torsdag, november 04, 2010

Kvotegalskapen

Mer miljøvennlig kraft gjør det billigere å slippe ut CO2.

Dette betyr at kvotesystemet enten er skreddersydd for fossilindustrien, eller at det avslører den absolutte og fullstendige inkompetanse.

I begge tilfeller bør man innse at kvotesystemet ikke fungerer.

Et alternativ som er enklere, men samtidig vanskeligere å manipulere, er å gi produsentene av fossilenergi en avgift basert på reellt utslipp på brukspunkt ved produksjonspunkt.

Det vil si at for eksempel Statoil betaler en gitt pris per kilo CO2 som et gitt volum olje eller gass representerer. Så kan de sende denne avgiften videre til kunden. Poenget er da at kunden vil velge CO2 fritt alternativ hvis det er billigere (og det justeres ved avgiften) og at investorer må kalkulere inn at å investere i fossilenergi på et tidspunkt ikke vil være lønnsomt. Det vil pense kapital inn i fornybar energi.

Med dette systemet er det også lett å avsløre om myndighetene ønsker at fossilenergi skal være billigere eller dyrere enn fornybar energi. Det ser man på avgiftens størrelse. Markedskreftene kan ikke i seg selv beregne eksterne kostnader, så et marked med kvoter kan aldri fungere, fordi eksterne kostnader kun kan stipuleres. Kvotesystemet kan heller aldri fungere av en annen årsak - ingen regjering ved sine fulle fem i noe land vil noensinne kutte antall kvoter slik at det blir mangel på energi. Kvotesystemet vil dermed alltid ha nok kvoter til fossilenergiens markedsandel.

Problemet med mitt system er at det vil virke, subsidiært at det vil avsløre at myndighetene ikke ønsker at det skal virke, og det var aldri meningen at kvotesystemet skulle fungere slik.

3 kommentarer:

kurt sa...

Hah! Du treffer spikeren på hodet. Helge som Statsminister!

Fred Rune Rahm sa...

Men nettop fordi det blir gjennomsiktig, vil det aldri bli noe av.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Ånei, ingen klarer å lure meg til å ta en slik drittjobb ;)

Fred Rune,

Nettopp. Med mindre det blir laget så ugjennomsiktlige regler og unntak at ingen forstår noe alikevel :)