lørdag, november 29, 2008

Stortingslønn


Men så en dag gik jeg op til ministeren og sagde:
Du der - få lige fødderne ned og ta' hatten af!
Mand kan du ikke se at det hele er ved at gå
fuldstændig agurk?!

Så hvad gør vi nu din gamle skurk?

Men han grinte bare og sagde:
Dig, du kan sgu gå fanden i vold!
Så det gør vi nu, lille du.


Inge Lønning(H) og Karl I. Hagen(FrP) mener stortingsrepresentanter fra SV bør gå ned i lønn fordi SV konsekvent stemmer mot lønnsforhøyelse på Stortinget.

Og beviser med det at de tenker på barnehagenivå...

Fordi denne type argumentasjon ligger på linje med "
Hvis du ikke er fornøyd med tilstanden i landet, kan du flytte". Slikt ser vi jo fra tid til annen, fordi mange ikke ennå har forstått at det er en plikt for ethvert tenkende menneske å argumentere imot urimeligheter, i tillegg til å være en forutsetning for demokratiet. Men demokrati er jo idag definert som flertallsdiktaur - så da så...

Så langt en klarer det, prøver man å fordumme allmennheten med ulogisk, uetisk og propagandamessig løgn.

Problemstillingen ligger egentlig ikke i at noen ønsker høyere lønn og andre ikke. Problemtillingen ligger i at Stortingets flertall bevilger seg konsekvent større lønnsøkninger og bedre frynsegoder enn den ordinære utviklingen i samfunnet ellers. Bukken og havresekken er etterhvert en oppbrukt analogi, men er ikke desto mindre relevant i denne situasjonen. Stortinget har gang på gang - år etter år, vist at de ikke er istand til å være objektive i sin vurdering av egen innsats og verdi. Det er ikke annet å vente. Men problemet bør uansett tas alvorlig.

Eneste løsning er at stortingslønn og goder kobles til et gjennomsnitt - for eksempel gjennomsnittlig lønn i industrien. Dermed vil lønnen øke i takt med utviklingen ellers i samfunnet, og vi slipper at grådigheten tar overhånd. Istedet legges det til incentiver for å styre landet på en fornuftig måte.

Og dette burde de folkevalgte være fornøyd med. Et alternativ er selvsagt at de lønnes etter innsats. Men det tviler jeg på at de kan leve av...

12 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Nei, da måtte de ha betalt for å sitte på stortinget.

Enhver burde ha sagt nei til lønnsøkningen slevsagt. Hagen og lønning også, spesielt de, når de kommer med et slikt utspill.

Helge Samuelsen sa...

Det skal bli morsomt å høre politikere klage på økte lederlønninger i det private etterhvert. For det kommer jo også. Verden er jo slik at desto verre jobb en gjør, desto mer får en betalt.

Lurer på om alle burde forsøke samme strategi? Det er nok DET som har vært problemet - sykepleiere som ETT eksempel, gjør faktisk for GOD jobb!

Der er problemet løst. Gi faen, så drysser en penger over en...

Nei, vent litt. Det gjelder sikkert bare om en er med i gutte- og jenteklubben Grei.

frr sa...

Jeg vet ikke hva lønna nå er. Men saken har flere sider. Skal vi rekruttere fra flere samfunnslag, fra flere yreker etc, må lønna være slik at den i alle fall i noen grad kan konkurrere med lønn før de ble folkevalgte. Samtidig skal det virke som "rimelig".

For å illustrere: I min tid i bystyret ble det bestemt at utvalgsmøter skulle legges til dagtid, med kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste. De eneste som ikke tapte på dette var offentlig ansatte, for de ble ikke trukket i lønn. Samt selvfølgelig uføretrygdede som kunne tjene litt ved siden av.

Jeg tapte så mye at "mitt" utvalg hadde møter på fritiden, på kveldstid.

Helge Samuelsen sa...

Saken har mange sider. Alikevel er det ikke så viktig å ha de høytlønnede på Stortinget, slik jeg ser det. Tvert imot, sammensetningen er jo slik at de per idag representerer en elite uten kompetanse til å forstå dagliglivet.

Langt viktigere er det å ha mennesker som er jordnære og knyttet til folkets skjebne. Penger og makt korrumperer, den som er mest opptatt av å tjene mest mulig ser jeg faktisk helst satser på andre jobber. Stortinget skal være et gjennomsnitt av befolkningen, ikke et elitistisk oligarki.

Ved å bevilge seg større lønnsvekst enn gjennomsnittet i en økonomisk krisetid viser etter mitt skjønn at representantene ikke har det minste gangsyn.

Satser på at de snakker om moderasjon også i neste lønnsoppgjør? I så fall med null troverdighet.

Helge Samuelsen sa...

Kan jo legge til at Stortinget ikke er politisk arbeid "på si". Og lønna ligger på nær 700 000 for en "menig" representant. Det burde holde til salt i grøten.

Amos Keppler sa...

Jeg ville ha vært fornøyd med halvparten. Det finnes ingen brukbar unnskyldning for det høye lønnsnivået deres. Forklaringen, berettigelsen de kommer trekkende med er det samme sludderet som næringslivstopper kommer med. De også skulle hatt LAVERE lønn enn gjennomsnittet.

Helge Samuelsen sa...

Jeg har ingenting imot at de har en brukbar lønn. Imidlertid er det nok slik at for høye lønninger/frynsegoder tiltrekker seg karrieremennesker av den type som med stor sannsynlighet passer bedre andre steder i samfunnet.

Demokratiet bør på et nivå være basert på en viss idealisme, men først og fremst tuftet på at folket lokalt sender sine representanter til Tings. Slik er det lenge siden det har vært. Demokratiet er derfor forlengst dødt, det verste er at ingen ser ut til å fatte det.

Hele systemet er en farse - med en elitistisk adel som ikke i vesentlig grad har evner til å representere folket.

Admiral_Gringo sa...

Jeg ser ikke en eneste stortingsrepresentant som jeg ærlig kan si at representerer meg.

Helge Samuelsen sa...

Nei, og det verste er at du ikke har særlig innflytelse heller på hvem som "skal" representere deg. Det tar partiene seg av.

Jeg ønsker et system der representantene i langt større grad er frie til - nettopp...å representere - idag blir de jo ekskludert hvis de ikke følger sin flokk.

Helge Samuelsen sa...

Og så har hjernen min våknet litt, og jeg vil kommentere et utsagn fra frr,

"Skal vi rekruttere fra flere samfunnslag, fra flere yreker etc, må lønna være slik at den i alle fall i noen grad kan konkurrere med lønn før de ble folkevalgte."

Er det ikke slik at det faktisk er de nederste (økonomisk sett) lag av befolkningen som er underrepresentert?

Får vi en større andel fra slike samfunnslag inn på tinget ved å heve lønna?

Skulle tro den var høy nok. Nei, det er et vikarierende argument. Det er de høyere samfunnslag som ikke er fornøyde, selv om de bygger opp nettverk som gir dem posisjoner i øst og vest, samt jobbmuligheter og styreverv og gyllne pensjoner og vet ikke hva. Dette er tydeligvis godt nok til å få "nok" overklassemennesker inn på tinget.

Skal vi ha "de beste" inn på tinget basert etter markedsverdi, så har vi ikke lenger demokrati, og kunne like gjerne privatisert hele sulamitten. Det er ikke det demokrati baseres på.

Jeg ville heller sett en diskusjon om hvorfor det ikke rekrutteres mer "vanlige" folk inn i politiske toppstillinger. Fagekspertisen skal jo ligge annet sted, mens politiske veivalg skal tas - ja, du gjettet riktig - av et gjennomsnitt av befolkningen.

Og jeg tror bondevett er sterkt undervurdert!

Admiral_Gringo sa...

Lav lønn er ikke problemet med stortingssammensetningen akkurat.
Kanskje flere representanter med realfag inn på tinget kunne åpnet øynene for verdien av en geotermisk satsing?
Kanskje stortinget har for mye folk med bare humanistfag?

Helge Samuelsen sa...

Den tankegangen følger jeg. Kanskje vi rett og slett trenger mer sunt "bondevett" på tinget - det lærer man jo å se bort ifra i all høyere utdanning.