tirsdag, oktober 05, 2010

Solheim om avgifter på elbiler

- Vi burde gjøre som Danmark kom med i sin klimautredning forrige uke. De gjør klart at det først skal være avgiftsfritak for elbiler, men at de skal betale full skatt når det blir 100.000 elbiler, sier Solheim og forklarer:

- Vi må ha introduksjonsordninger for å få mer miljøvennlige alternativer i gang. Men når disse bilene når masseomfang, må de betale full avgift. Dette gir forutsigbarhet, sier Solheim.

Kilde.

Dette gjelder nok alle miljøtiltak på grunn av prinsippet om provenynøytralitet. Forutsigbarheten er altså at når mange nok satser på miljøvennlige alternativ, så kommer det til å koste like mye som alternativene. Med andre ord, man må være idiot for å satse miljøvennlig med mindre det miljøvennlige alternativet ikke er vesentlig bedre enn eksisterende alternativ.

Noe som vil medføre at bare meget spesiellt interesserte vil være interessert i å bytte skikkelig bruksvennlige biler med god rekkevidde mot biler i plast, med kort rekkevidde og dårlig bruksvennlighet. Med andre ord, miljøpolitikken i Norge fremmer status quo.

Bare rene klovner, som Solheim, klarer å vri logikken annerledes.

Kompromissløse meninger har gjentatte ganger påpekt at bare ved at avgifter legges på et alternativ - i dette tilfelle fossilenergibasert teknologi - mens andre løsninger får mindre eller ingen avgifter, kan avgifter virke vridende. Politikere flest bør snarest inn til kontroll, fordi den usammenhengende logikken i de fleste andre tilfeller ville utløst en psykiatrisk diagnose.

6 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Norske politikere med makt vil aldri egentlig støtte nødvendige miljøendringer.SV er intet unntak. Vi lever jo av olje....

Og vi lever som om den aldri tar slutt, og som om det ikke er kostnader forbundet med å fortsette som nå.

Helge Samuelsen sa...

Når vi ser på budsjettet og ser hvor mye som tas av oljepengene, burde vi kanskje begynne å bli redde.

Men det ser jo ut som om vi er som gullfisken :)

Fred Rune Rahm sa...

Jeg ER redd. Ikke på egne vegne, men jeg har barn.

Helge Samuelsen sa...

Ja, når jeg sier "vi", så mener jeg befolkningen kollektivt. Heldigvis så er det jo noen av oss som har vett til å være redd.

Skulle tro politikere ikke hadde barn og barnebarn. Det er nullvisjoner som er dagsorden.

kurt sa...

Dette er akkurat som ved strømsparing. Elselskapene tjener mindre, og setter opp prisene.

Helge Samuelsen sa...

Nettopp. Systemet er basert på å UTJEVNE forskjellene mellom miljøvern og miljøkriminalitet.