tirsdag, april 11, 2006

Usedvanlig god fortjeneste på strøm, eller: fanget i nettet


Kraftselskapene tjener 5 milliarder mer i måneden i år enn i fjor. Vi kan med andre ord konstatere at økt strømpris
ikke har noe med markedsprisen for importert strøm, men hovedsaklig med selskapenes grådighet å gjøre.

En del av dette overskuddet har kraftselskapene latt gå til sine ansatte. Lønnen steg gjennomsnittlig med 4 prosent fra ifjor. Ikke uventet steg lederlønningene mest.

Tallenes tale er klar. La oss ikke tro at de høye strømprisene "beklageligvis" skyldes forhold som selskapene ikke har kontroll over. De vet akkurat hva de gjør når de lopper oss. Propaganda er propaganda. Virkelighet er virkelighet.

Hadde disse midlene blitt brukt for å løse felles oppgaver, hadde vi kunnet betale ut helseforetagenes gjeld, slette bompenge gjeld, bygge nye veier, slette kommunal gjeld, osv.

Men det ville jo i sin tur også redusert finansieringsinstitusjonenes inntjeningsevne. Og det er en helt annen historie. Makta rår. Uten politisk beskyttelse er vi prisgitt kartell og monopolist virksomhet. Vi har fått en ny overklasse med adelsprivilegier.

Vi er fanget som Pinocchio i sine tråder.

Livet som nordmann betegner seg mer og mer som et figurteater, prisgitt dukkemestrenes innfall og luner.

Ingen kommentarer: