fredag, mars 20, 2015

Hva vet du om TISA?

Lite og ingenting? Føler du at dine demokratiske rettigheter er tatt vare på når Norge er i hemmelige forhandlinger om en internasjonal avtale som går langt ut over EØS sin inngripen i norsk suverenitet (og dermed demokratisk suverenitet)? Er norges Storting klar til å bryte grunnlovens igjen?

Svaret er at demokratiske rettigheter selvsagt ikke kan tas vare på uten bred samfunnsdebatt basert på alle tilgjengelige fakta. Svaret er at Stortinget, slik vanlig praksis lenge har vært, selvsagt er klar til å omgå grunnloven i det stille. Og standard prosedyre er også å overøse velgerkveget med ubetydelige symbolsaker og "valgflesk", mens de store spørsmålene avgjøres på bakrommet.

Dette er landsforræderi. Uavhengig av hvordan "de" vil forsøke å fremstille det selv. Man må bare spekulere i hvordan vi kom i den situasjon at våre folkevalgte ikke lenger er folkets representanter og hvorfor de har så lempfeldig omgang med både grunnlov og demokratiske prinsipper. Et hint er at folket sover. Dypt. Og sovemedisinen tar vi frivillig imot.

Uansett bør du vite mer om TISA:

TISA skal beskytte store investorer

Formålet med TISA er å beskytte multinasjonale investorer mot demokrati og nye reguleringer. Det eksisterer allerede en internasjonal handelsavtale for tjenestesektoren, kalt GATS (General Agreement on Trade in Services) som er en del av avtalene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). TISA vil gå lenger i å legge til rette for investorer, gjennom deregulering, privatisering og konkurranseutsetting enn WTO-avtalen.

TISA bryter med Norges offisielle politikk

Norges offisielle politikk er at forhandlinger om handelspolitikk skal foregå innenfor WTO. TISA er satt i gang fordi utviklingslandene ikke vil ha mer liberalisering i WTO, så en gruppe på 50 rike land går utenom, og forhandler en egen avtale på bakrommet. Etterpå vil de tvinge resten til å bli med på avtalen. Dette undergraver demokratisk forhandling i WTO-systemet! 

TISA vil fjerne reguleringer

Med TISA så vil multinasjonale selskaper ikke bare kunne kreve samme regler som nasjonale selskaper, men også kunne angripe enhver regulering som gjelder tjenesten de selger. Det kan gjelde vannkvalitet, regler for drift av skoler eller krav om lærlingeordninger. Og farligst av alt: fjerne enda flere regler for finansindustrien.

TISA binder opp privatisering for all framtid

TISA kan inneholde en såkalt «skralleklausul» (eller «stillstandsklausul»), en regel som sier at man ikke kan lage «nye hindre for tjenester». Det betyr i praksis at det vil være umulig å gjøre en privatisert tjeneste offentlig igjen.

TISA vil gjelde viktige offentlige tjenester

Offentlige tjenester er i teorien unntatt fra TISA-avtalen, men definisjonen av offentlige tjenester er så smal at de fleste offentlige tjenester er omfattet av avtalen. Kun tjenester der det ikke finnes private tilbydere, altså der det er offentlig monopol, regnes som offentlige tjenester.

Politikerne har sovet i timen

Det politiske vedtatte grunnlaget for Norges deltagelse i TISA-forhandlingene er tre setninger på side 32 i statsbudsjettet 2014. Det gikk gjennom uten debatt, da de 390 andre sidene i budsjettet fikk langt mer oppmerksomhet. TISA har ikke blitt diskutert på Stortinget, selvom TISA vil legge sterke føringer på framtidig politikk. Få politikere har hørt om TISA, og enda færre vet noe om innholdet. Likevel forhandler handelsbyråkrater på Norges vegne om privatisering, konkurranseutsetting og utviklingspolitikk.  

Les mer her, og her. Sjekk ut lekkede dokumenter på wikileaks, som gjør det klart at bank og finans skal få herje fritt totalt utenfor demokratisk kontroll.

Cui Bono?

Vær klar over at disse demokratiske overgrepene allerede er planlagt og taima og dine meninger om dette har intet - overhodet intet - å si for vår "konstitusjonelle" behandling av saken.

Med mindre folket vender ryggen til alle partier som idag lar dette skje.

Ingenting tyder på at folket våkner, selv om dette "er gammelt nytt".
 
Business as usual betyr at business - Old World Order - snart er din "konstitusjon". Slik blir det når man sover i timen.

Ingen kommentarer: