fredag, november 26, 2010

Overvåking

Overvåking av trygdede (og andre) uten varsel og klar lovhjemmel er i strid med folkeretten (EMK art 8).

Beviselig kjenner regjeringen til dette.

Utenfor kontroll gjennom rettsvesenet er dessuten selv lovlig overvåkning et klart brudd på rettstaten, som blant annet er definert slik: En rettsstat er en stat med et velutviklet og sivilisert rettssystem. Her står prinsipper om legalitet, rettssikkerhet og maktfordeling sentralt, fundert på det grunnleggende prinsipp om folkets suverenitet. I en rettstat er staten bundet og begrenset av rettsregler. Selv om Norges politikere jevnlig ser ut til å tro at de står over slike prinsipper i sine anfall av stormannsgalskap.

Min konklusjon er at regjeringen burde vært felt på saken om NAV's overvåkning, fordi de rødgrønne er ansvarlige for slike alvorlige brudd mot rettigheter vi påstår å støtte. Dette er ikke primært en sak om NAV eventuellt har gjort noe feil - det har de ikke ifølge de rettigheter de har blitt gitt - dette er en sak som burde vekket alvorlig mistillit mot de folkevalgte generellt, og regjeringen spesiellt. Fordi de undergraver rettstaten, og fordi de er på ville veier i sin iver etter å gi flertallsdiktaturet og statens organer rettigheter over enkeltindividet - også i strid med maktfordelingsprinsippet.

Bare i et land der befolkningen har gitt opp å verne om sine rettigheter glir en slik sak over i forglemmelsen. Et slikt land er desverre etter alt å dømme Norge. Her gjør vi det til en sak om NAV, og rister litt oppgitt på hodet.

Vi er på villspor, men vil ikke innrømme det. Og opposisjonen tier, fordi de ønsker å overta flertallsdiktaturets fåmannsvelde inntakt.

6 kommentarer:

kurt sa...

Så enig som jeg kan bli, og en grei oppsummering av flere av dine siste innlegg. Eliten har fått smaken på ubegrensedt makt!

Helge Samuelsen sa...

Legg merke til maktfordelingsprinsippet og hvordan Kongen er tatt ut av maktfordelingen uten at en erstatning er funnet. Korrupsjonen har altså fritt spillerom. Kuppet er gjennomført uten motstand.

Den dømmende makt er også mistenkelig tyst i forhold til politiske beslutninger.

Det er fordi vi har valgt parlamentarisme - som gir "all makt i denne sal" - og som er vidåpent for maktpolitisk korrupsjon i det øyeblikk folket ikke følger med, eller blir lurt av positivistisk propaganda - med andre ord stort sett alltid.

Fred Rune Rahm sa...

Vi vet dessverre at tanken om å overvåke ligger i regjeringspartiene, og den eneste grunne til at de ikke utvider dette, er at det av og til blir synlig, slik som i NAV-saken. Legg merke til at regjeringen ikke har tatt avstand fra dette, de har bare lagt det på is, - inntil videre.

Helge Samuelsen sa...

Ja, vi vet hva vi har i vente. Dessverre aner jeg holdninger også i regjeringsalternativet H/Frp som gjerne ønsker å fortsette oppbyggingen av den sterke overvåkingsstat.

Canute sa...

NAV-saken er blitt en klar "ikke-sak" i media; noe som er mer talende enn ord.
Si meg hva som forties, og jeg skal fortelle deg hvem som sitter med mediamakten og styringen over informasjonen.

Denne skandalen dysses altså ned, og forvitrer hurtig dag for dag, mens USA sin overvåking av egen ambassade er blitt "stor sak" selv om det er en bagatell.

Helge Samuelsen sa...

Enig i at USAs ambassade "sikring" er en ikke-sak. Det er en grenseløs naivitet som våre politikere fremviser.

Men de vet selvsagt bedre. Alt er et spill.

Med mindre de er stokk dumme. Noe som ikke gjelder de fleste ...

Overvåking av egne innbyggere og en så total mangel på kontroll med hvordan det brukes er derimot noe helt annet. At ikke folk reagerer beviser at vi kan se langt etter forandring. Folk VIL tydeligvis ha det slik. 1984 er her allerede, overvåking og nytale florerer. Og det verste av alt - saueflokken er helt frivillig neddopet av svada.