torsdag, november 04, 2010

California viser vei

California nedstemte Proposition 23, et forslag som først og fremst var oljeindustriens forsøk på å stanse Schwarzeneggers The Global Warming Solutions Act.

Hvem andre har baller nok til å gå i bresjen? Ihvertfall ikke Obama, som er låst av Republikanerne og oljeindustriens lobbyisme. Heller ikke noen regjering i Norge, som ser på Oljefondet som Norges fremtid til tross for at oljeøkonomien neppe har gitt store fordeler i forhold til annen type utvikling. Snarere tvert imot svekker slik økonomi heller vår konkurranseevne og har medvirket til en avsindig ubalanse i økonomien som vi neppe kan opprettholde på sikt. Usunn vekst i stat og byråkrati, samt unødvendig innvandring har vært resultatet av denne økonomiske politikken, istedet for sunn balanse og fornuftig verdiskapning.

Et problem er at satsing på fornybare løsninger ses på som utgifter. Det er feil, det dreier seg selvsagt om investeringer. Og det er nå engang slik at den som lar sin infrastruktur stå fast i gårsdagens teknologi, er dårlig forberedt til å møte fremtiden.

Problemet er selvsagt at oljelobbyen nesten griner av lykke når de ser for seg oljealderens siste fase, der energiprisene stiger til astronomiske høyder, og der de kan rake inn penger som gress.

Problemet er selvsagt at en slik strategi garanterer fattigdom og nød som resultat av energikrise, for ikke å snakke om klimakrise - noe vi i den vestlige verden knapt tenker på fordi vi er for godt vandt og fordi vi lever i en boble av selvforherligende tro på at overforbruk både er mulig og ønskelig i det lange løp. Vi ser ikke konsekvensene fordi nåtidens behagelige velstand blinder oss.

Dog er tegnene her allerede. Når Stoltenberg eksempelvis lover at det skal skinne av eldreomsorgen - en eller annen gang - tror jeg han genuint tror på det. Men pengene vil aldri strekke til, fordi penger er null verdt. Det er verdiskapningen bak pengemassen som er den reelle verdien. Oljepenger representerer ingen verdiskapning i Norge, og kan derfor bare i fantasien løse noe som helst. Der de brukes, stjeler de verdier på andre områder. Og desto mer av dem vi tar inn i norsk økonomi, desto høyere gjeld (money as debt) må det norske samfunnet ha, og desto høyere blir de generelle driftsomkostninger.

Man kan øke skatter og bruke mer oljepenger som substitutt for å pisse i buksa, men som alle vet er slik strategi neppe fremtidsrettet.

Man kan også la seddelpressene gå, slik USA gjør nå. Problemet er at nye verdier ikke kan skapes ut av intet selv om vi tror aldri så mye på det.

3 kommentarer:

Canute sa...

"The Terminator" himself er den ansvarlige politiker.

Oppdrettsbroilerne fra sosialdemokratiets høyborg står i bresjen for sivilisasjonens undergang, med en ansvarlig mine i ansiktet.

Hvem hadde trodd dette i 2005-2006?

Angrer bittert på min støtte til de rød-grønne den gangen, men vi lærer da litt på veien.

Fred Rune Rahm sa...

Og det fantastiske: oljeindustrien jobbet alt den kunne for å sette en stopper for dette, uten at det første frem. Og like morsomt: Beløpene fra oljeindustrien ble nesten matchet av tilskudd til den andre siden, fra en en meget lønnsom grønn industri.

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Jeg har selv blitt lurt opptil flere ganger, litt naiv i troen på at fornuften nok må seire - en gang.

Dessverre er det for få "Terminatorer" i verden. Shchwartzenegger har også prøvd å kutte i Californias gjeld og oppblåste driftsbudsjett, men har blitt blokkert ved enhver anledning. Sannsynligvis mest fordi alt for mange har personlige fordeler av en slik overbudspolitikk.

Fred Rune,

Ja, godt poeng. Grønn industri er ikke den umulighet som mange prøver å fremstille det som. Tvert om. Både fossil- og atomkraft er gjennomsubsidiert i virkeligheten og langt fra så suverent rent økonomisk som mange påstår.

California får idag over 4,5 % av sin totale kraft fra geotermisk som et eksempel. Dette kan faktisk teoretisk økes til 100% i fremtiden hvis de bare investerer riktig. Ikke rart fossilbransjen bruker ressurser på å bekjempe slike "onder" ;)