torsdag, november 04, 2010

Søppelskaperne

Dette er mitt innlegg nummer 901. Dessverre nok en gang dårlige nyheter.

De naturlige ressursene som mennesket er så avhengige av blir stadig mer ødelagt. Dyphavsfisk i våre fjorder er giftige. Tungmetaller, i denne saken dreier det seg om kvikksølv, forurenser stadig mer av naturen, og sammen med alle de andre giftstoffene som omgir oss i det daglige, utsettes vi stadig for skadelige og sykdomsfremkallende omgivelser.

Dette minner meg litt om situasjonen i rommet. Vi har nå forsøplet så mye at halve problemstillingen ved en vellykket rakettoppskytning er å unngå alt skrotet vårt. Selv om skrotet er nøye overvåket med radar, er sannsynligheten for en kollisjon ved en oppskytning nå 1 av 300.

Vi forsøpler. Og vi forsøpler tydeligvis overalt der vi går.

Ingen kommentarer: