onsdag, februar 24, 2010

Klimatiltak , energi - og litt om radon og død og sånn!


Mange av myndighetenes klimatiltak er etter min mening feil. Det er ofte enkle eller "umulige" løsninger. Som regel begge deler.

Eksempler kan være:

- CO2 kvoter.

Fungerer bare hvis kvotenivået gradvis reduseres, og det kan i praksis gjøres bare hvis ny teknologi/rensing implementeres, subsidiært at vi flagger ut industri og arbeidsplasser til andre deler av verden. Ny teknologi eller rensing kan påskyndes ved at det koster med utslipp, men det er ofte billigere å flagge ut, og teknologiske løsninger kommer derfor ikke nødvendigvis som et resultat av kvotehandel, men like gjerne ut i fra et genuint ønske om å være miljøvennlig (som kan være et konkurransefortrinn i seg selv) eller som resultat av at ny teknologi i seg selv er billigere å benytte.

I praksis fungerer kvotehandelen foreløpig slik at det aldri har vært billigere med utslipp. I og med at myndighetene i de fleste land ikke ønsker nedleggelse av arbeidsplasser/utflagging, så blir resultatet deretter. Bukken passer havresekken, og vil i overskuelig fremtid bevilge nok kvoter til at hjulene holdes igang.

- CO2 rensing.

Tanken er god, men teknologisk umulig å gjennomføre på grunn av energibruk og kostnader. Å bruke penger på å rense utslipp fra fossilenergi istedet for å investere i fornybar energi er ineffektivt. Enda mer inneffektivt blir det når man innser at slike prosesser er meget energi-intensive og øker det totale energiforbruket vesentlig.

I praksis blir CO2 rensing derfor mest brukt som politisk alibi for å bygge ut fossilenergi "som en dag" skal renses. Riktignok ville slik rensing bety store kutt i utslippene hvis for eksempel Kina ville rense sine kullkraftverk. Men vil det skje i praksis? Neppe, i og med at kostnadene er store og man må legge tusenvis av kilometer med rørledning for å få gassen frem til eventuelle lagringsteder - som per idag heller ikke finnes. Når ikke engang Norge klarer å få igang forhåndsannonsert rensing med den infrastruktur og de reservoar vi allerede har i nordsjøen, blir det klart at hele konseptet er urealistisk. Det er uansett på sikt mer effektivt å investere direkte i fornybar energi. For eksempel geotermisk. Et annet problem er at "nullutslippsreservoar" allerede har vist seg å lekke. Er det dette vi kaller "pipe dream"?

- CO2 avgifter.

Norge er et av de landene med høyest avgifter på bilhold/bruk, inkludert CO2 avgifter. Utslippene har ikke gått ned, og biltrafikken har økt. Det samme har utslippene, til tross for en effektivisering av bilmotorer. Holdningskampanjer viser seg å ikke fungere. Selv med skadelige svevestøvmengder i Bergen i år, ble det ikke mindre biltrafikk. Det handler mer om behov enn om noe annet.

I praksis tror jeg at bare nytenkning hva gjelder bosettingsmønster - arbeidsplasser - kollektivtransport vil fungere. Kjøremønsteret i samfunnet er mer bestemt av forholdene og kravene enn av vilje eller ønsker. Og kollektivtransporten i Norge er rett og slett ikke oppdatert etter behov. I forhold til mange andre steder i verden famler vi ennå på "steinaldernivå" ute av stand til å investere klokt og effektivt.

- Isolasjon.

Et kolumbiegg for politikere har vært å kreve mer isolasjon, slik at energiforbruket går ned. Forsåvidt på overflaten fornuftig - men desverre et kortsiktig og først og fremst enkelt og billig (for myndighetene) forslag som egentlig bommer totalt.

Ved å gjøre husene tettere prøver man å "lure" biofysikkens lover. Biofysikken tilsier at et sunt inneklima er avhengig av en viss mengde utskifting av luft. I eldre hus skjedde dette "naturlig" ved at husene ikke var for tette. Utskifting av luft betyr - om man ikke opphever fysikkens lover - energitap. Nesten uavhengig av isolasjon.

En god regel tilsier at all luft i en bolig skal skiftes ut i løpet av to timer. Det er humbug å påstå at dette skjer ved å lufte "godt" to - tre ganger i døgnet. Det er ikke bare humbug, det er direkte kriminellt. Hvis man definerer kriminellt som å gi råd som medfører alvorlig helserisiko. Og det burde man jo.

Norge er blant landene som ligger på topp når det gjelder astma, allergier og luftveisinfeksjoner og andre luftveisrelaterte plager og sykdommer. Vi tilbringer også vesentlig mer av døgnet innendørs enn befolkninger i varmere strøk. Logisk nok. Inneklima er viktig! Hvor store kostnader vi påfører oss selv ved å ha dårlig inneklima er vanskelig å beregne, men vi snakker om titalls milliarder bare i helsekostnader. I tillegg kommer tapt funksjonsevne som reduserer verdiskapning.

Menneskelige lidelser tar man ikke med i offentlige budsjetter uansett, men denne problemstilingen har selvsagt også et moralsk perspektiv.

I tillegg til alt dette vet vi at Norge er et av de landene i verden mest utsatt for radonproblemer. Nyere hus er spesiellt utsatt, fordi de er for tette.

Radongass som oppstår fra uranholdige bergarter avgir alfastråling som ikke kan penetrere hud, men som lett penetrerer bløtere vev, og kommer direkte inn i lungene ved innånding. Nest etter røyking gir radon den største risikoen for lungekreft i Norge.

Det er også grunn til å tro at det er en sammenheng også mellom MS og radon.

Isolasjon i seg selv er selvsagt ikke skadelig, og mange eldre hus har forsåvidt for dårlig isolasjon. Men god nok utskifting av luft er alikevel en nødvendighet. Bare å skifte ut luften i en gjennomsnittsbolig i Norge på anbefalt vis forbruker 10 000 Kwh per år. At myndighetene ønsker å redusere et slikt forbruk ved høye priser, avgifter eller andre forordninger er direkte menneskefiendlig.

En god regel ved dyrehold er at man tar hensyn til at dyrene skal få sine behov dekket. Dette syndes det mye mot. At man heller ikke forstår dette prinsippet når det gjelder mennesker, men også her lar økonomiske/energistrategiske forhold komme foran sier litt om menneskets generelle umodenhet og generellt manglende virkelighetsforståelse.

Jeg tror vi er inne på ville veier i vår miljøinnsats. Utslipp av CO2 bekjempes best ved å fase ut fossilenergi, ikke ved å pålegge teoretiske restriksjoner. Mindre forbruk, for eksempel bilkjøring, får vi best ved bedre tilrettelegging av samfunnet. Energibruk må være på et visst nivå for å opprettholde en viss standard. Ønsker man å redusere denne standarden får man være ærlig på det, og innføre ordninger som ikke bare rammer økonomisk, men som er del av rammeverket i samfunnet. Energikvoter er for eksempel mer rettferdig enn avgifter. Men alle vet at hverken Jens Stoltenberg eller Stein Erik Hagen ønsker det.

Fornybar energi gir imidlertid ingen umiddelbar grunn til å kutte vesentlig i forbruk. Forbruket vil uansett alltid i virkeligheten - i motsetning til i fantasiens verden - avspeile samfunnets rammevilkår. At vi stort sett overser dette faktum er på grunn av intellektuell latskap.

Og overdreven tro på at Storebror har interesse av å forandre på noe som helst.

Les mer om ventilering

7 kommentarer:

kurt sa...

Som i min forrige kommentar. Tatt på kornet. Straight talk. Egentlig vet alle at det er slik det er.

Canute sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Canute sa...

På et eller annet tidspunkt vil blogging bli forbudt i sin nåværende frie og lite kostnadskrevende form, det er jeg ganske sikker på.

Da bør der ringe ei varselbjelle eller to hos alle frihetselskere, men BØR er ikke ensbetydende med at så KOMMER TIL å skje.

Ola Nordmann tar friheten 2010 som en selvfølge...mens nettet får mindre og mindre maskevidde, hva toleranse for dissidens angår.

Anonym sa...

I dette perspektivet blir tankene om lavenergihus som skal oppvarmes av kroppsvarmen til beboerne latterlig. Ikke bare latterlig, men er vel kriminelt, som du er inne på, Helge.

Idiotløsninger florerer. Vi er ledet av idioter.

Helge Samuelsen sa...

Kurt,

Alle vet innerst inne at slik er det. Alikevel lures vi kollektivt av "ansvarlighetsillusjonen".

Canute,

Hvis dette skjer er noe oppnådd! Illusjonen kan da enten brytes - eller (mest sannsynlig?) trekkes lengre ned over øynene til folk.

Forøvrig er jeg utestengt også fra ABC Nyheters borgerinnlegg etter å ha kritisert og avkledd Klimarealistene (av alle ting).

Anonym,

Lavenergihus er brilliant tenkning. Absolutt genialt. - I sydlige strøk. Ikke i Norge. Ikke i noe land med vinter.

Tanken om å ha slike hus her beviser åndsdød og idioti i ordets korrekte betydning. Imbesile idioter - eller teoretisk sett bare folk uten kunnskaper om hva de snakker om?

Men mest sannsynlig del av den pågående psy-op som går ut på å lansere liksomløsninger slik at de liksomansvarlige kan vase rundt som de pleier.

Canute sa...

(Humre)

Kastet ut av ABC ja?
Tonefallet var ikke "respektfullt" nok perhaps?

Jaja. Peron snakket også mye om manglende respekt, når han kastet folk i fengsel.

Ble nettopp tuppet på hauet og rævva ut av Aftenposten; greit nok.
Deres avis, deres bestemmelse.
Vi "kontroversielle" får holde oss til bloggene våre.

Alltid fristende å nå ut til et større publikum, sjølsagt, men hvis vi skal skrive med påholden penn, så koster det kanskje mer enn det smaker?

Helge Samuelsen sa...

Nei, påholden penn blir aldri aktuellt for min del.

Det morsomme var at jeg valgte å bruke et språk som la opp til det Klimarealistene selv brukte. Det kunne sikkert ikke tolereres.

Men språkbruk trenger ikke være "stygg" per definisjon. Men en spade bør alltid kalles en spade.