mandag, mars 23, 2015

Den sinnsyke ape

Kompromissløse meninger har ofte brukt begrepet den sinnsyke ape om mennesket. Det er flere grunner til det. Først og fremst fordi sinnsyk helt klart er et relevant problem når vi ser på hvilke problemer mennesket skaper for seg selv. Sekundært, fordi mennesket er en ape rent biologisk, men med et enormt behov for å se på seg selv som viktigere enn det faktisk er.

Megalomani eller storhetsvanvidd var tidligere en psykiatrisk diagnose, og finnes i godt monn i menneskelig kultur. Alt fra tidligere tiders villfarelse av at vi var "utvalgt av Gud", til at vi er "herre over jorden", og andre selvhevdende begreper. Alt godt dokumentert som å være ren fantasi fra et vitenskapelig rasjonellt synspunkt, selvsagt.

Og som "herre over jorden" i kraft av vår utviklede intelligens har vi feilet på mange områder, også godt dokumentert rasjonellt vitenskapelig.

Jordens ressurser blir brukt til bristepunktet og alt som står i vårt hode er fortsatt evig vekst. Galskapen i dette er krystallklar for alle som faktisk bruker sin intelligens.

Poenget er at vi er et dyr med mange feil. Men også mange kvaliteter. Tro ikke at vi er et fortapt, forkastelig tilfelle av forfeilet evolusjon. Vi er bare ennå fanget i vår megalomaniske sinnsykdom. Vi er i virkeligheten fantastiske skapninger av bevissthet, og våre kvaliteter kommer som oftest frem når vi legger sinnsykheten til side, og ser på virkeligheten, inkludert oss selv, som det den er. Når vi forstår og kjenner oss selv. Gnothi Seauton, kjenn deg selv. Vi kunne like godt sagt, kjenn virkeligheten.

Å ikke forstå virkeligheten er selve definisjonen på sinnsykdom. De store religioner og memer vi har oppfunnet og kultivert gjennom tidene er bygget opp for å bejuble og styrke de få. De med behov for makt og kontroll. Som er et utslag av nettopp megalomani i sin ytterste form. Det er ikke for ingenting at tilfeller av psykopati finnes i større omfang blant politikere og andre ledere enn i befolkningen generellt.

En tredje grunn til at mennesket kan karakteriseres som den sinnsyke ape, er vårt moderne forbruk av antidepressiva. Ikke så mye fordi depresjon i seg selv er sinnsykdom, snarere er det en normal frisk reaksjon på den sinnsykdom vi omgir oss med. Jotakk, vi har krig, ufred og direkte jævelskap som også er et utslag av våre manglende logiske og empatiske evner, men vi klarer til og med i fredstid å skape en verden som skader mennesker og skaper depresjon og er direkte i strid med menneskets vesen. Bruken av antidepressiva og antallet reelle og oppdiktede diagnoser øker, godt hjulpet av den kyniske legemiddel-industrien. En industri som riktignok gjemmer seg bak begrepet vitenskap. Men som har som drivkraft å tjene penger, ikke tjene mennesker. Og, selv om legevitenskapen ikke er et onde i seg selv, sørger slike motiver fra farmasien for at fokus blir på det som kan gi penger i kassa. Ikke det som er intelligente handlinger sett i et større perspektiv.


Det har gått så langt at mennesket til og med skaper depresjoner hos sine kjæledyr.

Er våre omgivelser til beste for oss selv? Er de til beste for økosystemet Jorden? Som - når vi bruker våre rasjonelle evner - må akseptere at vi er 100% avhengige av.

Fortvil ikke. Alt er i forandring. Det er den statiske virkelighet vi søker som (helt klart) er en misoppfatning av hva virkeligheten er. Nietzche omtalte overmennesket. Det er misforstått at det er troen på den sterke diktator, den rene rase, den sinnsyke megalomani. Snarere, og langt mer logisk, er det en nødvendig videreutvikling av det mellomledd mellom ape og overmenneske vi nå befinner oss i. Alt er i forandring. Heldigvis.

Vår storhet ligger ikke i den sterke kontroll, den kraftige propaganda, den illusoriske virkelighet de megalomane bygger opp i politikk og religion.

Vår storhet ligger i de første skrik som nyfødt.

Vår storhet ligger i den evig uskyldige barndoms lek.

Vår storhet ligger i vår ungdoms skjelvende første kyss.

Vår storhet ligger i å ha klatret et fjell og beskue virkelighetens storhet.

Vår storhet ligger i det små. Det naturlige mirakel. I forståelsen for at vi er en del av alt. I vår essens.

 Luminous beings are we, not this crude matter!

 


Edit: Intelligenstest - Hvorfor ble HAL (Computeren i 2001 en romodyssé) gal?

Ingen kommentarer: