lørdag, november 20, 2010

Juksepavene!

Forskninen i Norge kontrolleres av de bevilgende myndigheter som samtidig er oppdragsgiverne for mye av forskningen. Eksemplene på direkte innblanding i forskning, direkte juks, begynner å ramle ut av skapet.

Dette avslører et politisk/administrativt miljø uten skrupler, rå i sin kamp for sine kjepphester. Og villig til å lyve folket rett opp i ansiktet. Dette er grov maktkorrupsjon, noe som etterhvert begynner å bli selve kjennetegnet på Norge. Samme trend finnes overalt, eksempelvis når Statskraft selv får vurdere behov og trase for monstermaster, når Statoil gransker sine egne nestenulykker, osv.

I den grad juksepavene ikke lykkes, er det på grunn av forskernes integritet og mot til å stå frem.

Hva sier dette om samfunnet idag? At vi er styrt av et fåmannsvelde uten integritet og uten moral. Fortsettelse følger. For folket straffer ikke slikt. Så vi får vel egentlig det i fortjener. Makten er trygg bak sin barriere av ansvarlighetsillusjonen, og folket har liten makt til å straffe den enkelte politiker eller byråkrat. Føydalsamfunnet passer for godt på sine egne. Og som sauer går vi til valgurnene og tror vi har medbestemmelsesrett.

8 kommentarer:

Canute sa...

Noe er dog i ferd med å skje.

Der "forskning viser" for ikke lenge siden var sjølvaste grom-argumentet, så ser vi nå at "forskning viser" like gjerne frembringer hånlatter og himling med øynene.

Det er forståelig at folket reagerer slik, når politiker-horene har voldtatt forskningen og misbrukt den til sin egen agenda i flere tiår.

Men det medfører også at folk IKKE TROR PÅ de menneskeskapte klimaendringene; iallefall ikke fordi forskerne sier dette.

Hva gjør vi med dette?
Sjøl aner jeg ikke.

Patt igjen.

Anonym sa...

Tja, dette føyer seg nok i en lang rekke tiltak av slik "samfunnsbygging" der lederne (forlederne?) følger en annen agenda enn det mandatet de har fått av velgerne sine. Jeg synes at denne trenden er ikke bare avgrenset til lille oss. Vi er nok mere godtroende enn andre nasjoner(eller opptatt med å karre til seg sin del av kaka).
Patt?
Hvorfor ikke lære av franskmennene.
Se: http://en.wikipedia.org/wiki/The_Coming_Insurrection

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Patt igjen. Ja. Og forskermiljøene har til nå ikke maktet å være "hard mot de harde" (gammelt jungelord).

Anonym,

Franskmennene har et herlig lynne, de tar ikke imot dritt sånn uten videre. Uansett tror jeg også at metningspunktet for å bli lurt og manipulert kan begynne å bli nådd.

Problemet er at de store spillerne allerede har sett dette komme, og planlegger nå for eksempel en ny verdensvaluta osv for å gi "forandring" samtidig som de egentlig bygger videre på sitt moderne "skjulte" føydalsystem.

Interessant bok, forresten ;)

Canute sa...

Kanskje er det troen på statens evne til den totale og altomfattende problemløsning som nå dør, med de rød-grønnes svik som bakteppe?

I seg sjøl er dette kanskje bare greit nok, men kosmopolittene vil nok som det antydes her snart fremheve "global valuta" som løsningen ja.

Vil flertallet la seg lure av parasittene igjen?

Jeg sitrer ikke akkurat av forventning om snarlig seier.

Fred Rune Rahm sa...

Jeg er fortsatt opptatt av fåmannsveldet. Det var i går en reportasje i en eller annen avis over maktnettverket i Norge: Tupper i kulturlivet, topper i næringslivet, topper i det politiske miljø, og kongefamilien. De omgås hverandre, støtter hverandre, og har sine referanser hos hverandre. Og hele miljøet har utgangspunkt hos eliten i Oslo.

Jeg synes også det er betegnende at kronprinsen på spørsmål om hva som skal til for å bevare kjærlighetslivet svarer at det er å ta en ferie i New York. Joda, han mener vel at han har kontakt med virkeligheten for "folk flest".

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Og det verste er jo at det er hoirebølgen som blir erstatningen. Så lenge DET varer ...

Fred Rune,

Ser absolutt poenget der. Vi har slik jeg ser det en adel og et føydalsystem, selv om det er bedre kamuflert enn før, og selv om hverken de på toppen eller de på bunn er det skikkelig bevisst.

Canute sa...

Høirebølge med EU-romantisering og eventyrfortellinger om global valuta.

Helge Samuelsen sa...

Toppene spiller et spill der mange trekker i trådene, og der selve maktkonsentrasjonen er selvforsterkende. Forslag som begrenser kontroll er ikke i maktas interesse, derfor blir automatisk utviklingen i en retning ...

Folket er i større og større grad utestengt fra de virkelig interessante løsningsalternativene. Demokratiet er redusert til å akseptere noen få forhåndsbestemte alternativer.