tirsdag, april 04, 2006

Nye skatter underveis!


Som forsiktig optimist under forrige regjeringsskifte kan jeg nå desverre konstatere at krigen mot de fattige i Norge ikke blir avlyst med sosialistisk styring istedet for Høyre og Kristelig Folkepartis skatteregime. (ok, får vel nevne Venstre også da)

Vi har snart en definisjon av fattige i Norge som husstander med under 600 000 i inntekt. "Halve Norge" tåler renteoppgang og flere skatter, opplyses det. Så bra! Den andre halvparten er tydeligvis enten uønsket i landet, eller er "usynlige" for det såkalte folkestyret.

Det er på tide å få øynene opp! Du må ikke sove...

Vi har allerede et av verdens hardeste skatteregimer, med en meget usosial profil. Lønnsbeskatningen er forsåvidt på et moderat nivå, men alle ekstraskattene inkludert moms skyver oss til den tvilsomme verdenstoppen. Og med unntak av lønnsbeskatningen er disse skattene flate, det vil si, de rammer alle likt, uansett inntekt og formue.

Dette resulterer i at det ikke er "lov" å være fattig i Norge. En har ikke lov til å velge bort alle skattene. Resultatet er personlige skjebner med konkurser, sykdom og i ytterste konsekvens ødelagte liv og selvmord. Dette skjer i "velferds-staten".

Mens alle andre enn politikere ser at rentenivået kommer til å stige i den nærmeste fremtid, med det resultat at titusener av mennesker risikerer å bli gjelds-slaver, er det vel ikke annet å vente at politikerne først og fremst diskuterer flere skatter.

Eller for den saks skyld
ønsker høyere renter, da dette vil begrense gjelden til unge nyetablerte. At det samtidig begrenser deres mulighet til å i det hele tatt få innpass på boligmarkedet, bryr ingen seg om. Staten er nådeløs.

Hva vi faktisk behøver er mindre skatter, slik at økonomien kan reddes for de lavest lønnede. Hva vi får er mer skatter for å styrke økonomien til et land som går med så store overskudd at hadde vi løst inn våre verdi-papirer, ville vi hatt både en og to pengebinger i onkel Skrue stil.

Nyeste forslag er en lokal "ekstraskatt". En ser her først og fremst at en har sluppet opp for gode navn på skatter. "Ekstraskatt"???

For det første betaler vi allerede kommunal skatt. I tillegg betaler vi kommunale avgifter på flere av de tjenestene kommunene i hovedsak yter for sine innbyggere. Men "Ekstraskatt"? Hva er den for?

Sannheten er at det til stadighet oppfinnes nye skatter og avgifter for ting vi allerede betaler for. Det er jo i og for seg et genialt "forretningsprinsipp". Ved å la kommunene ta inn "ekstraskatt" omgår en også ulempen med eiendomsskatt. Eiendomsskatt betaler en jo som kjent bare hvis en har eiendom. Og hvis en bor i "bymessig strøk". "Ekstraskatt" kan pålegges alle, fattig som rik. For politikerne, et fantastisk "verktøy" med andre ord.

Denne skatten skal gi større spillerom for lokaldemokratiet. Det hadde den gjort, hvis en tok bort allerede eksisterende statlige skatter, og overlot til kommunene å bestemme om disse. Slik forlaget lyder nå er det klart at eneste valg er å betale mer. For en valgfrihet!

Nytalen blomstrer.

Ordningen skal også være tidsbegrenset. Jeg antar på samme måte som bompengeordninger? Det høres "betryggende" ut. Det vil alltid være uløste oppgaver, og det vil alltid være politikere som vil løse disse med andres penger.

Jeg antar Staten med dette kan snu seg bort fra kommunale stebarn og erklære at "dette har vi ikke noe med. Har dere lite penger, får dere øke skattene"! Så får vi et flertallsdiktatur også på kommunalt plan, der et simpelt flertall kan diktere mindretallet uten å ta smålige hensyn som menneskeverd og inntektsevne!

Hvor er samfunnsrefserne? Hvor er våre dagers Alexander Kielland'er? Hvor er vår kollektive samvittighet? Hvor er det politiske alternativet til dette råkjøret?

Ingen kommentarer: