tirsdag, februar 16, 2010

Angående religion og innvandring

Det burde ikke komme som en overraskelse for noen at ytterliggående krefter arbeider for at ekstremistiske holdninger skal representere Islam også i norske miljø. Det er nemlig slik kristendommen også manifisterer seg til den eventuellt blir diskreditert såpass at den inntar en mindre dominerende rolle i samfunnet.

Diverse uttalelser fra muslimske miljø i den senere tid vil sannsynligvis legge grunnlaget for også et mer ekstremt politisk miljø i Norge. Den absolutt forfeilede integreringspolitikk og snillisme blant de "ansvarlige" partier, har skapt grobunn for at Norge er blitt en fristat for ekstreme miljøer som har på sin agenda å bygge opp en maktbase for seg selv og ta kontroll over religionens definisjonsmakt. Religion er som vanlig et virkemiddel, et verktøy. De moderate stemmene har lett or å drukne i kraftretorikken som ufravikelig brukes i slike situasjoner.

Dette er lett å løse. Alle som ønsker å få oppholdstillatelse i Norge bør selvsagt få forelagt et dokument der de aksepterer bindende i prinsippet å følge Norges lover, med en kort oppsummering av hovedtrekkene i vårt samfunn - grunnpilarene så å si - blant annet retten til at ytringsfrihet også gjelder den man er uenig med, at drap uansett årsak er ulovlig, at kjønnslemlestelse er ulovlig, etc.

Religiøse mennesker bør skriftlig sverge ved sin Gud at de skal opprettholde disse prinsippene så godt de kan. Ikke bare muslimer - jeg sa religiøse mennesker.

Dette må anses som et rimelig tiltak. Å få forelagt seg grunnprinsippene i et samfunn og akseptere disse burde jo være en forutsetning for å få oppholdstillatelse i alle land. Og det er til alles beste at de som ikke aksepterer våre grunnprinsipper finner et mer egnet sted å bo.

10 kommentarer:

Anonym sa...

Godt forslag!

Musikkglede og utbrudd sa...

Som i USA....

Men et godt forslag! :-) Vi bør innføre green card her og!

Helge Samuelsen sa...

Green card fungerer vel noe annerledes, men er også en sak å vurdere.

USA har imidlertid en meget uheldig praksis i og med at man må sverge til Gud (den kristne) for å bli amerikansk statsborger. Dette er enten noe man overser eller blir støtt av hvis man ikke er kristen, og betyr ikke at muslimer er bundet av eden.

Det er poenget mitt, hvis alle religiøse sverger ved sin egen Gud, kan ikke noen påstå at dette "stod over" deres religon.

Norge har forøvrig også en slik ed:

Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.

Men den er frivillig, og betyr ingenting. Meget religiøse mennesker tar kun sin egen religion alvorlig - det er noe vi må forstå.

Jan O sa...

Hvorfor ikke? Det er ikke en krenkelse av noen spesifikk religion, ei heller burde en slik ordning være vanskelig å akseptere for noen. Per definisjon skal man jo holde seg til et lands lover uansett.

De som ønsker et annet levesett er jo best tjent med å innse at Norge da ikke var et alternativ.

ms.mess sa...

Hva skjer?

Jeg blir oppgitt av dette landet med inkompetente 'hoder' som seiler i sin egen sjø....

ship o hoi snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste hundre år!- hvem kan synge den til slutt?!

'Som norsk statsborger lover jeg troskap til mitt land Norge og det norske samfunnet, og jeg støtter demokratiet og menneskerettighetene og vil respektere landets lover.

Men den er frivillig, og betyr ingenting.'

Nei,ikke engang for jens og de!

Helge Samuelsen sa...

Jan O,

Nettopp. Hele poenget er jo også å informere om hva som forventes. Det er nesten som man i det "ansvarlige" Norge har glemt at dette også er et tema. Og alt dette gjelder de facto alle oss som allerede bor her også.

ms.mess,

"Inkompetente hoder" - joda jeg er enig i den karateristikken.

Og kanskje denne eden burde være obligatorisk for enhver som skal inn på Stortinget også?

Ikke at det hadde betydd noe - de der inne lever jo stort sett i den villfarelse at de er hevet over loven.

Anonym sa...

Jeg ser problemer i forhold til dette med sura 3, vers 28 i Koranen:

«Let not believers take disbelievers as allies rather than believers. And whoever [of you] does that has nothing with Allah , except when taking precaution against them in prudence. And Allah warns you of Himself, and to Allah is the [final] destination.»

Oversettelse:

«De som tror, må ikke slutte seg til vantro fremfor troende. De som gjør dette, hører slett ikke Gud til, med mindre de er presset av dem. Gud advarer dere mot Ham selv! Hos Ham er reisen slutt.»

En dypt religiøs muslim vil altså dermed kunne sverge ved Allah slik som du foreslår, men fortsatt ha lyvekors på ryggen uten å invokere Allahs vrede siden vi alle er vantro.

Jeg ble faktisk ikke gjort oppmerksom på denne delen av Koranen før nå ganske nylig, så jeg har enda ikke helt funnet ut av hvilken betydning det har. Det blir vel bare spekulasjoner, men uansett så blir det jo vanskelig å skille mellom muslimer som faktisk er moderate og de som bare fremstår slik.

Helge Samuelsen sa...

Henrik,

Denne biten av Koranen kjenner jeg faktisk (vagt) til, men må innrømme at jeg ikke tenkte spesifikt over dette.

Men det handler da heller ikke om å "slutte seg til vantro" - innbakt i regelverket de skal akseptere er jo også religionsfrihet og dette handler ikke om tiltak "mot" Islam, men sidestiller Islam med andre religioner.

Og det bør gå ut av teksten at "NN" aksepterer dette av fri vilje, etc.

Joda, det vil jo alltid være slik at noen lyver, eller kommer på andre tanker etterhvert. Men dette ville vært et utgangspunkt for å definere skillet mellom religion og samfunn - noe Islam aldeles ikke gjør - men bør begynne å gjøre. Og kan begynne å gjøre etterhvert.

Tross alt var det heller ikke skille mellom religion og samfunn tidligere i kristendommen.

Et slikt opplegg vil nok også være avhengig av at muslimske organisasjoner aksepterer det. Men hvis de ikke gjør det, har de jo et forklaringsproblem. Tanken er at dette skal være akseptert som en "fair" ordning, og ikke som et "send dem hjem, få dem ut" opplegg som FrP for eksempel ville gått for.

Muslimer er tillatt å lyve for sine fiender - men den tolkningen bortfaller hvis muslimske organisasjoner godkjenner ordningen.

Potensielle terrorister kan ikke holdes ute på en slik måte, så naiv er jeg ikke - de har jo isåfall et oppdrag om å bedra. Men poenget er å skape en forståelse innad i de muslimske miljøer om at de faktisk også har en sosial kontrakt. For de aller fleste vil dette ikke være noe problem overhodet.

Anonym sa...

Enig der. En må vokte seg vel for å gi seg hen til paranoia, og det å automatisk tro at en aksept for denne ordningen fra det muslimske miljø vil være et falskt skalkeskjul for å ta over landet vil vel falle på feil side av paranioastreken vil jeg tro.

Som du sier: det handler ikke om å forhindre terrorisme, men å skape en felles forståelse av hva som er fair.

Helge Samuelsen sa...

Ja, og ikke minst bryte den oppfatningen mange på begge sider har om at dette er/skal være en religionskamp.

Fanatikere på begge sider mister sin makt så lenge de mister ideen om denne kampen.