søndag, november 23, 2008

Nytt Apollo prosjekt


Ex Luna Scientia

John F. Kennedy
startet amerikanernes vei mot månen, en vei som ledet frem mot Apollo prosjektet, med ordene: "
We choose to go...not because it is easy, but because it is hard, because that goal will serve to measure and organize the best of our energies and skills, because that challenge is one that we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one which we intend to win."

Barack Obama har brukt navnet Apollo om sitt miljøprosjekt for USA. Et prosjekt som går ut på en storstilet satsing på miljøvennlig energi, som er basert på å gjøre landet mindre avhengig av olje, og å potensiellt skape et paradigmeskifte på alle sektorer i samfunnet. Enorme muligheter, ny sysselsetting og ekstrem reduksjon i menneskelige utslipp av klimagasser og giftstoffer kan bli resultatet av denne satsingen.

En satsing som får Kyoto-landenes satsing på kvoter og liksom-løsninger til å blekne, og som får Norges satsing på gasskraft og rensing - som ingen har råd til - til å stå frem i grellt relieff mot denne visjonen som like tafatt og irrasjonellt som republikanernes plan om å: "
Drill- drill - drill".

Intelligens og vett har med andre ord igjen blitt tryllet frem i asken av Bush-administrasjonens griskhet, idioti og endeløse inkompetanse.

Kritikere mener det blir en kamp. At all industri og alle maktmiljøer vil motsette seg en slik plan. Og det er sikkert riktig. Alikevel vil folket se at tiden er inne for å handle med klokskap, og om nødvendig skyve tilside og kastrere eksisterende maktmiljøer. De har hatt sin tid, og resultatet av deres dominans er ikke pent.

I utgangspunktet skal nå 150 milliarder dollar pøses inn i ny teknologi og nye satsinger. Dette skal skape over 5 millioner arbeidsplasser innen grønne teknologier alene. Obama følger altså Kompromissløse meningers oppskrift, både penger og menneskelig kapital MÅ penses over i satsingen. Å lappe på det eksisterende vil aldri være nok og vil heller aldri gi resultater.

"The engine of economic growth for the past 20 years is not going to be there for the next 20. That was consumer spending. We turbocharged this economy based on cheap credit. Now a new turbocharger is required, and there is no better potential driver that pervades all aspects of our economy than a new energy economy".

Igjen viser Obama at han har visjoner, og forstår virkeligheten, istedet for å virre rundt i avmakt og spre usannheter. Billig kreditt, pengepolitikk basert på inflasjon og vekst uten fotfeste i reelle verdier var, og er ennå verdens paradigme. Det er hverken sosialisme eller kapitalisme som skapte problemene, fordi begge sider har fyrt under bålet som om det ikke fantes en regnskapets time - som om morgendagen aldri kom.

Men gårsdagens feige politikere - kjernen i problemstillingen - kan ikke innrømme dette. Nye koster kan derimot det. Og Obama viser et mot som ingen annen politiker har vist på svært lenge. Men paradigmeskiftet kommer ikke uten kamp. Obamas politiske maktbase vil være under konstant press. Ingen midler vil bli skydd for å beskytte det etablerte.

Nå mangler det bare at Obama vil ta et oppgjør med sentralbanken og den skjevfordelte pengepolitikken også. Hvis han har guts til det kan vi bare håpe på at han ikke ender opp med flere likheter med Kennedy.
Executive order 11110 forblir nok begravet.

Her oppfordrer jeg til egenstudier. Kunnskap er makt.

5 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Spørsmålene er både om han er virkelig er villig til å prøve og hvordan makten vil tillate det, og om han vil klare det, i hvert fall et stykke på vei, på tross av dem. De hans er ut til å omgi seg med (som Gorbatsjov) er ikke akkruat nytenkere. Hvis han blir drept så er vil ikke de kunne fortsette hans visjon. De er fortiden, de fleste av dem, mens han ER fremtiden, i hvert fall hvis han gjør det han har sagt han skal gjøre.

frr sa...

Det er virkelig et spørsmål om han overlever dette, både politisk, men kanskje også rent fysisk. For som du sier vil motkreftene være enorme. Og mennesker mangler ofte evnen til å tenke langsiktig, ut over det som sies i festtalene. Her deler jeg både Helges og mos bekymringer

Helge Samuelsen sa...

Ja, det er få som kan ta opp denne visjonen hvis Barack feiler. Sannsynligvis ingen.

Spørsmålet er hvor mye press han kan ha, hvor god han er til å balansere på knivseggen. Med rette incentivene kan kanskje industrien komme med på laget. Men jeg er redd de er som toppene i bilbransjen alle sammen - svært knyttet til egen luksus (og med tanken om at skattebetalerne skal betale dem ut av uføret) og uten evne til å tenke annerledes.

Admiral_Gringo sa...

Du er ved sakens kjerne i en formulering midtskips: Disse maktmiljøene har hatt sin tid; og resultatet av det vi ser er virkelig ikke vakkert.

Helge Samuelsen sa...

Ja, jeg avfyrer torpedoer i en god spread, og noe må da treffe spot on ;)

Spørsmålet er nå hvor vi finner nye koster... Jeg ser ingen, selv om jeg skanner horisonten.