fredag, oktober 13, 2006

Rapport fra fattige Norge (2)


Kald middag serveres altså som tidligere nevnt til pensjonister på aldershjem i ROBEK kommunen Strand i Rogaland.

Alikevel har en hatt råd til å analysere maten gjennom omfattende tester ved laboratorier i Tyskland, Sverige og Norge. Resultatene var sannsynligvis ikke helt hva kommunens beslutningstagere håpet på, maten ble beskrevet som både smakløs, næringsfattig, og manglet dessuten vitaminer.

Så politisk synsing omkring kvaliteten kan nå legges på is. Ikke at det forandrer noe. Det hele er et spørsmål om økonomisk fordelingspolitikk. Og det er jo fristende å forfordele de uproduktive og svake i samfunnet. Eneste håpet er at kommunestyret forandrer tingenes tilstand i god tid før de selv havner på institusjonene.

Skjønt, de planlegger kanskje ikke å havne der i det hele tatt. Samfunnet er på god vei til å klassefordeles lik amerikanske tilstander. Og ifølge årets skattelister tjener formannskapet i kommunen i snitt netto 550 000 kroner. Ikke mye kald mat der i gården får vi anta.

Nå er det ikke et problem at lokalpolitikerne tjener bra. Tvert imot. Gjør de en bra jobb er de sikkert verdt litt. Men en må undres om de ikke burde kurses mer. De har jo tydelig vanskelig for å forstå at andre ikke alltid lever i sus og dus. Økte kommunale avgifter, økt eiendomskatt (i en periode med økte overføringer også fra staten), tyder på dårlig magemål og at de har eventyrbrillene på titt og ofte. Økt behov for sosialhjelp i kommunen ser ikke ut til å ringe noen bjeller heller.

Kursing kan nok være på sin plass...

Så kjekt var det å se at en har råd til å sende et helt følge med representanter ned til Bilbao som en oppvarming til valgkampen. Bilbao ligger i nord Spania, og er kjent for å ha en flott natur og et behagelig klima. Bilbao hadde også engang et stålverk, slik som byen Jørpeland i Strand har idag. Dessuten har Bilbao et Guggenheim-museum, undergrunns og overgrunnsbaner, flyplass, etc, etc. Og så har de over 350 000 innbyggere i byen.

Strand er svært forskjellig. Hele Strand har i underkant av 10 600 innbyggere for eksempel. Og så har vi ingen bybane. Hverken over eller under jorden. Vi har for eksempel bare en rundkjøring. Som er lite etter norske forhold. Men vi må strekke oss... Uansett er det er jo greit å følge med på hva som skjer ute i verden.

Følget kunne forøvrig fortelle at Bilbao satset på kvalitet. Så her ligger kanskje spiren til bedre tilbud lokalt. Om ikke neste års studietur tar hele budsjettet da!

Et rykte vil ha det til at turen da går til Disneyworld, men det har jeg ingen tro på!

2 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Prioriteringene er hårreisende feil, det er sikkert. Det er ikke bare det at de forskjellige kommunestyrene er hårreisende egoistiske. Det ville vært en slags omvendt logikk i det i det minste. Jeg tror også de er direkte udugelige.

Og så er det alle bautaprosjektene til x antall millioner som skal bygges, slevsagt. Ny skinnende kirke, «samfunnshus» og annet dritt.

Helge Samuelsen sa...

Grenseløs,

Rart du skulle nevne bautaprosjekter. Strand kommune er i vurderingsfasen til å bygge ny kirke på Tau, en har nettopp bygget endel steingarder osv for å forskjønne området omkring kommunehuset, osv.

Alt gode prosjekter isolert sett, men en lever rett og slett over evne. Det verste er at det finnes heller ingen dissens i de politiske partier.

Jeg har følelsen av at det er "gutteklubben grei" som styrer. De kjenner alle, bankdirektører, meglere, entreprenører.

De siste "store" prosjektene her har vært å ærklære Jørpeland (innbyggertall ca 6000) for by), og store vyer for å også utvikle tettstedet Tau (3000 innbyggere) til by.

Bautaprosjektene står med andre ord i kø.