mandag, oktober 26, 2009

CO2 bløff

Myndighetene selv leverer det beste beviset på at regjeringen bløffer 100% når man snakker om å redusere CO2 utslipp i Norge. Les her.


Sitat: Fram mot 2010 forventes utslippene å øke fra olje- og gassutvinning, transport og elektrisitetsproduksjon. Gasskraftverkene på Kårstø og Mongstad sammen med energianlegget til Snøhvit på Melkøya, i Finnmark vil ikke ha CO2-fangst før etter 2010. CO2-utslippene i 2010 forventes å være nesten 40 prosent over nivået i 1990. Fram mot 2020 og 2030 forventes en nedgang i CO2-utslippene. Dette har sammenheng med at olje- og gassvirksomheten forventes å avta markert etter å ha nådd en topp noen år etter 2010.

Norges fremtidige kutt i utslipp kommer altså som en direkte konsekvens av at nordsjøen går tom for drivverdige felt. Alt prat om kvoter, avgifter og klimasatsing er med andre ord en gigantisk løgn.

Våre utslipp kommer til å gå ned kun når vi fysisk reduserer oljeindustrien fordi vi ikke har annet valg.

Og noen trodde politikken hadde troverdighet igjen? Vi får servert løgner pakket inn i usannheter dandert med uærlighet. Vi er hodeløse høns ledet av mytomaner.

14 kommentarer:

viddal sa...

Slik er det. Men hva skal vi gjøre med det?

Helge Samuelsen sa...

Godt spørsmål.

Som i alle saker så er politikere avhengige av å ihvertfall ha troverdighet hos flertallet av sine velgere. Denne troverdigheten må bort. Noen må stå i bresjen og rope at keiseren ikke har noen klær.

Selvsagt så burde jo folk være så lei å bli ført bak lyset at det også burde arrangeres protestaksjoner foran stortinget osv. Det må markeres at riktignok er oljeselskapene direkte farlige for vår langsiktige overlevelse - men politikerne idag er jammen de verste. Man må tørre å si fra. Folket har ingen makt ved å stilltiende akseptere stoda.

Bidrar jeg til det - å si ifra? I meget liten grad.

Men jeg har den teori at en sannhet vil vokse bare mange nok tør å si fra. Det er den unnvikende stilltiende aksept som er farlig. Til og med mainstream er jo dog etterhvert negativ. Man leser kritiske kommentarer også fra de "ansvarlige" miljøer etterhvert.

I et demokrati tar slikt tid. Men vi kan ikke helt gi opp?

Helge Samuelsen sa...

Miljøbevegelsen spesiellt må innse at å prøve å snakke fornuft med myndighetene er som å vifte med et hvitt papir og rope "peace in our time".

Noen kan man aldri snakke fornuft med.

Anonym sa...

Jeg er vestlending og altså en av de som står for 70% av verdiskapningen i dette landet. Vi får ca. 20% igjen. Differansen går med til å fø på de som lever av å klippe hverandre i Oslo gryta. Vi i oljebransjen har lenge visst at utslippene går radikalt ned - ikke pga. innsatsen fra miljøvernerne, men simpelthen pga oljeproduksjonen som går bratt nedover. Da har vi bare gass igjen, som så vidt jeg vet er miljøvennlig energi.Oslogryta må nå tenke seg om: Hva skal vi konsentrere oss om nå for å sikre inntektene??

Helge Samuelsen sa...

Gode poenger, anonym.

Jeg er uenig i at gass er miljøvennlig - det er bare fordi alternativene er verre.

Men - det er meget viktig at vi allerede nå begynner å tenke på hva som skal erstatte fossilenergi. det vil ta tiår å legge om, og det begynner å haste hvis vi skal unngå energikrise og priser som vil bringe verdenssamfunnet i kne.

Gass kan også vise seg å bli rådyr etterhvert, fordi fossilenergiproduksjonen generellt er nedadgående på verdensbasis. Og myndighetene ("Oslo") ønsker jo avgifter på alle bauger og kanter.

Jeg har tidligere tatt til orde for geotermisk energi, og jeg har innside informasjon om at dette vurderes seriøst av flere aktører. Foreløpig skjermer imidlertid Stortinget oljå. Spesiellt vestlandet og østlandet er godt egnet til å utvinne geotermisk energi som igjen kan selges som el, enten til utlandet, eller innenlands.

Dette vil gi nesten 100% ren energi - og masser av den. Spørsmålet er da hvordan en skal hanke inn avgiftskronene.

kurt sa...

Det er lenge siden politikere hadde troverdighet. Det verste er at de ikke skjønner problemstillingen selv.

Helge Samuelsen sa...

Nei, de lever i en boble.

viddal sa...

Du Helge, skal vi danne en liten ad-hoc-gruppe som bombarderer folk og media med pressemeldinger om disse GROVE løgnene i ukene rundt Klimatoppmøtet i Køben?

Klør litt i fingrene etter å gjøre noe.

Too many lies just make me puke.

viddal sa...

too many secrets
too many lies
writhing with hatred
too many secrets
please make it good tonight...
but the same image haunts me
in sequence
in despair of time
i will never be clean again


The Cure (Figurehead)

Jorunn sa...

Når Stoltenberg snakker om miljøvern,er han like salvesesfull som en vaselinboks. Lokket ser fast og vakkert ut,men inni er det bare bløt masse.

Ved å bruke gassen på Kårstø direkte,vil 80% av varmeenergien utnyttes,mens bare 58% av energien brues når den omgjøres til elektrisitet først. Direkte bruk vil derfor kunne erstatte en god del forurensende kullkraft.
Sannheten er også at Stoltenberg aldri kommer til å spa opp 10 milliarder av vår felles lommebok for å rense gassen på Kårstø. Det hjelper lite at han har høy intelligens når han mangler sunn fornuft,eller henger fast i klørne til lobbyistene.
Ved å bruke de 10 milliardene til utvikling av bedre teknologi for f.eks. geoterminsk energi eller saltkraftverk vil vi få evigvarende energikilder i stedet for å kaste ut pengene til en energikilde som etterhvert tar slutt.

Anonym sa...

Det beste politiske politiske arbeidet er det som gjør seg selv.

-k

Helge Samuelsen sa...

Viddal - glimrende idè. Noen tanker om hvordan vi skal gå frem? Klør også i fingrene og er klar over at noe mer "profesjonellt" enn å bare skrive blogg er nødvendig for å ha skikkelig gjennomslagskraft.

Jorunn,

Akkurat det samme tenker jeg. I den grad han spar opp pengene, så er det uansett gjennom å ta bort ressurser som kunne vært brukt til å bygge ut noe fremtidsrettet.

-k

Sant nok.

Alle som vil - kom gjerne med innspill for hvordan vi kan danne denne ad-hoc gruppen. Alle mine innlegg er uansett å betrakte som public domain og kan gjengis eller brukes som utgangspunkt for pressemeldinger eller avisinnlegg etc.

Yoshimi sa...

Se der ja. Nå faller bitene på plass.

Det er interessant å se at man regner med fortsatt produksjon i olje og gass "noen år etter 2010". Det sier noe om hvor forberedt man er på å håndtere saken nå, selv om jeg forstår at jo tyngre institusjonen er jo treigere er den til å innføre og implementere endringer. Lover ikke godt når man da prøver å få til drastiske endringer raskt.

Du? Er interessert å høre mer om muligheten rundt geotermisk energi. Vi har kommet til et nivå der det FINNES alternativer. Det som er frustrerende, synes jeg, er mangelen på gjennomføringsevne/vilje.

Helge Samuelsen sa...

Hei, Yoshimi!

Peak Oil i Norge var i 2007, og selv om vi kan holde det gående i mange år ennå, er det klart at omstillingene må komme før eller senere, dessverre står oljeindustrien så sterkt at vi by default ser ut til å ha valgt senere.

Når det gjelder miljøaspektet er det nesten latterlig å tenke på at de store omstillingene må komme uansett. Men vi velger altså å vente.

Søk geotermisk på google feltet på forsiden av bloggen, jeg har skrevet mye om det tidligere.