onsdag, mars 11, 2015

Den gale ape

Mennesket fortjener så absolutt å få tilnavnet den gale ape. Slik vi steller oss, slik storkapitalen stjeler våre ressurser og vår helse, og slik illusjonen om "de late og innbilt syke" får befeste seg, godt koreografert av skyggenes brorskap godt gjemt i det negative rom.

Vanlige kjemikalier som påvirker menneskers hormoner, gir helseskader som årlig koster mer enn 1,35 billioner kroner i Europa, ifølge ny forskning.

I et faktisk kapitalistisk rettssamfunn hadde de store aktørene blitt saksøkt for billioner. Sannheten er at vi - verdenssamfunnet - ikke tjener noe på den såkalte "effektive" industrielle og globaliserte kapitalistiske produksjon. Eliten derimot håver inn penger og får kontroll over ressurser på evig bekostning av de store masser.

Apropos de store masser - den gale ape er også i ferd med å forplante seg til døde.

Fornuft er ikke relevant. For vi har forkastet den i vår tro på allmektighet. Vi er hva vi er, men kjenner ikke hva vi er. Som andre arter er vår balanse avhengig av naturens orden. Som vi har forkastet. Og vår egen orden er illusorisk. Utviklingen går nå med rekordfart mot stupet.

Vårt eget tidsbegrep er skjult av tåken, til tross for rasjonelle evner, lever vi i nuet som dyr. Bare illusjonen av kontroll, fornuft og rasjonalitet eksisterer. Og små blaff av storhet. Små, små blaff.

All fornuft og logikk tilsier at vi er på kollisjonskurs med naturlovene - og oss selv.

Men ingen menneskelig rasjonalitet er sterk nok til å bryte kappløpet mot singulariteten.

When He broke the third seal, I heard the third living creature saying, “Come.” I looked, and behold, a black horse; and he who sat on it had a pair of scales in his hand. And I heard something like a voice in the center of the four living creatures saying, “A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius; and do not damage the oil and the wine.”

Be not a cancer on the earth — Leave room for nature — Leave room for nature.

Blessed are the meek for they shall inherit
Blessed is the lamb whose blood flows
Blessed are the sat upon spat upon ratted on
O Lord why have you forsaken me?
I got no place to go
I've walked around Soho for the last night or so
Ah but it doesn't matter no
Blessed is the land and the kingdom
Blessed is the man whose soul belongs to
Blessed are the meth drinkers pot sellers illusion dwellers
O Lord why have you forsaken me?
My words trickle down from a wound
That I have no intention to heal
Blessed are the stained glass window pane glass
Blessed is the church service makes me nervous
Blessed are the penny rookers cheap hookers groovy lookers
O Lord why have you forsaken me?
I have tended my own garden
Much too long

Ingen kommentarer: