mandag, oktober 25, 2010

Falitt

Lik klimaforhandlingene, er også naturmangfolds-møtene inne i en blindgate. Og på miljøsiden må alltid miljøet vike for kapitalinteresser, det være seg fra statskapitalisme eller privat kapitalisme.

Menneskelig vekst er menneskets mål. Hverken mer eller mindre. Og slik har det vært siden vi gav opp respekten for naturen som eksisterte i oldtiden.

The Great Pan is Dead! I Tego arcana dei!

Hva er naturen verdt? Ubetalelig vil mange si. Lite, vil andre si. Luft er for eksempel gratis. Men det er fordi den eksisterer i store mengder - det er ingen knapphet. Samme prinsipp gjelder for alt annet naturen kan tilby. Men vi er i ferd med å skape knapphet på en rekke av naturens ressurser. Vi skaper idag en ny massedød. Og menneskelig sivilisasjon vil vanskelig kunne erstatte de ressurser som naturen idag tilbyr.

Det er umulig å regne ut naturens verdi nøyaktig, fordi verdien av eksempelvis fisk som en ressurs avhenger av en rekke andre faktorer, tilgang til næringstoffer, klima, etc. En uendelighet av faktorer påvirker den rent monetære verdien av naturlige ressurser.

Alikevel er det regnet ut at naturen direkte gir oss verdier årlig verdt 33 trillioner dollar. På norsk : 190 000 000 000 000 kroner. På verdensbasis er den årlige menneskelige verdiproduksjon bare ca 2/3 av dette.

Men dette er selvsagt et helt feil regnestykke. Hadde vi IKKE hatt naturen som grunnlag for alt vi gjør, ville den menneskelige verdiproduksjon vært 0 - null - zero - zip.

Det er også helt feil å gjøre naturen til en del i et slikt regnestykke. For den direkte utnyttelse av natur er ikke den eneste verdi naturen gir oss, selvsagt. Ville vi akseptert å bytte ut jorden mot en absolutt død og livløs planet, selv om vi fikk samme direkte ressurser som vi idag tar ut i bytte? Hva er levende natur verdt? Hva er tigeren verdt? Pandaen?

Mennesket er - som et lite barn - ikke i stand til å kontrollere seg selv per idag. Det er det første vi må akseptere. Vi må våkne av ansvarlighetsillusjonen. Vi er ikke, og har aldri vært ansvarlige. Vi må også innse at så lenge kapital og penger er eneste målestokk for suksess, vil vi aldri utvikle oss videre fra dette primitive og selvdestruktive vesenet som vi er idag.

Primitivt? Ja, uendelig primitivt - først og fremst fordi vi ikke engang skjønner sammenhengen i noe av det vi holder på med. Vår forståelse av oss selv og den verden vi lever i er grunnleggende primitiv. Så får vi også primitive ledere.

Gnothi Seauton!

5 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Du fortjener et stort publikum, men er redd du snakker for døve ører i et konsumentsamfunn som vårt.

Helge Samuelsen sa...

Du har nok helt rett i det. Og jeg har jo ingen illusjoner om å påvirke samfunnet.

Men jeg har ihvertfall sagt min mening. Dog, det blir neppe noen "hit".


:)

kurt sa...

Innsiktsfullt som alltid. Desverre helt korrekt, selvsagt. Men du snakker nok for døve ører, ja. Men gjør ikke alle store tenkere det?

Jorunn sa...

En får lyst til å si: Tilgi dem ikke,for de vet hva de gjør. Hørte på radioen at de nå skal bygge ut store,nye kullgruver på Svalbard, og det skal bli så miljøvennlig så -. De klarer visst å bryte kjemiens lover også. Hvordan kan kull brennes uten stor utslipp av CO2 ?
Det som likevel gir meg litt fremtidstro er utviklingen av nanoteknologien. Den er jo nesten nede på atomnivå,og forbruker ikke mye av uerstattelige naturressurser.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Liten tenker, men med store tanker, kanskje :)

Jorunn,

Det er selvsagt ikke mulig å brenne noen form for karbonbasert energi uten at det dannes karbondioksid. Som du sier - dette er kjemiens lover.

På den annen side så er også norsk olje og gass det som skal til for å redde verden i denne logikken. Man får bare le ...

Karbonfangst er da eneste mulighet. Men det har jo vist seg å være meget dyrt. Dessuten gis det jo dispensasjon som det passer seg. Ikke er det praktisk i forhold til punktutslipp heller. Og hvor skal det lagres sikkert i tusenvis av år?

Nanoteknologi er meget interessant, og kan faktisk løse problemet med karbonfangst på sikt også. På den annen side vil nanoteknologi også løse problemet med lagring av hydrogen og forbedre en rekke fornybare muligheter til energiprodukjon. Dette vil være langt mer lønnsomt enn karbonfangst uansett.

Men jeg er redd strategien er å FØRST utnytte all fossilenergi, og SÅ komme med alternativene. Dessverre er det da for sent i følge alle vitenskapelige analyser.