mandag, mars 16, 2015

Solberg er redd for boligkrakk

Det er en fornuftig holdning. Største forsiktighet må fremvises når staten manipulerer boligmarkedet. Problemet er at det er nettopp det som har skjedd over mange tiår, og å "rette opp" feilslått økonomisk politikk kan ikke gjøres på kort tid uten store konsekvenser.

Dessverre har jo den førte politikken i lang tid nettopp jekket opp boligprisene, slik at folk må ta opp store lån for å følge med på galeien. Dette er et problem politikere og økonomer får krangle om hvem som har mest ansvar for - det er ikke folk flest som har hatt et ønske om å låne mest mulig. Ingen har bedt om at selgere skal legge på litt fordi boligen var for billig.

Alikevel er det selvsagt slik at med den inflasjonspolitikk som føres, så er det i løpet av et livsløp alltid billigere å ta opp relativt store lån enn å ikke gjøre det. Man kan ikke spare seg inn i boligmarkedet i et slikt regime. Dette er et problem det finnes null ønske å gjøre noe med fra politisk/økonomisk hold. Dette narrespillet er det brei enigheit om på Stortinget - som det heter.

Problemet, slik det er identifisert nå av økonomene - er ikke at boliger er for dyre per se - men at for store ressurser brukes på bolig istedet for på de områder som eliten helst ville sett at pengene ble brukt. Problemet er at folket heller vil ha et hjem, ikke gamble på aksjemarkedet. Spillet i det negative rom fortsetter. Illusjonen.

Det er nettopp det økonomiske regimet som er riv ruskende galt. Ikke folk. Jeg husker at ingen hadde et brennende ønske om å låne mest mulig penger dengang boligprisene lå på en fjerdedel av dagens nivå og jeg først kjøpte bolig.

Erna ser problemer. Dog ikke nødvendigvis de samme problemene som Jørgen Hattemaker ser. Om noe nå skjer, så er det at de som vant i lotto under oljealderens glansdager nå frekt og freidig trekker stigen opp etter seg, trygt og godt i visshet om at de har sikret seg. At ungdommen ikke gjør opprør betyr vel at de er altfor veloppdragne, subsidiert at de ikke ennå skjønner hva som skjer. 

Ingen kommentarer: