mandag, november 01, 2010

Norge bankerott - en føljetong

Strandbuen rapporterer:

Et flertall i kommunestyret står fast på at det skal spares 2,3 millioner i forbindelse med Strand kommunes omorganisering. Det samme flertallet vedgår i samme åndedrag at det neppe er mulig.

Og sånn går no dagan ...

Folkets valgte styrer ikke, de avvikler. Norge er fattig til tross for oljerikdom. Eller på grunn av oljerikdom og påfølgende dyrtid. Vi er et høykostland med høye standarder, men klarer ikke lenger å betale for disse standardene til tross for årlig økende skatter og avgifter. Istedet lager vi enda høyere standarder, og lever i fantasien om at vi kan opprettholde dem.

I virkeligheten spares det slik at skoler legges ned, svømmeopplæring er rudimentær, helsevesenet må klippe sårklemmer i to for å spare, etc, etc.

Slik går det når lokalstyret skal kontrolleres og påtvinges underkastelse, og statens representanter skal være føydalherrene som kommer med penger til de som tilber makta. Demokratiet er dermed kastrert.

Og fantasiens verden er alt som er igjen. Illusjonene. Ansvarlighetsillusjonen som står på papir. Men som ikke er verdt trykksverten og langt mindre papiret den er skrevet på.

Hill Oligarkiet.

Ingen kommentarer: