torsdag, februar 04, 2010

Himalaya smelter


Himalaya smelter, dog med størst sannsynlighet ikke så fort som IPCC nylig refererte. Alikevel er det overhodet ingen grunn til å tro at global oppvarming har stanset opp, eller at vi har god tid til å håndtere problemet.

Det er all grunn til å tro - basert på de politiske signalene etter København - at lite vil bli gjort. Tiden har derfor sannsynligvis gått fra oss, og utviklingen frem mot 2100 vil med størst sannsynlighet bli lite påvirket av menneskelige snuoperasjoner. Vi får nok business as usual.

I det perspektiv er det viktig å forstå at det ikke er denne generasjon som vil måtte bære konsekvensene. Det er vi som bestemmer om vi skal handle, men det er de kommende generasjoner som vil oppleve problemene.

Om det ikke er våre barn, så er det sannsynligvis våre barnebarn som vil oppleve at breene i Himalaya har smeltet. Jeg ser ikke helt at saken blir bedre av det.

Kommende generasjoner vil ha all rett til å spytte foraktelig etter oss hver gang de diskuterer vår manglende evne til handling, og vår manglende evne til empati med kommende generasjoner. Vi vil bli husket som de som voldtok jorden.

Allerede neste generasjon kan ha opplevet nok klimaendringer til å iverksette krisetiltak. Disse vil koste mer både økonomisk og menneskelig enn om vi skulle ha handlet. Og effekten av slike tiltak vil være sterkt redusert i forhold til om vi skulle handlet. Global oppvarming kan allerede være kommet ut av kontroll.

The 30.2 km long Gangotri glacier has been receding alarmingly in recent years (Figure 10.6). Between 1842 and 1935, the glacier was receding at an average of 7.3 m every year; the average rate of recession between 1985 and 2001 is about 23 m per year (Hasnain, 2002). The current trends of glacial melts suggest that the Ganga, Indus, Brahmaputra and other rivers that criss-cross the northern Indian plain could likely become seasonal rivers in the near future as a consequence of climate change and could likely affect the economies in the region..

2 kommentarer:

kurt sa...

Det verste er at Hasnain ikke nødvendigvis tar feil i sine antakelser.

Men selvsagt skal ikke antakelser med i en rapport.

Helge Samuelsen sa...

Hasnain forutseter visse ting her. Men IPCC kan ikke bruke worst case som norm.

Det blir gale nok uansett.