torsdag, oktober 28, 2010

CO2 nivået over 390 ppm

CO2 nivået er nå passert 390 ppm. Jeg minner om at 350 ppm var et mål for å unngå en alvorlig klimakrise på sikt. Jeg minner også om at ved inngangen til 2009 lå vi på 385 ppm. You do the math ... Irreversible CO2 nivåer er meget nær å bli en virkelighet. Heldigvis(?) forstår ikke folk flest alvoret - for da hadde panikken spredt seg og samfunnet kollapset.

Det finnes foreløpig overhodet ingen indikasjon på at utslippene kan stabiliseres. Jeg anbefaler uten det minste snev av ironi folk med interesse av langtidsplanlegging å skaffe seg et småbruk og kjøpe hagle.

Viser forøvrig til Debatten på NRK 1 torsdag kveld, der Karl I Hagen avslørte at de eneste argumentene han hadde var at:

a) Jens Stoltenberg gjør ikke nok for å kutte i utslipp, derfor må hele FN's klimapanel og samtlige av verdens forskningsinstitutter ta feil når de har fremlagt utallige forskningsrapporter og data som viser at vi har menneskeskapt global oppvarming (en infantil logisk kortslutning - det ene følger selvsagt ikke av det andre)

b) Menneskelige utslipp er bare 5% av de naturlige. (Hagen har, som alle fornektere, ikke fått med seg at det han kaller "naturlige utslipp" ikke er utslipp, men en del av en sykel, der samme karbon sirkulerer i det uendelige. Tilfører man mer CO2 til denne sykelen, blir det selvsagt mer CO2...)

c) At "the Oregon Petition" beviser at et mindretall av forskere (ingen av dem klimaforskere) ikke tror på menneskeskapt global oppvarming, og at dette beviser at agw ikke er reelt (enda mer infantilt og langt over grensen til det sykelig ulogiske).

Vitenskapelige spørsmål handler ikke om demokratisk avstemming av et fenomen - men om det hadde, ville altså fornekterne tapt uansett. Rent bortsett fra at de ikke hadde innrømmet det - det er jo kjernen i fornektelse og årsaken til at jeg synes det er fair å bruke begrepet.

The Oregon Petition er til alt overmål en konstruert bløff, satt i scene av de ekstreme høyrekreftene i USA, som må sies å leve av å produsere løgner. Samme personer som stod bak fornektelsen av tobakkrøykingens skadevirkninger var involvert. Dette er organisasjoner (blant annet The Heartland Institute) som er kommersielle og lever av å produsere ytringer for høyrekreftene og del av den propagandamaskin som styrer amerikansk politikk med milliardbudsjetter.

Fornekterne har rett i at debatten er politisert, men det er altså fornekterne som bedriver dette. Vitenskapen derimot peker entydig mot at menneskenes enorme forbruk av fossilenergi skaper både miljø- og klimaproblemer.

I tillegg til Hagens resirkulerte irrasjonelle fornekterargumenter bidro også Professor Ole Henrik Ellestad med noe synsing. Alle andre har feil, selvsagt. Det morsomme er at hvis Ellestad mener han sitter på informasjon som ingen andre har, så er ikke veien å gå å opptre i et debattprogram. Da bør han selvsagt publisere vitenskapelig materiale der hans påstander kan etterprøves. At han ikke gjør det sier litt.

At han i tillegg prøver å fremstille det som om man ikke vet forskjellen på naturlige klimasvingninger på geologiske tidsskalaer og dagens meget raske oppvarming, er langt over grensen til det fundamentalt uærlige. Vitenskap er denne synsingen uansett ikke.

Kanskje har Karl I Hagen et poeng med at en ikke bør avfeie kritikk med latterliggjøring. Problemet er selvsagt at lattelige argumenter
er ... latterlige. Beklager - denne opptredenen var rene slapstick humoren ... Det er umulig å ta det alvorlig når fornekter eliten avslører hvor lite de har å fare med. Hvis det var dette som var fornekternes beste ammunisjon behøver vi heldigvis ikke bekymre oss for at vi får amerikanske tilstander i Norge. I USA blokkerer godt finansierte lobbyister med tilknytning til storkapitalen, oljeindustrien og bilfabrikantene klimatiltak ved enhver anledning. (Og er i tillegg frekke nok til å påstå at det er forskere på fastlønn som har økonomiske motiver).

Det vi bør bekymre oss for er i virkeligheten regjeringens logikk som går på at norsk gass skal redde klimaet. For den bløffen er selvsagt på Karl I Hagen nivå.

Hvis Norge ønsker å selge energi til Europa, kunne vi bygge ut geotermisk energi både her i landet og på kontinentet. Tjene penger, og hjelpe andre til å kutte utslippene med noe som virkelig monner. Kompetansen har Statoil allerede. Men de vil heller tjene penger på fossilenergi. Det koster i virkeligheten oss alle meget dyrt.

4 kommentarer:

Esop sa...

Godt skrevet. Bra å se at Stoltenberg kjente til Oregon Petition og debunket denne effektivt. Men: problemet med slike debattprogrammer er at man setter opp velinformerte fornektere (som Ellestad) mot miljøaktivister som bare har generell kunnskap. Det man trenger er en klimaforsker (som Benestad) som kan faget 100% og kan debunke de tynnslitte benekterargumentene der og da. Når det ikke skjer vil den vanlige TV titter sitte igjen med inntrykket at skeptikerne faktisk har en sak. Når Hagen kan sitte og si at det ikke finnes bevis og at spådommene ikke har inntruffet og ingen nevner 2010 UAH rekordene, Russland, Pakistan, osv. Be Ellestad forklare avkjølingen av Stratosfæren (og oppvarmingen av troposfæren), hvorfor skeptikerspådommene om fortsatt kjøling fra 2008 bommet så totalt, osv. Skeptikerne kan lire av seg den ene løgnen etter den andre, og motparten sitter der og ikke svarer. Hadde Hauge co brukt noen timer på Skeptical Science hadde de vært langt bedre forberedt. Jeg har skrevet et lite referat av debatten over på Climate Progress.

Helge Samuelsen sa...

Helt enig. Jeg satt selv og irriterte meg over at føre var prinsippet ble så mye brukt. Det gir rom for å tro at egentlig vet man ikke helt hva man holder på med, og det er jo helt feil. Hadde de faktiske bevis for agw blitt presentert på en enkel måte, og hadde Hagen og Ellestads argumenter blitt plukket fra hverandre, hadde inntrykket folk satt igjen med blitt et helt annet.

Har du en lenke til det du skrev på Climate Progress?

Esop sa...

Helt riktig. Den jevne TV titter med null peiling på forskningen vil få inntrykk av at forskerne fortsatt er usikre på det grunnleggende (og viktige), noe som er helt feil, selvsagt. Bra at Ousland fikk med at 90% av forskerne ikke er i tvil (selv om det reelle tallet er 97%). Man må også få frem at de 3% av usikre forskere er stort sett folk som drypper av olje, som Pat Michaels, etc.
Det er ganske utrolig å sitte og høre på at de gamle benekter mantraene, (som er så utdaterte at litt mer intelligente benektere har lagt dem fra seg for mange år siden) ikke bli motsagt og motbevist på stedet. Overrasket over at Hauge og Mjærum er så til de grader blanke på området. Stoltenberg var tydeligvis den eneste som hadde lest seg litt opp på emnet. Mjærum sin analogi med det islagte vannet var dog bra, selv om de burde brukt tiden til å fullstendig debunke Ellestad (lett) og peke på sammenhengen mellom AGW og tobakk denial. Med merchants of doubt som Singer blir jo den jobben til barnemat.


Her er CP kommentarene (#14 og 17):
http://climateprogress.org/2010/10/28/energy-and-global-warming-news-for-october-28th-china-to-focus-on-promoting-electric-cars-africa%e2%80%99s-climate-conflicts-epa-urged-by-big-oil-to-delay-new-ozone-standards-remember-renewable-en/#comments

Helge Samuelsen sa...

Takk for lenken, ble litt sent idag, men skal se på det imorgen. La en noe redigert utgave av dette innlegget på ABC Borger (ikke mange leser denne bloggen)

http://www.abcnyheter.no/borger/101029/co2-nivaet-over-390-ppm

Bidra gjerne, ABC er jo ikke det mest seriøse debattsted, men det ser jo ut som om det bare finnes klimatullinger i verden for den gjengse leser der ;)

Kommentarene fra fornekterne er uansett lett underholdning ;)