ikke vant til at håndtere og vurdere den type risiko, så derfor sætter de præmien så højt, at det reelt forhindrer at projektet kommer i gang.«

Les mer

I en verden der man prater hull i ørene på hverandre om hvordan vi skal løse klimakriser, energikriser, og stadig får et giftigere miljø, skulle en nesten tro at det var vilje til å se på reelle alternativer.

Så er selvsagt ikke tilfelle. Ihvertfall ikke i Norge. Alt dreier seg egentlig om å kunne tjene mest mulig på våre oljereserver.

Geotermi er fremtidens løsning. Uten utslipp, uten store naturinngrep, uten fare for hverken fugl eller fisk. Og uten risiko for oljeutslipp.

Punkt en: Oljeindustrien har sin risiko minimert ved at tomme prøveboringer dekkes 80% av deg og meg (gjennom staten). Utrolig men sant. Årsaken er at en skal stimulere til høyere aktivitet.

Punkt to: Forsikringer i forbindelse med oljevirksomhet er i Norge basert på at staten (med andre ord deg og meg) er selvassurandør. Hvordan staten tillater dette kan ikke forklares med annet enn at staten er oljenæringen og staten gjør som den vil.

De største hindere mot utvikling av geotermi som energileverandør i fremtiden er altså subsidiert i oljeselskapenes favør i Norge. Og like vilkår ønsker man selvsagt ikke å gi konkurrerende teknologi. Dette kan ikke tolkes som noe annet enn at staten (Stortinget) ønsker å favorisere sin egen fossilenergi fremfor nullutslippsløsninger.

Men det visste vi jo fra før.

Spørsmålet er hvordan befolkningen med åpne øyne kan akseptere politikere som med vitende og vilje legger opp til å fordyre hverdagen med avgiftspolitikk som ikke fungerer - og samtidig legger opp til business as usual på alle vesentlige områder.

Svaret på det er vel at vi er stemmekveg - staten er føydaladelen - og vi vet innerst inne at demokratiet har spilt falitt for lenge siden. Ihvertfall hvis utgangspunktet var at vi ønsket opplyste og intelligente løsninger til folkets beste.

Dessverre er dette virkeligheten utenfor nisselua.

Illustrasjon: Dette bør vi se mer av i fremtiden, leteblokker for geotermisk varme istedenfor olje!

2 kommentarer:

kurt sa...

Boring av hull i bakken på land blir ansett som så risikofyllt at man trenger mega-forsikringer?

Jotakk. Nå VET vi at oljebransjen får sydd puter under armene. Det er vel få ting som er mer risikofyllt enn det...ta Aleksander Kielland, blow-outs, brannfare, oljelekkasjer, personskader...dykkere...løsemiddelskadde arbeidere, etc.

Du er en undervurdert blogger, Helge. Det har jeg alltid ment. Og det kommer nok av at du holder oppe speilet for alle og forteller sannheten - vi er og blir idioter som tror på keiserens nye klær om og om igjen.

Helge Samuelsen sa...

Tenk på hvor mindre ressurskrevende det i tillegg er å bore på land nær infrastruktur og uten behov for boreplattformer og condeeper og supplyskip og uvær og slikt.

Vi forbruker idag enorme RESSURSER på oljenæringen uavhengig av at den går i stort pluss rent økonomisk.

Dette er ressurser som kunne vært brukt på andre ting.

Og jeg er sikker på at Europa også i fremtiden vil kjøpe elkraft av Norge. Så vi KAN få i pose og sekk.

Men vi er nok for opphengt i gamle systemer til å tenke slik, dessverre.