onsdag, oktober 08, 2008

Statsbudsjettet

Man kan si mye om statsbudsjettet. Det meste skal jeg overlate til andre. Jeg skal nøye meg med å kommentere at hovedlinjene i dagens politikk forsterkes og videreføres.

Null og niks skjer på miljøfronten av positiv betydning. Samfunnet er overhodet ikke engang i startfasen av å fase ut forurensende teknologi til fordel for mer miljøvennlig teknologi. Tvert om, en kjører fremdeles på usosiale skatter og avgifter istedet for en reell satsing. Vi bruker 100 milliarder i året på å videreutvikle oljenæringen - halvparten ville vært nok til å iverksette reelle forandringer.

Videre satser de rødgrønne videre friskt med å inndra kjøpekraft for folk flest, uten hensyn til at skattlegging av primærbehov skaper skjevheter til gode for de aller rikeste kapitaleierne. Illusjonen av å skape velferd ved å skattlegge mennesker fra kontroll av eget liv videreføres.

Som forventet, med andre ord.

2 kommentarer:

Arve sa...

Ikke bare inndrar de kjøpekraft men folk i namsfogdembetet som også er polititjenestemenn kaster nå folk ut i stor stil i Ålesund! Det er kun en mann som har ansvaret for dette arbeidet oppdaget jeg i dag! Denne mannen er ansatt som daglig leder i et selakap som heter HERO NORGE! Dette er ren korruopsjon at en namsfogd er daglig leder i et privat flyktingsfirma som ikke klarer å skaffe nok leligheter til flyktninger! Justisdepartementet har fått vite dette i dag! At en mann kan hive ut fattige nordmenn å så tilby leilighetene til sitt eget selskap er ikke nødvendighvis ulovlig sier de i justisdepartementet? Jeg fikk sjokk å blei så sint at jeg nesten måtte ha legehjelp etter at jeg ble kontaktet i dag av en som ikke fikk hjelp på sosialkontoret med husleie! Han ble henvist til denne namsfogden som har ansvaret for alle utkasstelser? han fikk panikk og ringte meg fordi denne tjenestemannen har figurert de siste ukene i avisene som daglig leder av Hero Norge! Hva kan jeg gjøre mot korrupte politfolk? Denne politimannen har allerede drevet med rene hevnaksjoner mot meg før! Nå får jeg nok en ny reaksjon etter at jeg påpekte dette missforholdet! Hjelp!

Helge Samuelsen sa...

Utrolig, Arve. At slikt går an. På den annen side så blir jeg snart ikke overrasket over noe mer!

Det eneste som kunne overraske meg var vel om en faktisk begynte å behandle fattige med respekt her i landet!