fredag, februar 05, 2010

Norge, usosialt og kaldt II

Så kom det vi ventet på - moms på trening.

Men var det ikke et mål å få flere til å trimme litt, da? Og ikke alle har treningstudio eller golftimer som frynsegoder vettu. Må være mer av bakvendtlandspolitikken - som for eksempel det der med biodiesel. Skatt vinner alltid over gode formål.

Forsåvidt er det ikke ulogisk at alle varer og tjenester har samme merverdiavgift. På den annen side, så er det ikke nødvendivis logisk at staten skal ha rett til å kreve merverdiavgift i det hele tatt. Skattemonopolet og voldsmonopolet bør håndteres med fornuft og vaktsomhet.

Joda, moms er en flott måte å ta inn inntekter til statskassen på. Men det ville statssanksjonert landeveisrøveri også være. Mindre sosialt akseptabelt, selvsagt, men effektivt. Eller vent, vi har jo slikt allerede... Jeg tror det kalles dobbeltbeskatning av veier.

Merverdiavgiften står for hele 21% av den norske statens inntekter, og er et monopol på å kreve inn avgift på kjøp og salg. Med andre ord er en betydelig del av statens inntekter basert på en regressiv skatt som rammer lavtlønnede betydelig sterkere enn høytlønnede. Moms spiser direkte av husholdningspengene til mange, men er bare en kapitalutgift for andre.

Så er argumentet at selvsagt må staten ha inntekter, og det er korrekt. Og så er poenget at de rike har større forbruk og dermed også betaler mer moms. Og det er også korrekt.

Saken er alikevel den at moms, sammen med eiendomsskatt, bompenger og andre avgifter alikevel vokser mest, og gjør skattetrykket i landet stadig mer regressivt. Vi snikinnfører med andre ord flat skatt.

Og det synes selvsagt mange er en god ide. Spesiellt de med høye lønninger eller kapitalinntekter. De vil som regel ha en enda flatere skatt. Wonder why?

Problemet med provenynøytral flat skatt er at de rikeste betaler mindre, og de lavtlønnede mer. Som regel er man villig til å gi store bunnfradrag, men det gir ikke provenynøytralitet uten at noen betaler mer enn idag. Og det blir altså ikke de rikeste. Utrolig men sant.

Men dette skulle ikke handle om flat skatt, men om regressive skatter. Spørsmålet jeg stiller er om regressive skatter kan gå for langt?

Kan regressive skatter skape et samfunn der marginale lønninger ikke lenger gir rom for selvberging og nødvendiggjør et storforbruk av sosiale tjenester? Kan et slikt samfunn gi mindre levedyktighet for lavtlønnede jobber? Kan et slikt samfunn gi større rom for forbruk av forskjellige støtteordninger som i prinsippet fratar mange mennesker både økonomisk frihet og selvrespekt? Kan et slikt samfunn være skreddersydd for høyt utdannede "fordelingsteoretikere" og nærmest automatisk gi demokratisk flertall for en selvforsterkende effekt?

Kan et slikt samfunn bløffe om fordelingspolitikken? Kan et slikt samfunn bli usosialt og kaldt, og iverksette et korstog mot alle som ufrivillig er blitt offer for den økonomiske politikk?

10 kommentarer:

Admiral_Gullars sa...

Jeg antar at spørsmålene var retoriske, og jeg svarer: aye!

KrF-dama (snedden svidde forresten) vil nok klare å kuppe KrF med sin pro-homo og antikonservative retorikk.

Men hun representerer faktisk det ytterste ytre høire, hva økonomisk politikk angår.
Noe som media selvsagt fortier, i sin forutsigbare begeistring for alt og alle som gir det ortodokst troende kristenfolket bank.

Dersom (eller når) KrF kopierer den økonomiske politikken til Høire/Venstre, så er det moderate Norge faktisk politisk tilintetgjordt.

(Tilbake i sentrum står kun Kystpartiet og Pensjonistpartiet uten representasjon på tinget)

Dette blir jo som å velge mellom Reagen eller Gorbatjov.

Kremmer-dominert høireside eller LO-dominert sosialdemokrati.

Ingen grunn til begeistring...

Helge Samuelsen sa...

Desverre, Ingen grunn til begeistring, nei.

Og spørsmålene var selvsagt retoriske :)

Redningen ligger i at folk faktisk stemmer minipartier. Men det er lite sannsynlig, de etablerte stortingspartiene har jo klart å definere seg selv som alternativene.

Jassmonsteret sa...

Ha, jeg ser hva du mener nå. Hva med å fjerne momsen på mat, f.eks.?

Helge Samuelsen sa...

Hvorfor bare mat? Skal staten kunstig få lov til å øke kostnader på alt annet, og fattige være glade for at de ihvertfall får mat?

En vridning bort fra regressive skatter sånn generellt er mer det jeg ønsker.

Men en indikasjon på at flere oppfatter problemstillingen er at flere land nettopp har redusert moms på mat.

Med andre ord oppfatter man at slike skatter slår usosialt ut.

Så lapper man og så flikker man.

Helge Samuelsen sa...

En løsning kan være å heve bunnfradraget kraftig. Dette fordi jeg ikke har noen som helst tro på at skattene noensinne settes ned.

Laila sa...

Moms på trening, ja. Det som vel overrasker meg mest, er at de ikke har innført det før nå. Hvor har de vært hen alle disse årene, liksom, hvor treige kan man bli i avtrekkeren. Ja nei, de burde bli flinkere til å gjenkjenne en potensiell statlig inntektskilde når de ser den! Kjøre på og tyne blodet ut alt som rører på seg før det blir altfor levedyktig.

(Beklager, jeg vet ikke hvordan jeg skal sette ord på det, så da ble formuleringen som den ble.)

*oppgitt*

Helge Samuelsen sa...

Jeg forstår deg godt, Laila. Det blir rett og slett frustrerende. Det eneste lyspunktet må vel være at dette beviser at det fremdeles er noen som arbeider i finansdepartementet (Ironi).

På den annen side, så kunne de godt ha jobbet litt mindre der :)

Lyngve sa...

Litt skivebom, det er jo stort sett de velbemidlede som går på treningssenter, er det ikke? Jeg syns det er helt greit med moms på organisert trening! Folk kan jo trene helt gratis ute; jogge, sykle, gå, padle, ski osv som er mye bedre ennå stå på en tredemølle i et treningssenter. Dette er jo itillegg så mye mer miljøvennlig. Tenk på all den energien treningssenter bruker på lys, oppvarming, maskiner, badstu, solarium osv...(i tillegg til eksosutslipp ved å kjøre fra/til treningssenter)

Helge Samuelsen sa...

Nei, dette handler ikke om å "ta" de rike, men om et samfunn som har avgiftsbelagt alt mulig og skapt et generelt kostnadsnivå som driver lønninger og dermed priser oppover.

Ikke alle har mulighet til å gå ut i skog og mark heller.

Argumentet om at rike forbruker mest er også et godt argument for verdens høyeste moms, noe som er meget kostnadsdrivende, og som egentlig bare er et symptom på at en ikke klarer å skape et fornuftig skattesystem.

Hvorfor tror du det er skivebom fordi avgiften stort sett går ut over de velbemidlede? Jeg tror egentlig du har rett, men dette er jo ikke noe argument i seg selv. Men legg merke til at de "velbemidlede" egentlig driter i en slik avgift fordi de betaler den uten å blunke. Det eneste som skjer er at det oppstår nok et nytt hakk oppover i klasseskillet i landet.

Nei, dette ligger på nivå med at de rikeste egentlig bør ønske høyere avgifter nettopp for å skape et større klasseskille og få godene for seg selv. Hvis du ikke vet det, er kostnad i seg selv en god måte å skape nettopp slike klasseskiller på - det er derfor enkelte ekslusive klubber opererer med ublu priser på medlemskap.

Men du er vel uansett av den oppfatning at statsdiktaturet har rett til å skattlegge alt som man vil? Da er man på nivå med føydalsamfunnet.

Lyngve sa...

Staten må jo ha inntekter for å finansiere syke, fattige, innvandrere, pensjonister, infrastruktur osv. Alternativet er ubalanse i budsjettet slik at man bruker opp oljefondet og etterhvert blir en stat i bunnløs gjeld (slik som Hellas).

Sålenge lista er satt så hinsides høyt for velferd i Norge, så vil skatter og avgifter måtte harmoniseres deretter. Velferdsutgiftene øker dramatisk hvert eneste år, så det kommer jo ikke akkurat som noen stor overraskelse at nye avgifter blir introdusert.

Jeg driter i klasseskille sålenge disse status-rytterne f.eks kjøper knalldyre biler, hvor avgiften utgjør 80% av prisen. Jeg synes faktisk det er smart beskatning og få de rike til å betale skatt med glede :-)

Og vi andre har jo gode alternativ, kjøpe fornuftige biler med lav avgift og å trene gratis ute i friluft. Føler meg absolutt ikke som et mindreverdig menneske av den grunn. Men så er heller ikke misunnelse noe som plager meg i nevneverdig grad :-)

Og så er jeg også innforstått med at lik lønn for alle, ikke vil medføre noe produktivt samfunn. Innfører man borgerlønn, vil ingen bidra lenger ;-)