torsdag, februar 11, 2010

Keynes halter - verden betaler

Dagens næringsliv gjengir en artikkel fra Financial Times her. Dette burde være pensum for alle, rett og slett fordi det avslører nok en av verdens myter - at den universellt aksepterte Keynesianske* økonomiske teori ikke fungerer.

Det er slik at alle politikere ønsker at denne teorien skal fungere, fordi den legger opp til at økonomi skal styres og manipuleres av myndighetene - men ønsketenkning hjelper ikke i den virkelige verden. Og nå som vi må anse det som sannsynlig at effektene av finanskrisen ikke er forbi, og at krisen bare midlertidig er holdt i sjakk, bør vi alle selvsagt innse at den sterkt ekspansjonistiske, vekstorienterte og lånebaserte økonomiske monetære strategi er en måte å:

Gi makt over betalingsmidler (penger) til en politisk elite

Gi særfordeler til den økonomiske elite ved at de får fordeler (tjener mer penger) av den kontrollerte inflasjon og ekspansive pengepolitikk

La "folk flest" betale for de ovennevnte fordeler gjennom at pengene deres ikke blir multipliserte, slik som hos den monetære adel, men istedet blir utsatt for konstant verditap

Kompromissløse meninger har tidligere tatt opp saken med "money as debt" og at dagens system baserer seg på kontinuerlig vekst. Dette betyr blant annet at vi kan glemme absolutt - helt og holdent - med absolutt sikkerhet - at det vil bli gjort noe som helst med den økonomiske situasjon idag - en situasjon som skaper økonomisk urettferdighet, som gjør det umulig å sette bremsene på i rovdriften av jordens ressurser, og som forøvrig også gjør det helt og holdent umulig å bremse på bruken av fossil energi.

Verden er idag et økonomisk lokomotiv som snart løper ut av skinner, men som har som eneste mulighet å møte problemer ved å sette opp farten ytterligere.

Hvordan vil det ende, mon tro?

Alikevel hyller vår elite fremdeles den strategi som har skapt alle våre problemer i utgangspunktet.

Financial Times skriver imidlertid:

What we in the western world are about to learn is that there is no such thing as a Keynesian free lunch. Deficits did not “save” us half so much as monetary policy – zero interest rates plus quantitative easing – did. First, the impact of government spending (the hallowed “multiplier”) has been much less than the proponents of stimulus hoped. Second, there is a good deal of “leakage” from open economies in a globalised world. Last, crucially, explosions of public debt incur bills that fall due much sooner than we expect.

Verdens virkemidler fungerer ikke i økonomisk politikk. Verdens virkemidler fungerer ikke i klimapolitikken. Mytologien fortsetter imidlertid, løgnene fortsetter. For det er ingen ved roret som tør å si at de ikke har kontroll. Verdens myndigheter leverer en fantasi.

Det som ikke er en fantasi er måten økonomien vrir og vrenger på samfunnet på. I Norge får dette blant annet det resultatet at den økonomiske elite rir på bølger av penger fra staten - egentlig på din og min bekostning. Mens noen tar ut millioner i bonuser, betaler andre ved at kostnader går opp, pengene faller i verdi, og det innenlandske markedet blir dyrere. Vi kan på mange måter si at vi skyter oss selv i foten.

Poenget er at det selvsagt ikke er alle som blør.

World financial crisis 'not over'

The Economic Recovery is "Not Real"

The depression is not over

Hans Jørgen Lysglimt (Farmann) har også som vanlig en god kommentar. Jeg tror jeg har lagt ut dette tidligere, men dette er viktige saker å få med seg for å forstå verden slik den er, ikke slik myndighetene vil du skal tro at den er.

*Det er morsomt at Keynes forslag til å stabilisere verdensøkonomien basert på en fiksert internasjonal valuta justert etter verdien av enkelte handelsvarer aldri ble implementert. "Keynes lever!" - men bare i den grad det passer eliten.

Ingen kommentarer: