onsdag, november 12, 2008

Det ultimate paradigme - Vi står på avgrunnen


Mens overklassen svindler folk flest daglig er dette så vanlig at ingen bryr seg. Dem om det. Våre politikere svindler oss også uten å fortrekke en mine. Personlig synes jeg alle radikale miljø, i alle fargekombinasjoner, burde få øynene opp og kjempe imot de virkelige problemstillingene istedenfor de don Quijotiske vindmøllene som hamres daglig. Vindmøllene kan vente.

En burde ihvertfall bry seg med den aller største svindelen som vi står overfor i moderne tid. En svindel som vil gi overklassen milliardutbytte og sikre deres pensjonistilværelser og sannsynligvis deres barn i flere generasjoner fremover. Denne svindelen er oljeøkonomien. En økonomi som i stor grad er skjermet fra reell konkurranse, som forurenser mer enn alle innbyggere i landet tilsammen, som binder opp enorme menneskelige og økonomiske ressurser, og som garanterer en absolutt økonomisk og energimessig kollaps når dansen rundt denne gullkalven tar slutt.

De rødgrønnes løgner om karbonfangst er avslørt. Oljeindustrien får alikevel fortsette sin avsindige vekst - selv om de ansvarlige vet meget godt at dette er en garanti for en fremtidig krise. Ikke bare miljømessig, men også økonomisk. En må anta at dette skyldes enten absolutt inkompetanse eller som Black Adder ville sagt det -
a plan so cunning you could brush your teeth with it.

136 milliarder skal investeres i oljeindustrien neste år. Ny rekord.

-
Ser vi ytterligere framover i tid, er næringens største utfordring likevel utsikter til rask produksjonsnedgang få år fram i tid. Dette krever handlekraft hos våre politikere, sier Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi i Oljeindustriens Landsforening. Han håper selvsagt på enda mer investeringer, enda mer leting etter det som er anerkjent som vårt største problem i moderne tid - bruken av fossilenergi.

Alle fagøkonomer har for lengst forstått at for å tjene store penger må man posisjonere seg slik at man står midt i pengestrømmen. Dette er å tjene penger the easy way. Bare idioter tjener penger annerledes i den kontrollerte økonomi.

Produksjonsnedgangen vil imidlertid uansett komme. Uavhengig av alt annet vi gjør. Denne generasjons overklasse er imidlertid en gjeng tullebokker som er såre fornøyd bare de redder seg selv og sine. All virkelig satsing på alternative teknologier og fornybar energi vil være nytteløst å gjennomføre så lenge de sitter ved roret.

Tiden for politisk korrekt forståelsesfull debatt og kompromisser er for lengst forbi. Vend systemet ryggen.

15 kommentarer:

Amos Keppler sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Amos Keppler sa...

Det ER i sannhet utrolig hvor mye folk peser på om småting og ignorerer de store linjene. Det gjelder på nær sagt alle områder, men aller viktigst: på selve samfunnsorgansieringen. De aller fleste er engasjert av det grunnleggende urettferdige bestående i å forsvare det grunnleggende urettferdige bestående, og da blir slevsagt intet av betydning noensinne forandret.

frr sa...

Det er mangel på langsiktig tenkning, strategi og konsekvensanalyser. Vanskelig spørsmål selger dårlig, selv om det er snakk om liv eller død. Etter oss kommer syndfloden

Amos Keppler sa...

Systemet, i alle dens nisjer oppmuntrer ikke til kritisk tenkning, og systemets tjenere vil ikke ha kritisk tenkning, uansett hvor mye de later som om de ønsker det.

Det er sammenbrudd i alle ledd.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Nei, intet av betydning blir forandret. Ikke bare det, men alle samfunnsomlegginger, alle revolusjoner, alle forsøk på å skape noe nytt skaper bare mer av det samme i ny drakt. En elite, en overklasse som utnytter systemet - legger til rette for å utnytte systemet - til egen fordel.

Se på mine tidligere innlegg om pengepolitikken. den er grunnleggende urettferdig, og skaper apartheidøkonomi - de som må svette for gamle penger, og de som kommer lett til nye penger.

frr,

Ja, jeg er enig i at vanskelige spørsmål selger dårlig. Problemet med den tankegangen er at de fleste problem har løsninger. Men det vi ser idag er ikke bare en avmakt i forhold til å tørre å snakke om eller foreslå løsninger, snarere en avmakt i forhold til å gi slipp på allerede eksisterende løsninger. Dette skyldes med stor sannsynlighet rett og slett at mennesker i maktposisjoner har mer å vinne kortsiktig på å støtte det etablerte. Alle maktbaser er bygget opp på det etablerte.

Slikt vingeklipper selvsagt demokratiet, men enda verre, det setter opp enorme barrierer mot nye løsninger.

Kan nevne at saken om geotermiske varmekraftverk ennå går. Viktige spillere i denne sammenheng mener det vil koste for mye, og representanter for energipolitikk har sagt at det er vanskelig å bore i norge.

Geologer har imidlertid sagt det motsatte. Og sett i forhold til hva vi investerer kortsiktig i oljen er slike investeringer små.

Pengepotten deles imidlertid ut mellom allerede eksisterende spillere. Slik er det, og det er "juks" og fanteri.

Helge Samuelsen sa...

Så du kom med en ny kommentar som krysset min, Amos.

Jeg er enig. Det er sammenbrudd i alle ledd. Et typisk eksempel (ett av mange) er når Stoltenberg reiser til EU for å snakke om blant annet karbonfangst. Sannsynligheten for at det skal være økonomisk forsvarlig/teknisk mulig å fange opp Co2 fra europeiske gass/kullkraftverk etter den norske modellen med nedpumping av gass i eldre borehull er neglisjerbar. Allerede nå bruker en begreper som "selv om det ikke lekker mye.." osv.

Hadde ikke så mye stått på spill hadde det vært latterlig. Nå blir det egentlig bare skremmende.

kurt sa...

Tullebokker - haha. Kostelig :)

Helge Samuelsen sa...

Var litt inspirert av Hans Jørgen Lysglimt fra videoene om pengesvindelen...

PS har DU noen nye penger? ;)

Amos Keppler sa...

Det lekker alltid. Ett av deres mer vellykkede bedrag er deres propaganda om at det ikke lekker fra kjernekraft og nær sagt hvilket som helst produksjon. Det vil alltid lekke. Naturen finner alltid en vei.

De nekter for at det lekker, til tross for at enhver rapport fra en gitt fabrikk eller kraftverk slår fast at det lekker konstant, hele året i gjennom, men «innenfor aksepterte grenser».

Skikkelig morsomt...

Til tross for at latteren har en tendens til på sette seg fast i halsen.

Admiral_Gringo sa...

For veik for veik er Jensemanns bue.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Ja, det lekker alltid. Et eller annet sted. Og nulltoleranse brukes bare mot borgere, aldri mot kapitalkreftene.

Gringo,

Bue? Han har knapt neglefil som våpen :)

Geir sa...

Du skriver: vend systemet ryggen. Ja, gjerne - men hvordan? Du må slutte å prate som en politiker!

Helge Samuelsen sa...

Uffda, snakker jeg som en politiker?

Hvordan kan du vende systemet ryggen? Det må først og fremst bli opp til deg. Jeg kan ikke komme med noen standardløsning.

Første skritt er imidlertid å slutte å tenke slik de ekte politikerne ønsker at du skal tenke, nemlig at alt er i sin skjønneste orden, og at en må fortsette som før.

Det er faktisk den største barriere for de fleste. Å tenke annerledes.

Nå høres det jo ut som om du er forbi det punktet.

Da blir neste skritt opp til deg. Jeg ser at du skriver mye om bloggekonkuranser på bloggen din. Det har jeg ingenting imot, selv om det ikke interesserer meg en døyt. Skal jeg kunne være istand til å fungere som samfunnskritiker kan jeg ikke konsentrere meg om å vinne bloggekonkurranser. Snarere tvert imot, jeg må være 100% uten strategi for å BLI LIKT. Det blir i denne sammenheng uinteressant.

Hva kan du gjøre for å vende systemet ryggen? Kanskje du kan finne nye vinklinger på saker du er misfornøyd med i samfunnet og skrive om det? Rett og slett slutte å bry seg med hva andre mener, og heller si ting rett fra levra? Det er faktisk å snu systemet ryggen.

En kan jo også delta i protestaksjoner eller liknende, men det blir et personlig valg på hvilken arena en ønsker å stille opp.

Ikke spør meg hvordan du skal snu systemet ryggen. Hvis du virkelig ønsker det må du spørre deg selv.

Geir sa...

Helge,

Jeg tar den og rødmer hvis hovedinntrykket ditt er at jeg skriver mest om bloggkonkurranser. Ja, jeg skriver om det også men ved tråling av bloggen min, vil du forhåpentligvis finne mer enn det ;-)

Jeg er faktisk helt enig i det du skriver om dette, hvis jeg framstår som opptatt av å bli likt så er et vel det motsatte signalet av det jeg ønsker å sende ut.

Men jeg syns faktisk at spørsmålet om hvordan vende systemet ryggen er relevant. Du skriver mye, og du skriver interessant om ting jeg nesten aldri har problemr med å si meg uenig i. (Hvis du f.eks. leser hva jeg skriver om Stavanger kommune, så ser du noe av min tankegang.)

Men som politikersnakk blir tomme ord, kan også systemkritikk bli tomme ord hvis det ikke følges opp av alternativer. Det ér lett å kritisere politikerne, ofte fortjener de at vi prøver å dra de ut av dyna og stiller de nakne opp foran folket til spott og spe. Men det blir fort til "prøve å.." hvis man stanser opp med kritikken.

Mitt viktigste aksiom er at man ikke skal overta holdninger fra andre. Vel, lære av andre går bra, men meninger skal man bare gjøre opp på eget grunnlag.

Men man trenger handlingsalternativer. Jeg har en del elever som jeg prøver å lære opp i akkurat de tingene du snakker om. Det viktigste spørsmålet jeg får av de er som regel ikke "hva er feil"?, men "hva skal jeg gjøre?". De opplever kritikk som tomprat hvis det ikke følges opp av alternativer. I deres ører blir det som gutten som ropte ulv, ulv, eller som ei kjerrring som klager så mye at etterhvert så gidder du ikke høre på henne.

Ord uten handling er som å prate som en politiker.

Når alt dette er sagt: Jeg ser stor verdi i det du skriver, det virker på meg. Men det virker ikke på alle det burde virke på.
Hvis du tenker litt på det, så skal jeg for min del skrive om noe annet enn bloggkonkurranser - som jeg faktisk er helt enig i er totalt uinteressant ut over det at du kan få lesere gjennom de ;-)

Helge Samuelsen sa...

Geir,

Det er selvsagt greit at bloggmiljøet er oppegående og driver med sitt. Jeg kritiserer ikke det. Og jeg har også fått med meg at du har gode meninger og innspill iblant.

Og jeg ser også at mine ord ikke i seg selv har mye å si med mindre det kan finnes alternativer.

Vel - et alternativ kunne være å stifte et nytt politisk parti. Problemet med dette er at det krever tiår med hardt arbeid før en kommer i noen som helst posisjon. På veien må man også inngå en uendelighet av kompromisser.

Jeg tror også det ligger utenfor mine tilgjengelige ressurser å begynne med noe slikt.

Imidlertid er mine skriverier ikke helt uten mål og mening. For eksempel er det et velkjent psykologisk fenomen at en idè, en tanke - faktisk må gjennom en vanskelig prosess før den blir akseptert av en gruppe - en befolkning. Å snakke om ting privat er en ting - å trekke frem ting i offentligheten er en annen. Og offentlige memer kan i mange tilfeller føre til paradigmeskifter i en hel befolkning.

Nå tror jeg faktisk at folk flest kan trekke slike ideer frem for sine lokalpolitikere, og at dette i noen tilfeller kan føre til forandring. Faktisk har jeg bedrevet slikt i noen grad når det gjelder geotermisk energi. Det er nå blitt sidestillet med Thoriumkraftverk i Frp for eksempel (at Frp er det partiet som lot seg påvirke er jo kontraintuitivt, men sant)

Min stemme er bare en av mange. Men alle kan gjøre sitt, og da blir saken en annen. Jeg påstår ikke at jeg har alle svarene, heller ikke at jeg alltid har rett. Men det jeg påstår å ha rett i 100% er at folk flest må tørre å stå opp mot åpenbare feilsatsinger fra Stortinget. Den gamle holdningen om at "de vet best" må bort. Det er "vi" som skal legge frem krav til våre representanter.

Uheldigvis er det jo slik at politikk ofte er ord. Men ord må til også. Det jeg mener med "å snu ryggen til systemet" er at en bør innse at systemet idag ikke makter oppgaven sin.

Miljøpolitikken er ord - ikke handling

Den økonomiske politikken skaper flere fattige

En har ikke penger til å opprettholde infrastruktur, offentlige bygg forfaller

Samfunnet er basert på en evig kamp om felles ressurser

Og så videre..

Men hvor er løsningen? Ihvertfall ikke hos meg. Nei, jeg mener det. Løsningen ligger heller i at vi som samfunn får et paradigmeskifte i tanke. Ord kan imidlertid bidra til det.

Jeg anbefaler ingen politiske parti - fordi problemstillingen ligger dypere enn som så. Den etablerte politikk kan ikke løse problemene våre idag, det er helt tydelig.

Derfor må nye folk inn. Nye tanker. Et nytt paradigme. Det innebærer at folk flest står på nye krav til sine folkevalgte, uavhengig av partipolitikk.

Hvis noen har en snarvei til å få til dette, er jeg meget takknemlig :)