søndag, november 21, 2010

Dilettantene!

Et hjertesukk. NAV har fått rettigheter tilsvarende reneste STASI, og rettstaten ligger i ruiner i kjølvannet av statens orgie i å gi seg og sine fullmakter. Nå var det hele en misforståelse, ifølge saksordføreren for komiteen som vedtok loven.

Her avsløres enten inkompetanse inntil det absurde, og vi må bare lure på i hvilken grad liknende inkompetanse legges til grunn i andre saker - eller så er altså Stortinget ført bevisst bak lyset. Eller begge deler.

Det handler i virkeligheten om et politisk system satt ut av sin egen maktrus, uten korrigerende rutiner for maktmisbruk, et fåmannsvelde, et flertallsdiktatur - kall det hva en vil. I virkeligheten er det først og fremst makt-adelen som vaser i sin allmakt slik de alltid har gjort det til alle tider.

Politikerforakt? Redsel - redsel er på sin plass. For de sier de ikke vet hva de gjør. Selv om de sitter ved rattet.

12 kommentarer:

Canute sa...

Fort gjordt å bli revet med av sterke følelser over sin egen retorikk vettu.

I psykiatrien kalles det selvhenføring.

Retorikken mot "latsabber og slabbedasker" nådde etterhvert et sånt lavmål, at det som nå avspeiler seg blir den logiske konsekvensen av en sånn retorikk, og slik en tenkemåte.

YO

Fred Rune Rahm sa...

Det er ting som tyder på at det bevisst kamuflering fra regjeringens siden, kombinert med ukyndighet hos Stortinget.

Det er forøvrig den samme regjeringen som garanterer at data ikke skal komme på avveier om Datalagringsdirektivet blir vedtatt.

Helge Samuelsen sa...

Kan manglende konsekvenser/beskyttelse av en mur av byråkrati og tåkeprat være det som katalyserer uærlighet? Er systemet rett og slett giret for uærlighet?

Anonym sa...

Det er et godt poeng. Når systemet laget slik at det blir lite oversiktlig, og når det er flere lag mellom beslutningtakere og dem beslutningene gjelder, ligger det i systemet muligheter for denne type vedtak.

Det er også min erfaring at "broilere" i byråkratiet, de som aldri har erfart verden utenfor departementale korridorer, faktisk kan gjøre slike feil uten engang å forstå hva de gjør. Virkeligheten er for langt borte fra dem. Og når målsettingen primært blir å tilfredstille politikere, kan det gå galt.

Fred Rune Rahm sa...

Den anonyme var meg, jeg var litt kjapp.

Helge Samuelsen sa...

Fred Rune,

Jeg tror ikke bedre om de fleste ledere, det være seg i byråkratiet eller i politikken, enn at de faktisk ikke skjønner hva de egentlig holder på med.

Det gjør egentlig ikke saken bedre ;)

Fred Rune Rahm sa...

Jeg har vært med på en slik sak i bystyret, der vi enstemmig vedtok en sak. Neste møte kommer rådmannen tilbake og forteller oss hva vi egentlig vedtok. Og etter en del rabalder ble hele saken behandlet på nytt, - med et nytt utfall. Hehe.

Helge Samuelsen sa...

Mye avhenger nok av hvordan en sak blir presentert, og hvem som får lov til å definere hvordan saken skal presenteres.

Jeg tror at det idag er for liten tid og for liten interesse blant folk flest (følelse av avmakt?) til at saker kan belyses og debatteres FØR de kommer så langt som til politisk behandling. Fordi politikerne i for stor grad setter dagsorden i samfunnet?

Arvid sa...

har lagt ut link til ditt innlegg sammen med min egen bloggpost om saken. Dette er viktge greier...

Helge Samuelsen sa...

Ja, la oss håpe dette blir en STOR sak, Arvid, og ikke noe folk flest glemmer lett.

Kamelryttersken sa...

Saken er stor nok til at en av NAVs jurister, Krikkert, har fortalt litt om hvilke prioriteringer som blir gjort av hvilke regler som skal prioriteres av NAVs saksbehandlere.
Det gjorde han velvilligst på Karavanseraiet, link:http://karavanseraiet.no/?p=1513
Arvid tok litt av i samme posten, men det er greit med litt engasjement

Helge Samuelsen sa...

Takk for lenken. Leser litt for sjelden den bloggen, men det har litt med overskudd å gjøre ...

Mener at NAV svært ofte gjør en god jobb, dessverre er prinsippene de opererer etter ofte dårlige, og en god jobb er avhengig av gode saksbehandlere.

Overvåking utenfor rettsystemet er faktisk meget alvorlig i et land som påstår at vi er en rettstat, og jeg mener kritikken først og fremst må gå på den politiske ledelse som tillater systemer i strid med folkeretten (for det er det).

I min verden burde regjeringer falle for mindre. Dog er det ikke tæl i den norske befolkning. De fleste er jo seg selv nærmest, dessverre.