tirsdag, oktober 17, 2006

Miljøbløff


Verden står overfor en energikrise. Og en klimakrise. Og vi gjør svært lite med det. Noen vil nok til og med si vi gjør vondt verre når vi prøver...

Myndighetene i Norge kjører hardt på at en skal stimulere til strømsparing, istedet for å angripe problemstillingen, og prøver å få oss til å tro at for eksempel luft til luft varmepumper er miljøvennlige.

Dette er et av århundredets bløffer, slukt av miljøvernbevegelsen med hud og hår, og brukt av energipolitikere for alt det er verdt.

La oss ta for oss noen enkle fysiske sannheter:

*Produksjon av varmepumper koster energi. I alle ledd. Denne energien må fordeles over varmepumpens levetid for å kunne beregne de faktiske reelle energikostnadene per år. Typisk levetid for en varmepumpe er ofte oppgitt til 15 år, men levetiden forringes vesentlig ved bruk i kalde klima, og levetid i Norge kan derfor i gjennomsnitt være nærmere ti år. Alt vedlikehold og eventuelle reservedeler må legges til i dette energiregnskapet. All ressursbruk må med, inklusive arbeidstimer. Normalen er at slike regnskaper skjelden legges frem. Virkeligheten er derfor at antall år før en varmepumpe er tjent inn i forhold til miljøregnskapet økes vesentlig i forhold til det en blir forespeilet. Økonomisk gevinst er uansett ikke ensbetydende med miljøgevinst.

*Varmepumper inneholder skadelige gasser. Hydrofluorkarbongasser (HFC) bryter ikke ned ozonlaget, og er ofte kalt "grønne". Imidlertid er de effektive drivhusgasser, ofte med en effekt nær omkring tusen ganger CO2. R-134a er for eksempel funnet i stadig økende omfang i atmosfæren, og det gjøres nå forsøk på å finne nye generasjoner gasser til å erstatte gass i for eksempel bilanlegg. Varmepumper for hus inneholder vesentlig mer gass enn det som finnes i en bil med aircondition. Skadevirkningene fra slike gasser gjør at varmepumper varmer opp mer enn huset ditt! Gassene slippes ut under daglig drift (lekkasjer) og ved demontering.

*En typisk varmepumpe er svært følsom for variasjoner i mengden gass. Effekten er på grunn av uungåelige lekkasjer derfor ikke optimal gjennom hele levetiden. Dette reduserer igjen miljøregnskapet betraktelig.

*Alle produkter krever energibruk ved destruering eller gjenvinning. Igjen en reduksjon av miljøregnskapet.

*Varmepumper fungerer også "i revers". Blir en fristet til å kjøle ned huset i de varmeste sommermånedene, spiser dette godt av regnskapet, og en går fort i minus i forhold til miljøeffektene.

*Varmepumper er minst effektive når det er kaldt. De er derfor i prinsippet ikke egnet til oppvarming i kalde klima. Selv om de fleste pumper i bruk idag kan operere ned til -10 C, reduseres effektiviteten vesentlig. Vind og isdannelse reduserer også effektiviteten. I verste fall risikeres at varmepumpen under ugunstige forhold produserer mindre energi enn et vanlig varmeelement. Slikt reduserer også det gjennomsnittlige miljøregnskapet.

*Varmepumper bruker filtre. De fleste bruker ikke-gjenbrukbare filtre. Disse må byttes ut regelmessig. Slikt skaper også mer avfall, og filtrene krever også energi å lage. Et skittent filter reduserer effektiviteten fordi det begrenser luftstrømmen, og kan også spre bakterier og svevestøv i rommet.

*Varmepumper er faktisk ikke mer miljøvennlige enn den kraften de faktisk forbruker. Importerer Norge kullkraft som går til en varmepumpe, er varmepumpen et direkte miljøsvin.

*Produseres derimot den elektriske kraften i utgangspunktet på en miljøvennlig måte (for eksempel gjennom vannkraft), er den sikreste måten å være "grønn" på å IKKE bruke luft til luft varmepumper overhodet. De er komplisert teknologi ment å bøte på et low tech problem...aldri en god kombinasjon. Norges miljøregnskap er derfor på sitt grønneste når vi avstår fra å bruke kompliserte luft til luft varmepumper, og bruker vannkraft til oppvarming direkte. Norge er derfor, til tross for høyt el-forbruk, blant de mest miljøvennlige landene som finnes (når en ser bort i fra olje og gass eksport). Vårt el-forbruk reduserer nettopp bruk av supplerende gass, olje, eller kullkraft. Vårt energi-regnskap er med andre ord i utgangspunktet bra!

Og så vil miljøvernerene at vi skal slippe ut mer HFC! Så vil de at vi skal gå over til forurensende utslipp av mer formaldehyd, NOx-gasser, sotpartikler, isobutanol, etylacetat og eddiksyre. Så vil de ha dieselbiler istedet for bensinbiler. Så vil de ha sotpartikler fra vedfyring. Så vil en ikke bygge ut alternativ ren energi. Og så videre...

Sannheten er at med mindre vi reduserer folketallet, så gir vi oss selv ingen mulighet til å fortsatt VÆRE miljøvennlige med dagens politikk. Hvem står først i køen for å reise?

Og hvem ler i smug fordi de vet at jaget etter moderne "miljøvennlighet" er en jakt etter skygger?

2 kommentarer:

espen sa...

Vel, i Norge er det nå 3 nye anlegg på vei, de to første med full CO2-rensing, og det tredje med 10% CO2-rensing i 2010 og full CO2-rensing i 2014. Da har vi kommet en lang vei i Norge, både på energi og klima. Og at den CO2-rensings-kunnskapen vi sitter med i Norge kan vi bruke i utlandet til å få CO2-rensing også der.

Jeg er enig i at folketallet må reduseres. Ikke nødvenigvis i Norge, men ellers i verden. Såpass mange mennesker som finnes på jorden i dag krever for masse energi, for masse mat osv.

Jeg er enig med deg på det meste!

Helge Samuelsen sa...

Kjekt med en ny leser :)

Kommenterte temaet omfattende på din blogg, så kan de jo som er interessert lese det der ;O)