lørdag, mars 14, 2015

Hva var det vi sa?

Realitycheck: handlingsregelen betyr at budsjettunderskuddet alltid tilsvarer avkastningen [4%]  på oljefondet, som alltid stiger år for år så lenge vi putter mer penger inn i det fra oljå. Konsekvensene er stadig økende overforbruk av ressurser basert på økende import, vekst i det offentlige, og stadig svekkelse av norsk varig og reell verdiproduksjon. Kompromissløse meninger, lørdag, august 14, 2010

Kjekt å høre at vi hadde rett, og at "ekspertene" og de "ansvarlige", som vanlig ikke skjønte bæret. Men det er selvsagt liten trøst for flertallet i kongeriket.

Fire prosent regelen betydde i klartekst(?) at så lenge den ble fulgt ville budsjettunderskuddet i fastlandsnorge alltid (og garantert) være fire prosent av rentene av oljefondet (pensjonsfond, my ass), som altså var et voksende beløp, år for år. (Dette underskuddet garanterer at pensjonen til flertallet blir redusert, ikke trygget.)

At man i senere tid ser ut til å ha skjønt det - men la oss si underkommunisert det til omverdenen (deriblant folket) - er så. Selv om vi ser at selv et fravik fra denne regelen gradvis men ubønnhørlig har ført til at underskuddet har blitt justert opp i takt med bruken av monopolpengene fra oljå. Grådighet er en sterk drift. Salt i såret er at pengene har blitt brukt til drift, ikke investeringer.

Handlingsregelen var aldri mer enn et selvbedrag - propaganda for å fremstå som seriøse og kloke.

Det økonomiske uføret Norge står overfor vil bli båret av de svakeste, slik historien viser at elitens fest alltid blir. Og ansvaret ligger på hele Stortinget, landets økonomer, og landets intellektuelle, som aldri sa fra. Kanskje de alle var opptatt med petropengeonani?

Uansett, nå skal landet reddes ved at de som fikk mest da festen varte skal få mer, mens de som fikk minst skal få mindre.

Husk det ved neste valg.

Men husk også at slike situasjoner ikke kan løses innenfor eksisterende politiske regimer. Folket må stå opp, og si fra. Høyt.

De folkevalgte og deres hoff av eksperter forblir ellers idag og i overskuelig fremtid kannestøpere og gale hattemakere.

My words trickle down from a wound they have no intention to heal...

Ingen kommentarer: