onsdag, november 19, 2008

Dyr i bur får hjerneskade

Som et tillegg til mitt innlegg om pelsbransjen ønsker jeg å påpeke at det ikke er slik at en uten videre kan akseptere at det å ha dyr i bur er akseptabelt - SELV om dyrene ikke skulle lide fysisk overlast. Dette betyr i klartekst at bransjen aldri kan betraktes som akseptabel med mindre en går bort ifra bur-konseptet totalt. Noe som sannsynligvis (men ikke nødvendigvis) umuliggjør lønnsomhet.

Det er nemlig slik at det i lengre tid har vært kjent at forskjellige typer dyr har forskjellige behov i forhold til areal og stimuli. Desto mer intelligent et dyr er, desto større er sjansen for direkte hjerneskade, kjedsomhet, repetitive stereotypier i adferd, mistrivsel og sykdom. Rovdyr, eksempelvis rev og mink er spesiellt utsatt, fordi de fra naturens side krever større stimuli enn mindre utforskende dyr som eksempelvis kaniner.

Alikevel er det selvsagt slik at alle dyr, inkludert kaniner og gnagere generelt, har behov for stimuli. Rotter har eksempelvis behov for vesentlig større stimuli og bevegelsesfrihet enn de får i typiske laboratoriebur. Dette er en nå blitt oppmerksom på, og muligheten for abnormal utvikling hos laboratoriedyr er ansett som en mulig påvirkning av dyrenes fremprovoserte reaksjoner. En kan ikke stole på resultatene, fordi forsøksdyrene rett og slett i utgangspunktet er hjerneskadde av forholdene, og reaksjoner på kunstige stimuli må derfor antas å være påvirket av dette.

All forskning på adferd basert på laboratoriedyr er dermed potensiellt uten verdi.

Alikevel drives slik forskning fremdeles uten tanke for slike forhold. Penger og prestisje er vel viktigere enn etterrettelighet, fornuft og ærlighet. Som i sum definerer menneskets vesen på en ypperlig måte.

12 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Hele bransjen er råtten fra topp til bunn, inkludert de forskerne som er tilknyttet den.

frr sa...

Mener du det gjelder alle dyr i fangenskap? Husdyrhold etc? For om jeg skal følge tanken din helt ut blir konsekvensene store.

Amos Keppler sa...

For det første: Konsekvensene BØR bli store.

Ja, prinsippielt sett mener jeg alle dyr i fangenskap, og i hvert fall i bur. Jeg ser det som galt i utgangspunktet, zoologiske hager, akvarier, sirkusdyr, hunder i bånd, det faktum at det finnes hunder overhodet (de er egentlig ulver) osv

Men pelsdyrnæringen, sammen med de som driver dyreforsøk er definitivt aller verst, for å si det mildt, og det er der man bør begynne.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Vel, jeg er tilbøyelig til å være enig, spesiellt fordi det kan se ut som om både forskere og myndigheter driver uredelig.

Frr,

Etter det jeg forstår gjelder dette alle dyr som står i bur. Om det da også vil gjelde for dyr i bås er ikke sikkert. Alt tyder på at dyr i små bur får slike skader, og det er vel det som er det viktige her: Dyr som ikke får nok stimulans utvikler hjerneskade.

Og det er jo 100% i samsvar med vår forståelse av hjernen som et nevralt nettverk, den er avhengig av stimulans for å utvikle seg skikkelig.

Jeg antar (dog er dette en antakelse og ingen påstand) at dyr som i lengre perioder også får oppleve friere forhold, dvs beite - på langt nær er like utsatt. Dog bør man nok studere nøye om symptomer på for eksempel stereotypisk irrasjonell gjentagende adferd også kan finnes hos andre husdyr - det vil i så fall være en indikasjon på at forholdene ikke tar hensyn til dyrenes behov for stimulans.

Konsekvensene kan da bli store. På den annen side er det viktig å ta konsekvensene av dette.

Jeg tør påstå at når det gjelder dyr som lever hele sitt liv i mindre bur, så er det beviselig skadelig.

Helge Samuelsen sa...

Amos,

Jeg er i prinsippet enig. Alikevel kan man nok gjøre mye for å bedre situasjonen de fleste steder. Så lenge man opererer med små bur er nok dette umulig og alvorlighetsgraden blir da meget stor.

Konsekvensene bør bli å kutte ut bur totalt og dermed legge ned næringer som er avhengige av bur, samt å bruke ressurser på å kreve bedre behandling av dyr generelt.

kurt sa...

Dette høres ut som en typisk systemfeil. Forskere som forsker på dyr som er mentalt ødelagte for å studere adferdsmønstre som skal forklare adferd hos friske dyr.

Men så er kanskje ikke engang de friske dyrene friske.

At dataene ikke blir til å stole på er selvsagt!

På den annen side, så er dette en storindustri der pengene og lojaliteten til systemet nok blir det viktigste.

God vinkling på problemstillingen!

Helge Samuelsen sa...

Takk for det Kurt,

Det er dette en kaller "input omission", enten det er bevisst eller ubevisst, og det gir alltid gale svar.

Amos Keppler sa...

At ikke alle data er med i slike og lignende rapporter er VELDIG populært i dagens samfunn.

Helge Samuelsen sa...

Uheldigvis har forskermiljøene, spesiellt i sentraliserte økonomier, en tendens til å bli ensrettede.

Det er ikke et "arbeidsuhell", men snarere et resultat av en meget uheldig sammenblanding av utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, og pengemakt. Desverre ser vi en stadig økende slik utvikling.

Et annet område med slik sammenblanding er oljeindustrien, der oljemiljøene styrer agendaen på universitetene - med statens velsignelse, selvsagt, blant annet fordi disse miljøene sponser utdanningen til fremtidige ensrettede monokulturer.

Som er en garanti for at makta får det som en vil.

Amos Keppler sa...

De som generelt sett lykkes på skolen er de som pisser lærerne opp etter ryggen og er mest mulig lydig og oppmerksom ovenfor autoriteter, og de, når deres tur kommer oppmuntrer de samme «egenskapene».

Helge Samuelsen sa...

AMos,

Enig i den beskrivelsen. Og det skjer innen alle miljøer, fordi vi ikke aksepterer avvik.

Alikevel er avvik eneste måte å unngå monokulturer - som morsomt nok er anerkjente som inneffektive av vitenskapen!

Men alle plukker jo "fakta" som de vil. Og den mest effektive form for kontroll er å generere opp en hel masse fakta som er tilpasset det aksepterte syn.

Amos Keppler sa...

forskere har sin «nullhypotese» og så plukker de «fakta» for å finne momenter som passer til den... og ignorerer alle andre.