tirsdag, februar 23, 2010

Klimakur 2020

Klimakur 2020 er ute.

Jeg har ennå ikke satt meg helt inn i rapporten, men vil komme tilbake etterhvert med tanker.

Foreløpig har jeg noen få ting å si. Rapporten er lagd av Norges vassdrags- og energidirektoratet, Oljedirektoratet, Statens vegvesen, Statistisk sentralbyrå og Klima- og forurensningsdirektoratet med bidrag av Sjøfartsdirektoratet, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor.

Følgelig er ingen tiltak som kan true disse sektorene planlagt eller vurdert. Samtidig er det en tydelig sosialistisk profil over tankegangen, med tydelig antagelse av at samfunnet i fremtiden skal være bybasert slik at kollektive løsninger er antatt som fullgode. Rapporten er dermed ikke bare en plan for klimatiltak, men for økende urbanisering og sosialisering.

I tillegg er det ikke forstått(?) at økningen i transportnæringen er kommet som et resultat av økt økonomisk vekst og befolkningstilvekst.

Som vanlig skal biltrafikken pålegges store avgifter. Jeg tror det er et alvorlig feilgrep. Fordi man legger ikke opp til gode alternativer - de finnes.

Kollektivtransport skal subsidieres ytterligere, men det forutsetter inntekter. Problemet er heller - ihvertfall på mine kanter av landet, at kollektivtransporten er for dårlig. Problemet er at man også legger opp til et større klasseskille - de som må reise kollektivt, og de som ikke behøver det.

Men slikt er jo å forvente.

Kritikk mot meg kan komme av at jeg ikke ønsker forandringer - men det er feil.

Løsningene ligger i en overgang bort fra fossilenergi - men det forutsetter utbygging av ny energiproduksjon til erstatning. Biltrafikk kan med fordel begrenses - men det forutsetter en samfunnstruktur der behovet for pendling reduseres og der kollektivtransport blir et virkelig alternativ der det er mulig.

Man snakker også om kjøp av kvoter - dette er en liksomløsning. Diverse alternativer jeg har beskrevet tidligere vil gi vesentlig større virkelige kutt. Og virkelige kutt er uansett bedre enn fiktive kutt.

Når vi så ser hvor begredelig for eksempel jernbanesektoren er i Norge, kan vi vel ane hvor dette vil ende. Nye avgifter som skal subsidiere inneffektive og dårlige løsninger. Systemfeilen er også idag at alternativene ikke finnes, og at mesteparten av godstrafikken i Norge foregår på vei.

En løsning finnes imidlertid - la oss alle flytte til Oslo.

Det er på en måte hovedbudskapet i denne rapporten.

Så kan oljeindustrien og skipsfarten kjøre på som før. Mennesker er jo ikke like viktige som kapitalkreftene. Jeg ser ingen visjoner i denne rapporten som peker mot et fremtidig samfunn med større bærekraft og der samfunnet er tilpasset et mer økologisk rammeverk.

Men det hadde jeg heller ikke forventet.

Faktisk så bærer rapporten preg av at ingen virkelig nytenkning foregår - det illustreres godt av setningen: Varme kan for eksempel produseres med basis i geotermisk energi, men det er liten kunnskap om denne energiressursen i Norge.

WTF? Så vi gidder ikke få ny kunnskap, men skal klare oss med det vi har? Det passer det petroleumsbaserte maktmiljø ypperlig.

2 kommentarer:

Canute sa...

Hvem TROR egentlig på de fjollete klimakvotene?

Noen TJENER på dem, sjølsagt, og vil jo derfor støtte opp om kvoteringen ut i fra sin egeninteresse.

Men hvem TROR egentlig på dette?

Helge Samuelsen sa...

Canute,

Jeg tror ærlig talt dette er et typisk eksempel på at man tror på det man vil. Noen tjener på det, ja - men politikere ønsker også et enkelt "verktøy" for å takle klimaproblemet slik at de ikke behøver å ta vanskelige avgjørelser.

Så enkelt er det. Med andre ord, strutsepolitikk.