onsdag, april 19, 2006

Feige miljøvernorganisasjoner!


Bensinprisen kan komme opp i 15 kroner literen på grunn av høy internasjonal oljepris. Samtidig vil Norge tjene 50 milliarder mer enn beregnet i år.

Natur og Ungdom mener høy oljepris er en god ting, og bra for miljøet.

De har ikke forstått noenting, og er i tillegg dritfeige!

Høy oljepris gir i seg selv svært liten effekt på bensin og diesel forbruket. Det har vist seg gjennom mange år. Statlige avgifter har aldri redusert forbruket. Det er lite elastisk, fordi det per idag ikke eksisterer gode alternativer.

Natur og ungdom begynner i feil ende. Når, og hvis, et alternativ finnes, vil høy pris på oljebaserte drivstoff ha effekt. Ikke før. Å tro noe annet er å leve i en boble av alternativ virkelighet, ikke alternative drivstoff.

Natur og ungdom er feige, fordi de vil drepe økonomien til blant annet barnefamilier som ofte ikke har andre alternativer enn bilbruk i dagens samfunn. De vil utarme og ødelegge utkantstrøk, og de vil isolere de aller fattigste i dette landet.

Skam dere!

Natur og Ungdom er feige, fordi de velger enkeltmennesker som mål, uten å angripe sakens kjerne. De er feige, fordi de ikke tør ta den virkelige kampen med politikerne, men istedet støtter opp om den absolutte feilslåtte politikken som går på at økte avgifter eller omkostninger løser alle problemer her i verden.

Det har ikke, er ikke, og vil aldri bli tilfellet.

La oss stikke fingeren i jorden, og se hvilke virkemidler som fungerer i den virkelige verden, istedet for avgifts-bakvendtland.

Ressurser må
brukes for å oppnå mål. Ren skattlegging og høye priser vil aldri gjøre annet enn å utarme folk og være en sovepute for "liksom-miljøvern". For å oppnå resultater i den virkelige verden må vi forske og bygge ut alternativ infrastruktur som kan erstatte oljebaserte drivstoff.

En fast sum av oljeinntektene burde hvert år gått til dette formålet, uavhengig av oljepris. For eksempel 10 milliarder. Og hva med også å kreve at statens "miljøavgifter" virkelig blir brukt til dette formål?

Bare ved å bruke store ressurser over flere år og ta beslutninger om å legge til rette for og
bygge ny infrastruktur, vil vi oppnå resultater. Men dette må gjøres før en kan juble over høy oljepris.

Alt annet er pisspreik.

Staten tar inn over 48 milliarder i miljøavgifter per år. Disse brukes til å saldere budsjettet med null miljøgevinst. Brukt på rette måten ville disse ressursene i løpet av få år kunne betale for en total omlegging av energi systemet vårt. Hvis vi legger alternative agendaer til side og bestemmer oss for at det er dette vi vil, vel og merke.

Natur og Ungdom i samarbeid med Stortinget er med sin strategi et alvorlig hinder for virkelig miljørettet arbeid, og med sine snevre visjoner burde de holde seg til å brette kartonger.

7 kommentarer:

Anonym sa...

Hva i himmelens navn er galt med å brette melkekartonger?

Ellers er jeg helt enig.

Trond, Stavanger

Anonym sa...

Hva mener du om Natur og Ungdom, de gjør nemlig en kjempejobb! Synes jeg.

Helge Samuelsen sa...

Mitt poeng er at å brette melkekartonger er som å pisse i havet i miljøvernsammenheng.

Helge Samuelsen sa...

Natur og Ungdom er stort sett ok folk, men litt blåøyde. dessuten har de gått i politikernes felle om å kreve miljøverntiltak som bare gir effekt på papiret.

memyself&i sa...

Hele miljødebatten er "fiktiv" spør du meg. Den er økonomisk betinget.
Det handler om inntekter. (les: melke befolkningen for dustete avgifter)
Viljen til å iverksette tiltak som faktisk vil gi forbedringer er ikke tilstede. Man kamuflere svadaet i langsiktige mål og pådytter folk flest mere avgifter.
Miljøorganisasjoner og stat er totalt på bærtur. En diger varmluftsballong. Helt enig med deg. Hadde de virkelig ønsket å redusere og forbedre miljøet hadde det vært en smal sak. Men det betyr utgifter og mindre inntekter. Ingen regjering tenker langsiktig. Her er det om å gjøre å berge årets budsjett.

Helge Samuelsen sa...

Ja, det handler om inntekter! Det handler om at oljenæringen er subsidiert til oppover ørene med skattelettelser i forhold til annen virksomhet og at pengene triller inn i statskassen.

Jeg foreslo 10 milliarder per år brukt til å bygge ut for eksempel hydrogeninfrastruktur. Dette er selvsagt småpenger i forhold til det som investeres per idag i oljenæringen (flere hundre milliarder per år!) og de avgifter som tas inn. Istedet har vi redusert til og med forskningen omkring dette.

Empirisk sett mener jeg det må anses som bevist at ingen norsk regjering noensinne har vært engasjert i miljøspørsmål annet enn som et prosjekt for å sanke stemmer. Selv satsingen på CO2 lagring er jo indirekte en støtte til oljenæringen.

memyself&i sa...

Nei, det nok slik at det uutalte argumentet for den formen for miljøavgiftspolitikk en ser i dag utelukkende har den hensikt å få inn kroner i statskassa. Effektive tiltak for virkelig å få bukt med "problemene" er fullstendig fraværende.
Kan der også se på denne "satsingen" i trondheim med å legge på en ekstra miljøavgift på drivstoff (som selvsagt roses av statsministeren som da slipper å ta ansvar). Det fyller jo en slunken kommunekasse da. Argumentene er å "satse på kollektivtrafikk". Er man naiv så kjøper man vel dette argumentet. Skulle det mot formodning skje at det tilkommer noe lommerusk som kan gå til satsingen på kollektivtiltak så er det utelukkende for å "rettferdiggjøre" videre utsuging. Miljøsatsingen som den praktiseres på nåværende tidspunkt er som jeg ser det utelukkende et moteord som legitimerer det å rane befolkningen på nye måter. Og vi biter på vha miljøbevegelsens (og de rød/grønnes) stadige ukritiske gnaging og lite innsiktsfulle skrik om armageddon og at eneste løsningen er å straffe befolkningen i stedet for å finne tiltak som motiverer (hvilket faktisk BURDE vært incentivet dems).