tirsdag, oktober 13, 2009

Bare vellykkede ønskes i "pressområder"


Regjeringen ønsker at "boligens markedsverdi i mye større grad enn tidligere [skal] legges til grunn, og dyre boliger i pressområder vil bli skattlagt hardere enn boliger i distriktene."

Regjeringen skal "samtidig øke bunnfradraget slik at flere pensjonister med nedbetalte hus unngår formuesskatt."

Tilsynelatende greit. Men økt bunnfradrag gir vel ingen effekt uansett, når grunnlaget går opp? Og selv om dagens ordning kan virke både overkommelig og grei nok, er det nesten garantert at Regjeringen legger opp til et system basert på det gode gamle toppskattsystemet der skattegrunnlaget vokser jevnt og trutt fordi innslagspunktene ikke justeres.

Poenget er en generell skatteskjerping.

Poenget er også at bare de vellykkede ønskes i byområder. Det er god apartheidpolitikk.

Poenget er også at den rødgrønne politikken baserer seg på å leve over evne. Aldri før har vi hatt større skatteinngang eller brukt mer oljepenger. Fallhøyden blir stor.

Poenget er også at valgene er en farse - fordi de vanskelige sakene aldri er tema.

2 kommentarer:

kurt sa...

Jeg er stygt redd du har rett - innside-informasjon om dette? Du snakket jo om boligskatt nylig.

Helge Samuelsen sa...

Ingen innside informasjon. Snarere tvert imot er jeg politisk naiv når det gjelder å holde meg oppdatert på detaljer.

Men jeg kunne vært stygg og si at en kjenner lusa på gangen, og at Gjedrems utspill ikke var helt uten bakkekontakt innenfor den politiske agenda.