lørdag, mars 21, 2015

Harald Magnus snubler

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank mener at boliger bør beskattes, fordi arbeidet og maten beskattes.

Og snubler dermed ettertrykkelig i sin iver etter å anbefale høyere beskatning av folk flest. Arbeid gir inntekt, og det er en prosentdel av inntekten som beskattes fortløpende. En bolig gir ikke inntekt før den selges. Mat er pålagt moms, men det er også hver planke, hver spiker, og hvert malingstrøk i et hus.

Sammenlikningen viser bare hvordan logikken fungerer i tåkeheimen. Ikke overhodet.

På den annen side. La oss si at boliger ble tungt beskattet ved salg. Det ville medført at de fleste aldri ville hatt råd til å selge. Fordi en da aldri kan komme inn i markedet igjen med "normale" inntekter. La oss også anta at folk flest ikke bør skattes hardere enn bedrifter. Hva hvis bedrifter fikk sine produksjonsmidler og bygningsmasse fullt ut beskattet uten fradragsmuligheter, og i tillegg måtte beskattes ved salg?

Da ville selvsagt Gutteklubben Grei vært imot det, fordi norske bedrifter ikke kunne eksistert under et slikt regime. Og poenget er at de rike må bli rikere, ellers så faller deres økonomgruppetenkverden i grus.

Illusjonen spinnes imidlertid videre, om ikke annet fordi at det er økonomenes og bankfolkets jobb å sikre seg selv og sine. Deres råd er dermed per definisjon garantert ikke det beste for andre enn deres oppdragsgivere. De er ikke eksperter på samfunnsøkonomi, uavhengig av hvor mye de tror det selv.

På den andre siden har Andreassen (litt mer) rett i at "desto dyrere bolig du har, jo mindre betaler du".

Det kunne lett løses ved at å eie bolig (en eller flere) til la oss si totalt over 4 millioner (og årlig inflasjonsjustert for den reelle økningen i boligpriser) kunne en blitt skattlagt meget hardt. Faktisk for eksempel med 25% av boligens verdi eller så - årlig.

Da hadde Andreassen og de fleste av hans riking-kompiser blitt beskattet tålelig bra. Og ville vel vært fornøyd med det? (Nei det er ikke Kompromissløse meninger som er for mer beskatning, det er Andreassen selv.)

Hovedproblemet er imidlertid at en person som tjener over 7.5 millioner i året med en formue på nær 17 millioner ikke har den ringeste forutsetning til å skjønne det folk flest opplever som deres virkelige verden. Mer skatt for rikingene kunne imidlertid løst det problemet, og sannsynligvis kunne det også ført til en mer realistisk virkelighetsoppfatning. Det alene er nesten verdt at Kompromissløse meninger begynner å mene at rikingene bør beskattes til de blør.


Ingen kommentarer: