lørdag, april 08, 2006

Eiendomskatt til besvær


Eiendomskatt gir penger i kassa. Det kan ikke bestrides. Men det samme gjør landeveisrøveri, grovt tyveri og økonomisk utroskap.


Så at kommuner får inn penger på eiendomskatt er ikke et argument for å kreve den inn.

Alle behøver et sted å bo. Nå er det jo sånn at en faktisk må ha en fast adresse for å tilhøre samfunnet. Alikevel skal en beskattes for rett og slett å ha sørget for å ha tak over hodet for seg og sin familie.

Siden tidenes morgen har menneskene hatt behov for klær, mat og husrom. Ingen beskattet steinalderens huler eller skinntelt. Samfunnet dengang var ikke så sofistikert at politikk fantes. For i en politisk verden er det jo slik at galt blir rett og private behov blir ofret for felleskapets beste.

Hva er felleskapet? Er det ikke deg og meg? Og er det til felleskapets beste at vi blir skattet til døde?

La oss gjøre det klinkende klart. Vanlige mennesker har faktisk utgifter. De må ha mat, klær og husrom. For å kjøpe dette trenger vi penger. Alle penger blir beskattet i det en tjener dem. Alle varer og tjenester blir også beskattet i det en kjøper det gjennom diverse avgifter. Husrom skal tydeligvis også beskattes til evig tid. Er det fordi det er en spesiell luksus å ha tak over hodet? De fleste vil nok heller si at det er en nødvendighet. Og det er jo nettopp derfor at det er en kjærkommen ekstrainntekt for stat og kommune. En slipper ikke unna!

Stat og kommune? Betaler en ikke kommunale avgifter, inkludert eiendomskatt til kommunen? Nei, kommunale avgifter er momspliktige, så staten tar sin skjerv også her. Visste du det? Eiendomskatt er derimot ennå ikke momspliktig. Jeg sa ennå. Det kommer nok.

Saken er den at staten oppfordrer kommuner til å ta inn eiendomskatt. De kommuner som tar initiativ til å tyne sine innbyggere så godt de kan får en bonus fra felleskapsmidlene. Motivet er selvsagt at desto mer penger en kommune skaffer selv, desto mindre trykk blir det på staten til å gi penger til kommunale budsjetter.

Eiendomskatt er skatt på penger som allerede er beskattet både to og tre ganger. I tillegg er den basert på eiendomsprisene ved salg (Selv om det ifølge paragraf 8 faktisk er ligningsverdien som skal legges til grunn). Som om folk flest har mulighet til å realisere sine verdier ved å selge eiendommen sin!

Som sagt, vi trenger tak over hodet.

Dette slår ekstra hardt ut for pensjonister, trygdede og lavtlønte. Det er tydelig at det føres en politikk her til lands der slike økonomisk svake grupper må belage seg på å bli slaver i leie-markedet, eller realisere sine oppsparte midler før eventuell innleggelse på kommunale gamlehjem. Så får jo politikerne kloa i slike verdier også. Har et eldre menneske formue, stjeles jo denne av staten ved opphold på gamlehjem.

Tyven, tyven skal du hete...

Eldre rammes som sagt spesiellt hardt. De har betalt på sin eiendom i alle år. Så dør kanskje den ene, statistisk sett ofte mannen, og en enke sitter igjen i huset som har vært deres hjem i lang tid. Dagens eldre kvinner sitter ofte igjen med minstepensjon. En minstepensjon er knapp i høykostlandet Norge. Vårt økonomiske hardkjør har glemt de som byggde opp landet. Det er en skam.

Når en såvidt klarer seg ellers er eiendomskatten på toppen av alt salt i sårene. Den er urettferdig. Den skattlegger allerede beskattede midler. Og den rammer, som alle generelle skatter, hardest de som har minst fra før.

Kanskje er det en slags bibelsk rettferdighet i dette? Jeg kaller det skammelig.

Det er skammelig at en vanlig minstepensjonist her til lands skal skattlegges prosentvis langt høyere enn skipsredere. Det er skammelig fordi disse avgiftene stjeler direkte livskvalitet fra dem som må spinke og spare for å klare seg økonomisk. Det er skammelig fordi mens oljefondet vokser er all politisk vilje konsentrert om å finne nye skatter til "felleskapets beste".

Jeg har sett eldre mennesker gråte for innført eiendomskatt. Er dette til felleskapets beste? Er dette prisen vi må betale?

Et eksperiment med eiendomsskatt slo nylig feil i Gjesdal kommune. Eldre mennesker fikk opp til 6000 kroner forespeilet i eiendomskatt. Private næringsbygg som ble beskattet med 7 - 8 000 kroner, fikk plutselig forespeilet 100 000. Ordføreren innrømmer at politikerne ikke ante konsekvensene av sine egne handlinger.

Selv om dette nå blir ordnet opp i, ifølge Gjesdal politikerne (de er ihvertfall ærlige og innrømmer sin inkompetanse i dette tilfellet), er det ingen grunn til å avblåse frykten mange nå føler. Her lokalt i Strand kommune økte eiendomskatten med nesten 50% på ett år. Opp fra 500 kroner (i mitt tilfelle) til nå 963.90.

Hva blir neste økning? Og hvor går smertgrensen for våre pengekåte politikere?

Den eksisterer ikke. Fordi ingen politiker tenker på hverken deg eller meg. De tenker på å få budsjettet i havn koste hva det koste vil. Ingen snakker vår sak.

Utenom stemmeseddelen.

3 kommentarer:

Tyrving sa...

Er det ikke "Skatt på fordelen av å bo i egen bolig" det står i teksten? Vi har kommet til et sted her i landet der det å ha bolig, jobb og ei gjennomsnittlig inntekt blir sett på som luksus.
Dobbeltbeskattning er pr. definisjon ikke lov, det er (så vidt jeg har forstått) grunnlovsstridig. Alikevel foregår det til stadighet. Vi betaler bomavgift for å få kjøre på en vei vi allerede har betalt veiavgift for å få kjøre på, med dekk vi har betalt miljøavgift på, som sitter på en bil vi har betalt avgift på, som går på bensin/diesel som vi har betalt avgift på, ...and the road goes on forever, and the story never ends.
Jo mer man tenker på de, jo mer absurd blir det...

Helge Samuelsen sa...

Eiendomskatt er skatt på fordelen av å bo i egen bolig, helt korrekt. Dobbeltbeskatning har foregått i alle år, at det er grunnlovsstridig var jeg ikke klar over, men vil forsøke å sjekke det opp.
Ikke at det betyr noe. Moms er jo for eksempel også dobbelbeskatning per definisjon. Vi har allerede betalt skatt av all inntekt, og må altså betale skatt for hver krone vi bruker av det resterende.
Direkte usosialt, fordi en vanlig arbeider bruker en større andel av sin lønn enn høytlønnte.
Sannheten er altså at fattige betaler mest skatt i prosent!

Anonym sa...

Avgiftsnorge!!!!!!!

Jævla politikere!!!!!!!

Snart betaler vi vel for å fise også!!!