søndag, mars 01, 2015

Dillettanter i parkeringsbransjen

Hvilket dillettanteri er det som hindrer samfunnet i å definere kvalifisert synlig i parkeringssammenheng?

Når fikk parkeringsbransjen lov til å definere nødvendig synlighetsgrad til billetter? Resten av verden vil lett godta at synlighet gjennom bilvindu er gjeldende stående nær bildør på førersiden. I de tilfeller som bilen er parkert mot vegg med front diskvalifiserer jo parkeringsbransjen sine egne kriterier. Betyr det at det i slike tilfeller ikke kan kreves gebyr overhodet?

Selvsagt ikke. 

Bransjen har basert seg på diffuse kriterier og at folk i farten ikke alltid kan tenke over nettopp slike diffuse kriterier. Bransjen er basert på svindel. Lovlig på grunn av diffust regelverk.

Alle områder med slik svindel bør boykottes inntil regelverket blir menneskeliggjort.

For det er dette som er basisproblemet. Både det offentlige og private skaper idag et samfunn som mer og mer er basert på et regelverk der menneskets natur ikke er tatt hensyn til. Og vi godtar det. Vi er dermed den eneste kjente art som bevisst skaper samfunn for seg selv basert på frustrasjon og stress.

Mitt råd til parkeringsbransjen: Det er dere som er ansvarlige for at deres billetter er synlige i alle eksisterende biler, fordypning i dashbordet eller ei. Lag biletter i minst A4 format med blinkende lysdioder eller tilsvarende hvis det blir for vanskelig å gjøre jobben med å faktisk sjekke hver bil "kvalifisert grundig".

Ingen kommentarer: