lørdag, november 08, 2008

Pengemarkedet svindler deg


Før trodde jeg kapitaleierne var mer intelligente enn sosialister, (dog stort sett mindre empatiske) fordi sosialister tydeligvis aldri forstod poenget med pengepolitikk. Så kom jeg til at sosialister flest stort sett ikke ville forstå, fordi kapital er kapitalismens "eiendom", og derfor "farlig". De dominerende maktmiljøer innen sosialismen har imidlertid forstått dette, og brukt det bevisst i alle år. Svindelen gir nemlig Staten store fordeler. På samme måte som det gir kapitalforvalterne og kapitaleierne enorme fordeler. De eneste som taper er lønnsmottakere.

Den uhellige allianse av kapitaleiere og staten er derfor den vinnende part. Alltid. Og det er en grunn til at ingen skole lærer "allmuen" om hemmeligheten bak svindelen.

En svindel som nå for enhver pris må dekkes over, slik at folk flest ikke forstår at denne politikken står bak både den økonomiske sprekken vi har sett i verden idag, samt pusher evig, uhemmet vekst uten bærekraft og stjeler vanlige menneskers egenkapital og pensjonsinvesteringer. Og alle på rett side av svindelen ler hele veien til banken. Bokstavelig talt.
5 kommentarer:

Jassmonsteret sa...

Hm. Du snakker i metaforer, hvilken svindel?

Helge Samuelsen sa...

Hvilken svindel? At du tror penger er like for alle, kanskje?

Det kan debatteres om det er en svindel - det er ihvertfall slik at svært få forstår hvordan systemet henger sammen. maktmiljøene - Staten og kapitalen - har ihvertfall laget et pengesystem som gir dem store fordeler i forhold til vanlige lønnsmottagere.

Hvis jeg hadde fått til et system som gav meg like store fordeler over alle andre, ville nok jeg bli kalt en svindler.

Dette er ikke "crackpot" ideer, den østerikske skole innen økonomi omtaler dette fenomenet, Mises, Hayek, etc.

Klart at en kan mene at lønnsmottagere SKAL være underdog i dette systemet, men når en ikke engang SIER at det er slik er det vel en svindel? I beste fall kan en jo prøve å argumentere for at kapitalkreftene har så mye mer behov for penger enn lønnsmottakere, at de i all anstendighetens navn må få fordelen av nye penger FØR inflasjon, slik at de kan fortsette med sine bonuser og sin høye sigarføring? At lønnsmottakere får regningen er vel rett og rimelig?

Nå er jeg litt ironisk, men slik fungerer systemet.

Kikk litt på http://mises.org/ for mer kjetterske ideer om frie penger.

henrikwl sa...

Du har sett denne?

http://mellqvist.wordpress.com/2008/11/07/jeg-vil-eie-verden-pluss-5/

Admiral_Gringo sa...

Semikorrupsjon er ordet vi leter etter; fordi det er en "legal svindel" vi her ser.

Ulov er visst også lov, ser det ut til...

E`det løye me drikke?

Helge Samuelsen sa...

Henrik,

Ja, den er fin. Galskapen enkelt forklart.

Gringo,

Nja - jeg mener vi kan bruke ordet svindel her, fordi så lenge folk flest ikke forstår hvordan det henger sammen, er jo nettopp DET basis for svindelen selv om det er 100% legalt. Og det etablerte gjør ikke akkurat mye for å forklare hvordan ting henger ihop.