onsdag, februar 03, 2010

Pachauri forstår lite

Lederen av FNs klimapanel, Rajendra Pachauri, innrømmer at feilrapporteringen om issmeltingen i Himalaya har skadet troverdigheten til panelet, men nekter å beklage feilen personlig.

Ouch. Her viser Pachauri at han lider av "ansvarlighetssyndromet". Illusjonen av at man selv er så ansvarlig, viktig og står på en så moralsk høy grunn at man kan heve seg over virkeligheten.

Virkeligheten er at IPCC har vist en lempfeldig holdning til dokumentasjonskrav. Det er faktisk riktig som Pachauri hevder at i et så stort arbeide er det vanskelig å unngå feil. Men man kan alikevel kreve at påstander underbygges. Når kilden viser seg å være en samtale (per telefon(!) med dr. Sayed Husnaian)
, er dette ikke "en feil", men en sak som aldri skulle vært lagt vekt på. Man tar ikke med utsagn fra venner og bekjente i en slik rapport. Her er sviktende dømmekraft inne i bildet.

Og selv om Pachauri ikke ser seg selv som personlig ansvarlig, er det på sin plass å vise til at en ansvarlig leder deler medarbeideres feil.

Selvsagt er det riktig at feilen ikke har noe som helst å si for selve teorien om global oppvarming. Den hviler på bokstavelig talt tusenvis av arbeider fra alle verdens viktigste forskningsinstitutter, og indikasjonene er klare. Og selvsagt er påstandene fra fornekterleiren latterlige - denne saken betyr ingenting i den store sammenheng. Deres påstander hviler fremdeles på sandgrunn og uten dokumentasjon eller fornuft - akkurat som før. Det er uansett ikke IPCC som står bak teorien om global oppvarming.

Om Himalaya smelter om 35 - 50 - 100 eller til og med 300 år betyr egentlig ingenting i den store sammenhengen. Vi må lære oss å tenke langsiktig når det gjelder klimaforandringer. Ellers ender vi opp som fornekterne, som synes over 3 millimeter havstigning per år er helt ufarlig. Ja - det er det - for oss akkurat nå - men dette akselererer, og vil ha store konsekvenser over tid. Uavhengig av om vi er smarte nok til å forstå dette kollektivt eller ei.

IPCC er et av de viktigste talerørene for klimavitenskapen. Det er viktig at de opptrår troverdig. Pachauri ser ikke ut til å forstå at folk flest enten ikke ønsker eller ikke har forutsetninger for å forstå akkurat hvor farlig situasjonen er. Ei heller er situasjonen godt nok forklart av våre folkevalgte eller media. Det finnes overhodet ingen grunn til å avblåse faren. Hadde Jorden hatt varselklokker, ville de kimet ubønnhørlig.

Pachauri synes å tro at han er på trygg grunn. Vitenskapelig sett så er han selvsagt det. Men fornekterne kaster seg over feil og misforståelser som hyener. De er den urasjonelle mobb. Mobben som før ville lynsjet mennesker på åpen gate. Mobben som ville hyllet Keiseren bare de fikk nok brød og sirkus og ville ropt korsfest! korsfest! ved enhver anledning i ren og skjær skadefryd. Mobben som påvirker andre til å tro på en falsk trygghet.

For det er så inderlig tryggere å late som om IPCC er gjennomkorrupt, og at de har oppfunnet begrepet global oppvarming for å skremme oss, enn å innse at vi har levd over evne så lenge at virkeligheten innhenter oss. Det er så uendelig tryggere å stikke hodet i sanden.

Men det er selvsagt ikke intelligent.

Og det blir ikke bedre av at Pachauri også ønsker å leke den leken. Strutseleken.


6 kommentarer:

Fred Rune Rahm sa...

Selve feilen er en mindre feil. Men måten det har blitt håndtert på er en stor feil. Dessverre

Helge Samuelsen sa...

Ja, nok en gang ser vi at offentlige personer har problemer med å beklage. Dette ligger på linje med "jeg beklager at du oppfattet dette sårende" - osv. En skinn-beklagelse med andre ord.

Men en beklagelse er ikke å påta seg skyld. Her forstår de fleste oppegående mennesker at Pachauri ikke står bak en bevisst løgn (unntaket finnes i fornekterne) - alikevel er det jo så sannelig beklagelig at feil påstander stod i rapporten.

IPCC har allerede beklaget seg, men Pachauri gjør det ikke. Det gir egentlig liten mening.

Fred Rune Rahm sa...

Og akkurat sjefen selv fikk tidlig beskjed om feilen. Han blåste den bort, - til mediestormen krevde noe annet. Forfatteren av feilen har selv sagt at han skrev det for å øke det politiske trykket i Køpbenhavn, og i så fall blir det helt vilt.Ikke bra.

I det hele tatt er del to i klimarapporten delvis fundert på noe uklare klder, og det er heller ikke bra.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det begynner å bli mye rot med IPCC. Det tyder på at feil personer har tømmene.

Dette er et politisk spill. Dessverre kan det se ut som om IPCC ikke har guts nok til å fortelle hvor skapet står. Istedet lefler de med politikere og velger å overdrive for å skape driv i klimakampen.

Er dette FN's normale strategi? Man kan lure på hva som skjuler seg bak alt dette. Noe stinker ihvertfall.

Anonym sa...

Liten selvinnsikt i FN systemet. men det er ikke noe nytt.

Helge Samuelsen sa...

FN er og blir politisk. Det ligger i sakens natur.