lørdag, mars 21, 2015

Hvem faen er Fåne?

Wikipedia: Fåne begynte sin karriere som formann i Oppegård FpU i 1983 (til 1986) og var noe senere formann i Oppegård FrP (1985 til 1988). I perioden 1990–1992 var han formann i FpU, og i perioden 1989-93 satt han på Stortinget for FrP. Det vakte en viss oppsikt at han i forkant av stortingsvalget i 1989 markedsførte seg selv ved hjelp av en løpeseddel med tittelen «Hvem faen er Fåne». Han kjørte en liberalistisk politikk, men kom etterhvert i konflikt med den konservative fløy i partiet.

Han markerte seg i tillegg som tilhenger av frihandel, fri innvandring, avskaffelse av Statskirken og den kristne formålsparagrafen i skolen. Han var også positiv til norsk medlemskap i EF (EU). Han beskrev seg i 1990 som en radikal som ønsket å endre det bestående samfunn.

Fåne har siden tenkt at mesteparten av det han tidligere hadde tenkt var feil. Individet skal ikke lenger bestemme hvor individet skal investere sine penger. Dette skal reguleres gjennom beskatning. Okke som er det mest penger i å være kompis med de konservative pengegutta. Han mener nå at vi salter for mye penger ned i boliger, i "død kapital".

Ikke bare har hans tid som lobbyist og kommunikasjonsrådgiver fått ham til å strømlinjeforme sine meninger omkring standard økonomgruppetenk, det betaler seg som kjent - han er plutselig svært interessert i beskatning. Av alle. Som ikke spiller på børsen med sparepengene sine.

Jeg har ett spørsmål. Hvorfor i faen har du investert så mye penger i død kapital, Fåne? Du bor ikke akkurat i telt? Hvorfor har du ikke tatt pengene du tjener på de som forteller deg hva du skal mene og satt dem alle på børsen? Du kaster kampesten. I glasshus.

Hva er det som gjør at du tror at alle kan velge bort bolig til fordel for å investere hos dine kompiser? Hva er det som gjør at du tror alle som ikke kan velge bort bolig fordi de rett og slett har en familie å ta vare på skulle tvinges til å bruke pengene sine på børsen?

Kompromissløse meningers råd er å holde seg meget langt borte fra alt som smaker av investeringer i enprosentens ponzi-svindel. Og å slutte å oppføre seg som om betalte spin-doctors og propagandister kan ha en objektiv mening om noe som helst.

Ingen kommentarer: