mandag, oktober 04, 2010

Snur Jens i biodiesel saken?

Mye tyder på det.

Imidlertid er jo skaden skjedd, og usikkerheten omkring dette er vel så stor at det ikke blir investert noe med det første i slik risikosport. Slik vinglepolitikk lurer vel ingen?

Mission accomplished!

4 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Men om ingen nå tar risikoen, kan jo Jens bare skylde på markedet. Han er en sleip ....

Helge Samuelsen sa...

Nettopp. Nå kan han skryte av at de ikke la (mer) avgift på biodiesel og fremstille det som positivt, mens alle vet at her skal provenynøytralitet styre på sikt.

Markedet vil selvsagt ikke lures en gang til, og da kan Jens toe sine hender.

Legg også merke til på statsbudsjettet der rensing på Kårstø ikke er nevnt.

Lurepolitikk kaller jeg dette.

Helge Samuelsen sa...

Dog kan det bli utenlandsk eierskap i Uniol.

http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/okonomi/uniol-kan-bli-europas-stoerste-biodieselfabrikk-3282400.html

Det er jo også godt jobba! (ironi)

Helge Samuelsen sa...

Tvilen holdes imidlertid ved like, slik at bare idioter satser på dette nå:

http://www.abcnyheter.no/node/118175