tirsdag, mars 03, 2015

Nobelkomiteen er politisk

Nobelkomiteen er selvsagt politisk. Det norske Stortinget velger medlemmene av komiteen, og partiene har kvoter. Systemet er blitt like politisk som for eksempel utvalget av høyesterettsdommere. 

Selv om regjeringsmedlemmer og stortingsrepresentanter ikke lenger kan sitte som medlemmer av komiteen, er det beklagelig at tidligere politikere stiller i førsterekken når kandidater utvelges. De to medlemmer som per idag ikke direkte er  eks stortingsrepresentanter er imidlertid også tilknyttet det politiske miljø. Berit Reiss-Andersen var statssekretær under Jagland regjeringen, Henrik Syse er sønn av Jan P. Syse, tidligere aktiv i Unge Høyre og per idag medlem av Høyre. Uavhengig av medlemmenes kompetanse (som er varierende, men forsåvidt god), er det klart at de alle er del av det politiske topp-miljø i Norge. Anklager om at komiteen derfor er politisk er ikke uten substans.

I tillegg er komiteen selvsagt farget av å være meget vestkant-Oslo-preget, samfunnets "besteborgere" uten erfaring fra hverdagens virkelige liv slik det fortoner seg for nordmenn flest, for ikke å snakke om flertallet av verdens befolkning. Komiteen er derfor i aller høyeste grad representativ for en særegen politisk tilknyttet lokal klikk enn å være representativ for "Norge". 

Hva nå det kunne være.

Komiteen er det ihvertfall ikke, med mindre man ser på den med briller fra løvebakkens klubbhus.

Ingen kommentarer: