onsdag, november 10, 2010

Stortingspensjoner

Pensjonssaken ruller og går.

Jeg skal ikke kommentere om Stangeland eller Tallerås er skyldige eller ei. Heller ikke om det i virkeligheten er flere som burde vært tiltalt. Slikt skal retten avgjøre.

Det jeg imidlertid vil si er følgende: I en situasjon der Stortinget har brukt opp hele denne generasjonens pensjonisters innskudd fortløpende uten å ha kvaler over at noen måtte betale for dette, og der Stortinget heller ikke har kvaler med å justere pensjoner ned for å balansere regnskapet, burde Stortinget også se på det moralske dilemma at noen i dette landet lovlig kan tjene opptil 27 000 i måneden, og fremdeles få utbetalt pensjon.

Her opererer man som vanlig med en dobbeltmoral. De rikeste har opparbeidet seg rettigheter som de skal ha uansett, andre får finne seg i å være salderingspost.

Dette er ikke kriminellt, fordi eliten selv bestemmer reglene, dog er denne forskjellsbehandlingen moralsk sett av den usleste sort. Forakten for proponenter av slike ordninger burde være like stor som forakten for juksemakere og rene kjeltringer.

Småkjeltringer kan som regel vise til dårlige livsforhold som utløsende faktor for sine handlinger, eliten kan knapt vise til annet enn ren grådighet.

La meg foreslå følgende: Enten får hver arbeidstaker eie sin egen pensjon, og staten får holde fingrene unna - eller så bør man i anstendighetens navn innse at det eneste fornuftige med et "spleiselag" er at det skal gjelde like regler for alle, og at pensjoner er noe man kan få utbetalt når man ikke lenger er i arbeid.

4 kommentarer:

kurt sa...

Så enig som det går an. Siste er at de dekker seg bak sekretæren.

http://www.abcnyheter.no/abc-penger/okonomi/101110/pensjonssakens-nokkelvitne-inntar-vitneboksen

Canute sa...

Brundtland og Bondevik har gjordt akkurat det samme som de tiltalte.

That`s a fact. Really...

Helge Samuelsen sa...

Det er utrolig, men så viktige mennesker har nok ikke tid til å følge med på skillemynten.

Verre er det at det er planlagt slik at bedrifter har redusert lønnsutbetalinger slik at felleskapets ressurser lovlig (trodde de) kunne forbrukes.

Helge Samuelsen sa...

Ja, dette er jo rene partyleken for de store, Canute.