søndag, mars 01, 2015

Giftskandale!

Jeg sakser uten blygsel fra denne glimrende kronikken av Niels Chr. Geelmuyden:

Mattilsynet i fjor (2013) fastslo at 55,1 prosent av all konvensjonell frukt og grønt i norske butikker inneholder rester av et eller flere sprøytegiftstoffer. 80 prosent av all frukt og grønt i norske butikker blir forøvrig importert.

95 prosent av norskproduserte jordbær i 2011 viste seg å inneholde giftrester og dermed var på nivå med de importerte.
 
Selv om en tredjedel av norske gårdsbruk er nedlagt siden 1999, økte giftbruken i norsk landbruk med 36 tonn, tilsvarende 13 prosent, bare fra 2008 til 2011.

EU tillater bruk av 92 sprøytemidler som mistenkes for å være kreftfremkallende, 20 som skader forplantningsevnen, 48 som virker hormonforstyrrende og 47 som viser seg å bestå av nervegift. 

En gruppe franske toksikologer har påvist at sprøytemidler fra landbruket forårsaker 10.000 krefttilfeller hvert år bare i Frankrike.  

[den] svenske undersøkelsen som konstaterte at 25 prosent av elevene ved vanlige skoler hadde allergiske sykdommer.

I USA er det påvist at barn med ADHD har vesentlig større mengder av restgiftstoffer fra plantevernmidler i urinen enn andre barn.

Det store mantra blant alle jordens tilsynsorganer er at matvarene befinner seg “trygt innenfor grenseverdiene”. Det de ikke forteller, er at grenseverdiene til stadighet utvides.

***

Og grenseverdiene forandres i tillegg Ad Hoc for å tilfredstille økonomiske behov. Et eksempel (av mange) er hvordan radioaktivitet etter Tsjernobyl "plutselig" ble mindre farlig slik at matproduksjonen i Europa fremdeles skulle være lovlig vare. Mange flere eksempler kunne nevnes, såsom norges press på EU i 2011 for å tillate mer av det sterkt giftige og allerede forbudte Endosulfan i laksefor. Forslaget ble vedtatt. For å få billigere laksefor. Til tross for at man vet dette er en nervegift. Metylkvikksølv er overalt, og overføres fra mor til barn allerede før fødsel. Finmotorikk, kognisjon, språkutvikling og visuelle-romlige ferdigheter svekkes. Vi blir dummere. Som om vi ikke allerede er et grensekasus til det irrasjonelle og psykotiske som art!

Hvordan ble det slik? Spør deg selv, for du har ansvaret. EU er skyldfri. USA er skyldfri. Storkapitalen er skyldfri. Til og med rå og brutale kapitalistiske interesser som Monsanto er skyldfri.

Etter lovens bokstav. Fordi du har stemt inn, eller unnlatt å kritisere, unnlatt å kjempe mot de politikere som med fri vilje bevisst selger verden til storkapitalen. Du har ansvaret, fordi du tillater dette å skje. Innenfor demokratiets rammer. Rovdyret dreper av natur. Rovkapitalen går der den yngler mest. Men den som slipper reven inn i hønsehuset har skyld.

Fri kapitalisme er en fiasko. New public management er en fiasko. Men er bare et av flere verktøy for å trumfe igjennom kapitalinteresser opp mot menneskelige interesser. Regnestykket er rigget. Eksterne kostnader blir lesset på de mange - plebeierne. Og vi er lykkelige i all overfladisk tilbedelse av det illusoriske gode liv. Og politikkens seier over mennesket.

At demokratiet er et skinndemokrati, der man riktignok har valg, men liten medbestemmelsesrett er en formildende omstendighet - men også ditt ansvar. At det har blitt tillatt å skje. Hvem slapp Wampyri inn?

Du - vi - tillot dette å skje. Du ba umennesket inn i ditt hjem.

***

John Glenn, Friendship 7: "When you were sitting in that capsule listening to the count-down, how did you feel?" Well, the answer to that one is easy. I felt exactly how you would feel if you were getting ready to launch and knew you were sitting on top of two million parts -- all built by the lowest bidder on a government contract.

Romskipet Jorden og eksperimentet mennesket er snart No go for launch.


I miss the earth so much, I miss my wife
It's lonely out in space
On such a timeless flight 

And I think it's gonna be a long long time
Till touch down brings me round again to find
I'm not the man they think I am at home
Oh no, no, no, I'm a rocket man
Rocket man burning out his fuse up here alone

Ingen kommentarer: