tirsdag, oktober 19, 2010

Norge, mitt konkurstruede Norge

Jada, jeg vet at vi har penger på bok. Norge er, som jeg har sagt i flere år, alikevel å regne som et konkursbo. Penger er ikke ressurser i seg selv. Et eksempel er Sandnes, der det blir "kutt over hele fjøla".

Verst går det - som alltid - ut over de økonomisk svake. Så mye for fattigdomsbekjempelsen i praksis. Kanskje man prøver å skremme dem til utlandet? Slik at kildeskatten kan slå inn?

Også lokalt her i Strand går det i underskudd i millionklassen.
Etter at eiendomskatten ble innført som en vidunderkur mot ubalanserte budsjett. Og politikerne drøfter hvordan de skal balansere budsjettet, men aldri hva som gjør at økonomien er i totalt ubalanse.

Underskuddene er nå større enn før. Men en effekt har vært klar - næringsdrift skvises og mange permitteringer planlegges i perioder for å kompensere for økte skatter og økte energipriser.

Og vi suser avgårde alle mann!

Yeeeah - Yeeah
Yeeeah - Yeeah
Yeeeah - Yeeah

Ingen kommentarer: