fredag, oktober 31, 2008

Paradigme VIII - Overvåkingssamfunnet

Overvåkingssamfunnet har selvsagt vært her en god stund. Med økende muligheter for via elektronisk vei å samle og skaffe informasjon har utviklingen imidlertid skutt fart. Det er så fristende å lage statistikk og registrere data at skal myndighetene holde fingrene fra fatet må disse fingrene i praksis svinebindes. Bukken spiser alltid opp havresekken. Punktum.

En av de store misforståelser i samfunnet er at staten eier mennesker. At vi på bakgrunn av en kvasi-demokratisk stat er underlagt myndighetene fordi vi selv har bestemt det. Dette er selvsagt feil. Det er ingen logikk i det. Derimot er det logikk i at maktmennesker søker mer makt og kontroll.

Sosialistene er alltid foregangspartier for paradigmet om at individet er statens eiendom. Siste skudd på den overgrodde stammen av spirende ideer er tanken om et register over skoleelever.

Svært sensitive data skal lagres, (kanskje) blant annet seksuell legning og religion. Helt sikkert etnisk tilhørighet og sosiale og helsemessige forhold. Hva slik informasjon skal brukes til er et mysterium, men skal sikkert være tilgjengelig for neste generasjon forskere - som har den fordel at de får sine data rett opp i hånden av myndighetene, får sine mandat over hva de skal forske på, og stort sett vil levere de svar som myndighetene ønsker. Slik er det når staten styrer forskning.

Mer interessant enn eventuell dårlig forskning er imidlertid holdningen omkring datasamling, og den hodeløse søken etter nye data. Det er som om verden er gått av hengslene, og alle ressurser, all kompetanse blir penset inn på forskning på data, mens løsningene aldri finnes, og heller aldri KAN finnes med dagens agenda. Vi VET at norsk skole stinker. Vi VET hva andre land som får det til gjør. Men alikevel er våre tiltak basert på å innhente data fra det mislykkede eksperiment uten at dette gir oss bedre kart og kompass. Snarere tvert imot er dette et sikkert tegn på at myndighetene ikke vil gjøre noenting. Nada. Zip. Men gud så mange studier og tannløs forskning dette kan bidra til. Forskningskvoten kan oppfylles, og alle kan klappe hverandre på skulderen med illusjonen at jobben er godt gjort!

Og datasikkerheten? De moralske kvalene? Finnes ikke. Direktør i Datatilsynet, Georg Apenes uttaler:"-
Et av de mest personverninngripende registrene i Norge". Og det er sikkert. Alikevel er dette "gjennomgått på en grundig måte og vurdert av den berørte fagavdelingen." Bukken og havresekken.

Hvilke uhyrligheter av sosial kontroll som kan komme ut av dette monsteret er uvisst. Garantert vil det underbygge behovet for mer statlig inngripen i menneskers hverdag. Alt i "beste mening", selvsagt. Sosialismen ønsker full kontroll. For ditt eget beste.

19 kommentarer:

Amos Keppler sa...

Igjen må jeg dog påpeke at det er ikke sosialistene som er den store stygge ulven her. Informasjonsinnsamlingshysteriet finnes langs hele det politiske spekteret. USA de siste sju årene er ett utmerket eksempel.

Ellers så er jeg helt enig. Uansett hvor «god» «saken» er, så finnes det ingen fornuftig årsak for overvåkning. Det er bare en unnskyldning for det egentlige målet: maktens ønske om stadig mer kontroll over menneskenes liv.

Helge Samuelsen sa...

Selvsagt har du (nesten helt) rett. Men USA er spesiell idet det har tippet over grensen til et fascistisk semi-demokratisk diktatur for lenge siden. I forhold til norske forhold er det uansett først og fremst tanken om data som grunnlag for samfunnsmanipulering som er grunnlaget for ønsket om å registrere. Forskjellen ligger i måten en ønsker å bruke informasjonen, men altså også i det dogmatiske politiske grunnsyn.

Og denne siden av overvåkingskarusellen er så absolutt drevet frem av sosialistiske partier. Faren er større her, slik jeg ser det, fordi hele konseptet blir fremstillet som den mest naturlige sak i verden, og blir en del av kulturen, en inngrodd skamplett og fare i samfunnet.

At jeg sier dette betyr ikke at jeg ikke vil kritisere overvåking fra høyresiden. Snarere tvert imot, det er en like stor fare, og som du sier, det handler om ønsket om makt.

Dog ser jeg altså faren i Norge per idag som først og fremst komme fra venstresiden, fordi en her ikke definerer slikt som overvåking engang. Strategien er å ufarliggjøre dette, alminneliggjøre det. Overvåke mennesker fra vugge til grav på en slik måte at en nesten forventer at folk skal takke dem for at de gjør det.

En noe mindre fare er å snakke om overvåking på grunn av virkelige eller påståtte/innbilte ytre/indre farer. Fordi denne retorikken er så mye enklere å avslørre. Dog ikke i USA, der amerikanere flest faktisk anerkjenner at landet består av en altfor stor andel idioter (har endel amerikanske venner, og dette er faktisk et samtaleemne).

Resultatet er imidlertid det samme uansett metode. Og du har rett i at USA er et glimrende eksempel på høyresidens informasjonsinnsamlingshysteri.

Jeg har imidlertid inntrykk av at de fleste anerkjenner den problemstillingen her (selv om noen jo er hjernevaskede nok til å mene at det er "nødvendig"), den mer snikende "overvåking for felleskapets gode.. og .. det er jo bare snakk om databaser for forskning - retorikken" er viktigere å snakke om, nettopp fordi det er samme dritten, uansett hvor fint innpakningspapiret er.

Denne store stygge ulven er jammen like stor og stygg som den i USA, men altså farligere, fordi den går i fåreklær.

Amos Keppler sa...

Vel, høyresiden og sentrum i norge er veldig overvåkningskåt også. Det så vi i forrige regjeringsperiode og vi ser det hver gang feks terroristspøkelset dukker opp. De forskjellige sidene bruker forskjellige «argumenter», men er like ille, hver på sin måte.

Overvåkningen hadde vært et langt mindre problem hvis det bare hadde vært en enkelt gruppe som hadde pushet det, men, slik det ofte/alltid er så spiller det null rolle hvem som sitter i regjeringen.

For ordens skyld: jeg avskyr også «sosialistenes» «argumenter».

Helge Samuelsen sa...

Greit, jeg er enig. Poenget er at jeg kommenterer nåværende situasjon her. Hadde det vært høyresiden som satt ved makten, hadde det sikkert ikke manglet på saker å kommentere der også.

Men jeg synes alikevel "sosialistisk" overvåking er farligere. Argumentasjonen er mer finslepet, mer egnet til å undertrykke individet, og mer egnet til å skape aksept i samfunnet og la mobben gjøre halve (om ikke mer) av arbeidet for maktapparatet.

Det finnes for eksempel en masse "ulovlig" overvåking. Det er et problem, men ikke en overhengende fare. For det kan kun brukes taktisk utenfor offentligheten. Akseptert "dagligdags" overvåking er langt verre.

Overvåkingssamfunnet i moderne tid begynte uansett for alvor med Gerhardsen (Kråkerøytalen var vel det ytre tegnet på det). Og jeg legger hovedansvaret for at overvåking ble politisk akseptert i Norge på nettopp Arbeiderpartiet.

Høyre sa imidlertid ved forrige valg:

"For å bevare en grunnleggende trygghet må retten til å være en del av fellesskapet ledsages av retten til å være anonym. Globalisering og ny teknologi gir stadig nye muligheter for overvåking, systematisering og sammenstilling av personlige opplysninger som det offentlige er i besittelse av. Høyre vil ha en streng forvaltning av personvernet, og begrense adgangen til å kunne koble sammen og offentliggjøre personlige opplysninger. I utgangspunktet skal ingen overvåkes på noen måte, uten at det foreligger begrunnet mistanke om brudd på rettsstatens regler. Bevisbyrden i personvernsaker skal legges på dem som ønsker å begrense personvernet."

Og, nei - jeg stemmer ikke høyre eller reklamerer for dem. De har så absolutt sine svin på skogen.

Problemet med Ap/Sv er at de ønsker å Orwellisere overvåking - de ønsker å kalle det ved et annet navn. De bedriver nytale og hjernevasking gjennom manipulering av mobben.

Jassmonsteret sa...

Nei, hva skulle vi gjort uten den boka?

Amos Keppler sa...

Høyre, venstre og krf og frp osv innførte omfatttende, utvidete fullmakter for politiet i forrige stortingsperiode, akkompaniert av omfattende nytale. Høyre og frp er også flinkest til å bruke det mest brukte argumentet: «hvis du ikke har gjort noe galt, så har du heller ikke noe å frykte».

Som sagt, til dels forskjellige argumenter, samme resultat.

1984 er en grei referanseramme og ja, veldig nyttig, uten at det ser ut til å hjelpe noe.

Helge Samuelsen sa...

Flisespikkeri, men nei, det er ikke helt samme resultat. At politiet har utvidede fullmakter er en ting, selv om «hvis du ikke har gjort noe galt, så har du heller ikke noe å frykte», er riv ruskende idioti.

Sosialistene ønsker imidlertid å utvide overvåkingen til alle samfunnsområder - dog ikke under betegnelsen overvåking. Til en viss grad har domstolene mulighet til å overprøve politiet (ja, jeg vet...men dog), en altomfattende sivil overvåking som del av hverdagen, og akseptert som det er dog langt farligere som ideologi.

Kombinasjonen av begge siders overvåkingskåthet er imidlertid det verste av alt, fordi en for lenge siden har oppnådd en situasjon der myndighetene i praksis gjør som de vil.

Sigrun sa...

Jeg har i alle fall de siste årene mer og mer følt at vi blir behandlet som pasienter av staten.

Og jeg har sett mange brister mellom det politikerne sier formålet med et eller annet av deres prosjekter er, og hva de faktisk gjør (f.eks. typer opplysninger de skal samle inn).

Når jeg har kontaktet politikere eller instanser og påvist manglende logikk mellom mål og midler, så vrir de seg nesten alltid unna, snakker om noe ved siden av de konkrete påpekningene mine osv. Av typen "Vi ønsker å forbedre X og skape gode og trygge Y og sikre at alle innbyggere får tilgang til godet Z". Det fokuseres utelukkkende på et abstrakt, fjernt mål. Når jeg så kommer trekkende med konkrete eksempler fra mitt eget eller bekjentes liv på at opplegget deres kan virke stikk i strid med intensjonen i alle fall for grupper av befolkningen, så ikke tale om at det blir noen dialog. Dvs. svært sjelden.

Sigrun sa...

Se tegningen på siste side i Datatilsynets høringsuttalelse.

Helge Samuelsen sa...

Sigrun,

Ja, jeg vil faktisk si dette henger sammen med hvordan pasienter ofte blir behandlet også - myndighetene vet alltid best, og det er bare å gjøre som de sier.

At samfunnet skal ha beslutningsprosesser utenfor det etablerte politiske system er ikke aktuellt. I virkeligheten er menneskets vesen nærmere det å ta egne valg, samt ta valg innad i nære grupper. Overstyring er ikke bra. Men alikevel er dette agendaen.

Så vi er kasuser alle sammen, klare til å bli studert og livene våre ferdige til å bli dissekert.

Dette henger sammen med tanken om å kunne forutse menneskelig utvikling, "ta tak i problemene" som en har tenkt - allerede fra førskolealder i mange sammenhenger. Sannheten er at dette ikke fungerer, men er snarere en sovepute for å slippe å gjøre noe fornuftig. Statistikk og forskning er blitt vårt samfunns religion. Begge deler kan ha sin plass, men mennesket er heldigvis så mye mer enn dette.

Tegningen var kostelig. :)

Helge Samuelsen sa...

En annen sak er at denne typen datasamling ikke nødvendigvis behøver stanse ved ferdig utdannelse. Hvor lenge tar det før en også skal innhente data om forhold i jobbsituasjon? Og for den saks skyld i pensjonistalder?

Data fra et helt livsløp. Det må vel være en ønskedrøm for byråkratene og forståsegpåerne? For ikke å snakke om politikerne som kan misrepresentere slike data til å underbygge talløse nye reformer :)

Amos Keppler sa...

Og for næringslivet, som elsker info om alt fra hummer og kanari, for å bedre kunne selge sine produkter og overvåke sine arbeidere/kunder/konsumenter, også opplysninger de kan bruke til politisk overvåkning og bedre tilpasse samfunnet til sine ønsker og ønsker om evig profitt og kontroll.

Helge Samuelsen sa...

Vel, denne siste type kontroll er vel mer illusorisk.

Næringslivets "psykologiske" metoder slår lett tilbake på dem selv. Det kreves bare skikkelig opplæring hos folk til å forstå og avsløre metodene.

Myndighetenes metoder er langt mer farlige, fordi de på et fundamentalt plan bedriver hjernevasking i skoleverket. Og det er akseptert allerede.

Det er forskjell på å manipulere (som det finnes bedre forsvar mot) og å hjernevaske (som det finnes mindre forsvar mot.

Uten at jeg dermed sier at du har feil. Tvert imot.

Men det er tross alt "bedre" å bli "lurt" til å kjøpe et bestemt tannpastamerke enn å bli hjernevasket til å tro at vi lever i verdens beste og mest perfekte system.

Bygger på ekte psykologi her, husker ikke navnet 100% sikkert, men mener at en professor (eller PH.D?) Cialdini har analysert menneskelig oppførsel ganske så treffsikert i forhold til ytre press. Kort sagt er nøkkelen for å ha suksess å avlede oppmerksomheten til "objektet", slik at en ikke ser det egentlige motivet, men skjuler det i et annet.

Det er med andre ord lettere å forstå at en produsent av tannpasta ønsker å tjene penger enn å forstå at en stat som ønsker å kartlegge data om folk faktisk ønsker total kontroll.

Overvåking som kun kan brukes i forbindelse med lovbrudd er en sak. Fordi en da må begrunne bruken av disse dataene.

Overvåking som gir myndighetene data som de selv definerer som "snille data" kan misbrukes i enhver situasjon der en kommer i konflikt/dialog/interaksjon med myndighetene, ikke bare definert som direkte lovbrudd.

Og SELV om dataene beholdes anonymt (lite trolig tatt i betraktning av massive lekkasjer i slike databaser tidligere), så kan en generalisering basert på statistikk ALIKEVEL brukes mot en. Dette vil legge grunnlaget for å gi enda mer makt til myndighetenes byråkrati, og gi makt til å behandle mennesker som en selv definerer er riktig. Med andre ord, samfunnet blir enda mer politisk overstyrt.

Og det er nok noe enhver maktkonstellasjon vil(mis)bruke for alt det er verdt.

Admiral_Gullars sa...

På tide snart med litt religiøs konsolidering og påfølgende gammeltestamentig rettferdig vrede i god gammel Boindock-Saints-stil?

Jeg begynner å nerme meg det punktet; datalagring er antikrist ;)

Helge Samuelsen sa...

Jeg stiller opp som en av apokalypsens ryttere, om formålet er godt nok...

Jeg kjenner desverre ikke Boindock-Saints... og en googling brakte meg til en side med en naken Kate Winslet - som jeg sa..naken Kate Winslet...

Hmmm...

Får sjekke opp disse gutta senere. Kate Winslet....uhm...

Admiral_Gringo sa...

Får vel skrive en blogganmeldelse på Boondock Saints sjøl en gang, når jeg gidder :)

YO

Helge Samuelsen sa...

Aha - en film. Den skal jeg se - om ikke annet så for at du anbefaler den :)

HenrikWL sa...

Her er det kanskje verdt å nevne at Rødt, som vel er mer sosialistisk enn AP og SV til sammen, er innbitte motstandere av overvåking som f.eks. Datalagringsdirektivet. Hvordan de stiller seg i akkurat denne saken fremmet av SV vet jeg ikke, det må jeg bare innrømme.

Igjen vil jeg få påpeke at sosialdemokrati og sosialisme er ganske så forskjellige - selv om både høyre- og venstresiden her i landet i flere tiår har insistert annerledes.

Helge Samuelsen sa...

"Igjen vil jeg få påpeke at sosialdemokrati og sosialisme er ganske så forskjellige"

Og du har sikkert rett i det. Dog vil jeg si at sosialistiske systemer verden over ikke akkurat har kjempet mot overvåking i praksis.

At Rødt og andre partier som er små nok til å ennå ikke ha blitt innfiltret i maktspillet ikke har slike tanker er notert. Og jeg har stor symapti for nettopp slike miljøer.

I praksis er dog sosialismen i hovedsak for innsnevring av individets frihet - ofte pakket inn i retorikk om flertallets beste, osv.

Sosialdemokratiet ville jo heller aldri ha vært mulig uten dominerende sosialistiske partier.

Alikevel - la det være helt klart. Mange tanker som finnes i "ekte" sosialistiske miljøer har jeg stor sympati for. Men jeg kommer til å hamre mot Ap/Sv til de får vett.