onsdag, oktober 27, 2010

Diktaturet tapte?

Thomas Nodland (21) ble fratatt kjørekortet på grunn av at han festet mye.

Kompromissløse meninger kommenterte tidligere denne saken med ordene: "et alvorlig brudd på individets rettsikkerhet og nok et eksempel på at maktapparatet beveger seg mot både "Storebror ser deg" og "Storebror bestemmer over deg" samfunnet."

Fra tidligere domsavgjørelse: Lagmannsrettens flertall kom til at siktede med skjellig grunn kunne mistenkes for promillekjøring og for etterfølgende alkoholnytelse. Det kreves ingen kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at kravet om skjellig grunn til mistanke er tilfredsstillet, og det er ikke noe som tyder på at lagmannsrettens lovtolking er uriktig i denne forbindelse.

Det kreves ingen kvalifisert sannsynlighetsovervekt for at kravet om skjellig grunn til mistanke er tilfredsstillet - med andre ord, prinsippet om å være uskyldig inntil det motsatte er bevist er snudd på hodet. Få er klar over at det faktisk er slik på flere saksområder der myndighetene bevisst overkjører vanlige rettsprinsipper.

Nå er dommen omgjort. Og Norge reddet en flik av æren. Alternativet ville vært at antatt(!) adferd kunne bli straffet med mer eller mindre vilkårlige tiltak uten hjemmel i normale rettsprinsipper eller relatert til "forbrytelsen".

Staten har gitt seg selv monopol på å utstede førerkort. Å bruke dette monopolet til å presse frem ønsket adferd ville ha vært det samme som å innrømme det absolutte flertallsdiktatur.

Heldigvis gikk det i riktig retning denne gang, men ikke uten at enkeltindividet måtte ta kampen opp mot statsmakten med store omkostninger både i tid og penger. At dette var nødvendig viser imidlertid veien samfunnet heller. "Compliance" og kontroll ved bruk av statsmakt skjer ikke bare i land vi ikke liker å sammenlikne oss med.

Flertallsdiktaturet har imidlertid ikke tapt. Det bare slikker sårene. Myndighetene ønsker nemlig opptil flere nye tiltak av forskjellsbehandling av bilførere. Blant annet dobbel prikkbelastning for unge.

Noen bør uansett fortelle Politidirektoratet at "edruelighet" i forbindelse med bilkjøring gjelder edruelighet NÅR man kjører bil. Akkurat som man heller ikke bør bli bøtelagt for å ikke bruke handsfree mobil når man IKKE kjører bil. Kompromissløse meninger ser også med forundring på at ingen har tatt opp problemstillingen med dobbelstraff, som er ulovlig i henhold til den europeiske menneskeretts- konvensjonen. Unge herr Nodland er allerede straffet for sin utagerende festing gjennom bøter og inndragelse av musikkanlegg per gjeldende lov.

Å miste førerkort er normalt ikke regnet som en straff, for eksempel når man ikke tilfredstiller helsekrav, eller har vist at man ikke har evne til å forholde seg til trafikkreglene. Førerkortet er nemlig ikke en rettighet. Men det er heller ingen nådegave fra myndighetene som skal gis kun til de "politisk korrekte".

Myndighetene bør ikke vise for sterkt at de i virkeligheten anser (og ønsker å bruke) inndragelse av førerkort som straff. Det vil de faktisk øyeblikkelig bli dømt for i EMK. Menneskerettighetene går enn så lenge foran statsmonopolets luner i den siviliserte verden.

Tillegg: Andre har imidlertid også blitt fratatt førerkortet som tilleggstraff. Tanken om å bruke dette som sosialt "korrektiv" er høyst levende.

7 kommentarer:

Anonym sa...

her skulle en jurist bli stilt til veggs sammen med den sannsynligvis veldig kristne politimannen. Erstatning til denne gutten som har fått ødelagt ett år av sitt liv burde utbetales.

Helge Samuelsen sa...

Enig. Dessverre forutsetter et slikt krav videre utgifter. Menigmann har lite å hente når rettsapparatet har forskanset seg bak høye omkostningsmurer.

Dessuten har det gått helt klart frem at det fra politisk hold har vært full støtte til denne inndragelsen av førerkortet. Å gå videre er å regne som en risikosport.

Det skal ikke være lett, nei!

Anonym sa...

Et trist kapittel for troverdigheten til rettssikkerheten i Norge. Det burde ikke gå an å bli straffet på denne måten uten noen beviser i det hele tatt. Istedenfor å kanskje komme til å måtte gi økonomisk kompensasjon til gutten så kan man jo ta fra førerkortet til tingretten for feilaktig dømmekraft. Dømmekraft er som kjent vel så viktig i bilen, hvis man skal fare på steder med mye trafikk.

Helge Samuelsen sa...

Meget god kommentar. I så fall var det mange som måtte levere inn lappen :)

Ja, her er det sviktende dømmekraft. Og det verste er at inndragelsen av førerkortet egentlig ikke hovedsaklig var basert på mistanke om fyllekjøring - men en ren straff for en livsstil! Thomas "festet for mye". Virkeligheten er nok at noen i politiet ikke liker ham. Ufattelig. Her er det noen som burde revurdert sin stilling. Politiet har ikke som oppgave å opptre som sosialt kontrollorgan.

Selvkritikken sitter desverre langt inne vil jeg tro.

Anonym sa...

det er norge i et nøtteskal komenister (staten)

Rune sa...

Sunn fornuft er vel forsatt det beste.Bra han får lappen igjen.Men de som dømte han burde fått en refs.De må jo ha vært 'fulle' når de dømte han!!Norge har for mange duster som sitter og bestemmer i dette landet..

Helge Samuelsen sa...

Anonym,

Ja, de er opptatt av makt, staten.

Rune,

Her burde sunn fornuft ha blitt tatt i bruk før, ja. Slikt er som regel en god rettesnor, og jeg tviler på at mange var enig i denne dommen,