tirsdag, oktober 19, 2010

Jens på bærtur

"I løpet av få år vil jordkloden ha 9 milliarder mennesker som alle vil strebe etter økt levestandard. Dette vil kreve en kraftig økt etterspørsel etter mer energi, noe som vil true klimaet enda mer enn i dag. I samme tidsrom må CO2-utslippene reduseres med 50 prosent."

Jens Stoltenberg er imidlertid ingen pessimist.

Løsningen hans er at fattige land skal kutte i utslipp, Norge skal lete etter mer olje, det skal ikke investeres i alternativ energi, og det skal heller ikke implementeres nevneverdige mengder alternativ energi før ETTER at all fossilenergi er brukt opp.

For da kan andre håndtere problemet mens Jens og hans generasjon nyter pensjonisttilværelsen. Makelig løsning, det.

Andre (Klima"realistene") har valgt en annen makelig løsning - fornektelse. Det blir egentlig kaldere, mener de. Men det blir ikke det. Men kanskje denne fornektelsen tross alt er bedre enn Jens'. For Jens anerkjenner problemet. Han mener bare at det løses best ved å satse videre på fossilenergi.

Det er strengt tatt ikke fornektelse, men snarere riv ruskende galskap.

And They're coming to take me away Ha Ha
They're coming to take me away ho ho he he ha ha
To the loony bin with all you can eat perscription drugs like torizine, and lithium, and electric shock and insulin
They're coming to take me away Ha Ha

Ingen kommentarer: