torsdag, mars 19, 2015

Logisk logikk?

De store økonomiske tenkerene i Norge mener vi er tjent med at boligeiere ikke låner over pipa, slik at vi ikke får en nedsmelting av boligmarkedet, et krakk, en implosjon av bankvesen og det økonomiske system.

Og det kan man ikke argumentere imot.

Løsningen skal være at mange skal holdes utenfor boligmarkedet, slik at prisene ikke fortsetter å stige.

Det er ikke en menneskerett å eie egen bolig, sies det.

Men det er heller ikke en menneskerett å føre en politikk som gjør det umulig for mennesker å eie egen bolig.

Item: Det er over lang tid ført en ekspansiv pengepolitikk som fører til at verdien på pengene synker, mens logisk sett må da den relative verdien på real estate (virkelige eller håndfaste verdier) øke.

Item: Det er blitt bygget for lite boliger i Norge i lang tid, spesiellt i pressområdene.

Item: Det er over lang tid gradvis innført byggeforeskrifter som øker prisen på boliger.

Item: Kostnaden ved å eie bolig har gradvis økt på grunn av eiendomskatt som ledd i en villet politikk. Statlig boligskatt vurderes.

Item: Når flere skvises ut av boligmarkedet, må flere leie.

Item: Når arbeiderklassen ikke har råd til boliger, må de leie.

Item: De som har råd til å eie utleieboliger er de med penger.

Item: Det blir alikevel rift om alle boliger og press for å bygge mer, fordi alle tross alt trenger tak over hodet, selveid eller leid, og real estate til utleie blir en trygg havn å investere for kapitalen når aksjemarkedet, som den ustabile matematiske konstruksjon det er, vakler på en knivsegg mot kollaps og nye kriser - også et resultat av ført økonomisk politikk.

Illusjonens mestere, skyggenes brorskap, fører en ensidig og skjev dialektikk som bevisst kortslutter fornuftens verktøy og villeder. Eller for å kalle en spade for en spade: de lyver.

Spørsmål: Cui Bono?

Den logiske konsekvens - Et nytt spill i det negative rom er snart fullbragt. Den gamle verdensorden styrket. Og alle sosiopater og egoister gleder seg. 

Elysium!


Ingen kommentarer: