onsdag, oktober 11, 2006

Regjeringen lyver (del2)


Helt greit at Jens Stoltenberg løy om at inntekter på omkring 400 000 ikke skulle få skatteskjerpelse. Det er snakk om noen få hundrelapper, og i en slik inntektsklasse merkes slikt ikke. Gjennomsnitts Ola og Kari har råd til å være med å betale litt mer. At slike lønninger er gjennomsnittlige i Norge er vel et større problem. Slike høye lønninger er prisdrivende, og er ingen velsignelse for økonomien. Kjøpekraft er det viktige, ikke kroner og øre.

Det nye skatteopplegget er ingen ny politisk kurs. Høykostlandet Norge forblir høykostland, og skatter og avgifter rammer som alltid vanlige folk med full tyngde.

Det som er en mye større løgn fra regjeringen er at en skulle gi skattelette til lavtlønnede. Det er her fokus bør være, ikke på de som tjener 400 000 eller mer. Det er de økonomisk svakeste som behøver vern og oppmerksomhet.

Skatteletten til disse gruppene er på ca 1000 kroner året. Økningen i barnehagepris er for eksempel 80 kroner måneden. En bagatell for for de fleste. Men i klasseforskjellsnorge er det mennesker som faktisk sliter økonomisk. 80 x 12 = 960 kroner. Er en lavtlønnet og har barn i barnehage (eller SFO, som er enda dyrere), så er altså "skatteletten" allerede oppspist. Pluss på andre økninger i skatter og avgifter, så går de aller svakeste i minus i dette budsjettet.

En snakker også om å finansiere veier i økende grad gjennom bompenger. Det er en direkte ekstrabeskatning, som ikke bare er usolidarisk, men som, i likhet med mange andre avgifter, holdes utenom regnskapet om en skattlegging som skal være på "2004" nivå. For de svakeste blir skattleggingen vesentlig høyere. Og det får de av en sosialistisk regjering!

Regjeringen later som om solidariteten ikke er død.

DET er den store løgnen.

4 kommentarer:

october sa...

De med inntekt på 400 000 har ikke fått skatteøkning med denne regjeringen totalt sett - hva er det nå det fables om?

Helge Samuelsen sa...

Tar utgangspunkt i saken jeg lenker til. Dessuten kan begrepet "totalt sett" bety så mangt.

October sa...

Den saken du lenker til viser at Stoltenberg så sent som i Mars stod ved uttalesen fra valgkampen om at en med inntekt på 400 000 (om jeg husker riktig) ikke skulle få økt skatt. Siden den gang har de ikke fått økt skatt.

Så viss det er slike ting Høyre skal ta regjeringen på, så har de virkelig en dårlig sak. Å være såpass populistisk at de later som det ikke skjedde noe med skatten i fjor, etter valget, er litt synd. Det virker rett og slett useriøst.

Helge Samuelsen sa...

october,

De tallene jeg så indikerte en økning på ca 800 kroner ekstra i skatt for en person som tjente 430 000. Dette var et løfte Stoltenberg hadde gitt til en privatperson.

Nå er jeg jo helt enig med deg i at denne saken egentlig er en ikke-sak, og igjen ser en at Høyre er mer opptatt av å skjerme de som allerede har til salt i maten og vel så det.

Min sak går på at jeg hadde forventet en reell skattelette for lavtlønnede i Norge med en sosialistisk regjering. Skrytet av skatteletten (økt bunnfradrag) faller på sin egen urimelighet i og med at det er oppspist av generell prisstigning, momsøkning, tillegg i barnehagepriser, økning i boligrenta, økning i kommunale avgifter, deriblant økt boligskatt, kort sagt økte generelle leveomkostninger, lenge før noen får nyte godt av det.

Så at regjeringen leverer en god pakke for lavlønnede (deriblant for eksempel minstepensjonister) er jeg ikke med på. Og det er mitt poeng.